Välkommen till Equmeniakyrkan Kaxholmen

Vi vill vara en kyrka där du känner dig hemma och kan vara den du är. En kyrka där hela livet får rum.

I centrum finns tron på Jesus Kristus och en längtan att dela livet med honom. Därför firar vi gudstjänst varje söndag och tror att varje möte som för oss närmare varandra också för oss närmare Gud.

Vi vill vara en kyrka där relationerna till Gud och människor fördjupas och kärleken växer. Vi tror inte att vi har hela sanningen om Gud och världen, men när vi delar tro och liv med varandra kommer vi ett steg närmare. På den resan kan alla bidra efter sina förutsättningar och sin erfarenhet, såväl barn som vuxna.

Vi vill vara en kyrka där vi bryr oss om varandra och vår värld. Kärlek kan aldrig uttryckas i bara ord utan måste också bli synlig i våra handlingar. Det gäller både världen i stort och i vår närmiljö, det gäller både människor och natur.

Församlingen tillhör Equmeniakyrkan Sverige som bildades 2011 av Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan.

Vem är han?

21 mars, 2018

Matteus berättar om hur Jesus rider in på en åsna i Jerusalem. Det är klang och jubel. Ropen skallar mellan husväggarna. Hosianna! Välsignad är han som kommer! Folket hyllar…

Läs vidare

Havande!

14 mars, 2018

Vi är alla Maria. Så tänker jag. Också till oss kommer ängeln. Hälsar oss att vi inte ska vara rädda. Att vi funnit nåd inför Gud. Och ska föda Gud till världen. Och vi …

Läs vidare

Vägens folk

7 mars, 2018

Så kallades de första kristna. ”Vägens folk.” ”De som hörde till Vägen.” Det berättar att kristen tro är en rörelse. Att jag som kristen inte är fr…

Läs vidare

Händer i veckan

 • onsdag 21 mars
  Nattvard i fastetid kl 19:00

  Nattvard, kort föredrag och fika.
  Ölmstad Allianskyrka

 • fredag 23 mars
  Fredagsmys kl 18:00

  Vi träffas och fredagsmyser. Ta med till tacobuffé för dig och de dina så slår vi samman och delar måltid och gemenskap. Samtal för vuxna och film för barn. Vi avslutar med enkel andakt kl 20.

 • söndag 25 mars
  Gudstjänst kl 10:00

  Andreas Sköldmark, Julia Wernholt och konfirmanderna
  söndagsskola
  utgångskollekt till Equmeniakyrkans internationella arbete
  kyrkfika

 • måndag 26 mars
  Passionsandakt kl 19:00
 • tisdag 27 mars
  Passionsandakt kl 19:00
 • onsdag 28 mars
  Korsvägsandakt kl 19:00
 • torsdag 29 mars
  Skärstorsdagsgudstjänst kl 19:00
 • fredag 30 mars
  Långfredagsgudstjänst kl 10:00