Scoutinvigning

Idag har vi haft invigning med våra spårar, upptäckar och äventyrsscouter. Vilka härliga barn som kommer varje vecka!

Nära dig!

Nej – det är inte en försäljningsslogan!
(Typ ”finns nu i en butik nära dig”)
Nej, det är Jesus som säger det.
Åtminstone är det vad jag hör honom säga.
När jag lägger örat intill de kanske kortaste liknelser Jesus använder.

De handlar om himmelriket.
Att det  är som en skatt i en åker.
Eller som en pärla för en köpman.

Jag tror att vi lätt tänker att det himmelska, det som har med Gud att göra, det är långt från vår vardag.
Men Jesus säger: det är nära dig.
I diskbaljan när du diskar.
Vid lunchen när du lunchar.
Bland vännerna när du är bland vänner.
Bakom nästa träd när du går i skogen
Himmelriket är nära dig!

Sedan säger han en sak till:
När du funnit det kan det kosta dig allt.
Men det är också värt allt det kostar.

Läs gärna och lägg örat till söndagens texter – vad hör du?
Ords 8:32-36 
Apg 5:27-29
Matt 13:44-46
Ps 19:8-15

Välkommen till söndagens gudstjänst. Scouter och ledare, Julia Wernholt och Andreas Sköldmark medverkar och vi inviger nya spårar- upptäckar- och äventyrsscouter.
Efter gudstjänsten blir det kyrkfika – är du här för första gången så bjuder vi på fikat!

 

/andreas sköldmark
pastor
.

Vem får din kyrkoavgift?

 

De flesta av oss betalar kyrkoavgift genom skattsedeln. Den är 1 procent av din årsinkomst.
Om du inte gjort ett aktivt val så går den till Svenska Kyrkan. Det är bra. Men samtidigt är det så att de har drygt fem miljoner givare.
Equmeniakyrkan nationellt har ungefär 20.000 givare….
Fundera på vart du vill att din kyrkoavgift ska gå.

Så använder Equmeniakyrkan kyrkoavgiften:

68 procent går direkt till den församling som du själv väljer, t ex Equmeniakyrkan Kaxholmen.
19 procent går till församlingsutveckling och stöd till församlingar med särskilda behov och 10 procent går till pionjärsatsningar. Stödet kan vara direkta ekonomiska bidrag, samordning på nationell nivå, handledning, pionjärresurser vid nystart och regionala församlingsutvecklare. Med kyrkoavgiften stödjer vi även församlingar som vill nå nya målgrupper, till exempel integrations- och mångfaldsarbete eller ungdoms- och musiksatsningar där det krävs extra resurser. Församlingar kan också få stöd för att klara en anställning av pastor/diakon under en tuff period. 3 procent är kostnaden för att administrera kyrkoavgiften.
Kyrkoavgiften är alltså ett bekvämt sätt att ge pengar till din församling och samtidigt hjälpa andra församlingar. Kyrkoavgiften gör det enklare för både kyrkan nationellt och för oss i församlingen att planera ekonomin.

OBS kyrkoavgiften har inte med gravplats att göra! Som folkbokförd betalar du en obligatorisk begravningsavgift till Skatteverket. Därigenom är du alltid berättigad till begravning och gravplats. 

Vill du anmäla din kyrkoavgift måste det ske senast 31 oktober.

Hur gör jag?
I kyrkan finns ett ställ med blanketter att skicka in.
Nytt för i år är att du kan anmäla kyrkoavgift via nätet: 
https://app.assently.com/t/3kf95n
Eller skriv ut blanketter hemma:
http://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2012/06/Anslut-dig-till-kyrkoavgiften.pdf

Är du medlem i Svenska kyrkan eller annat samfund med obligatorisk kyrkoavgift, men vill ge kyrkoavgift till Equmeniakyrkan, kan du gå ur det andra samfundet. Du kan också välja att vara kvar men då ge en dubbel kyrkoavgift.

 

Ett ganska litet ord

Ett ganska litet ord är det:
tack.
Fyra bokstäver.
Enstavigt.
Ganska enkelt att säga.
Och ibland att förbigå.
Både att ge och ta emot.

Men det förändrar mycket.
Både hos den som ger och den som tar emot.
Det bygger en bro dem emellan.
Det knyter band.
Det lyser upp gråa dagar.
Det mjukar upp hårda hjärtan.

Det är ett ganska litet ord.
Men ett nödvändigt ord.
Det har sitt rum mellan dig och mig.
Det har sitt rum mellan oss och Gud.

Tack.
Tack för att du finns.
Tack för maten.
Tack för orden.
Tack för jorden.
Tack för dagen.
Tack för stunden.
Tack för mig.

Välkommen till söndagens gudstjänst och skördefest!
Gudstjänsten kommer att präglas av temat ”Tacksam!” men också av glädjefylld sång och musik.
Det blir medverkan av Anna och Andreas Weister Andersson, kör och musiker från kyrkan och dess närhet som övat under lördagen.
Det blir både gospelgung, traditionell psalm och mer stillsamma toner. Andreas och Frida leder och predikar.

Efter gudstjänsten blir det årets skördefest med gemenskap och lite mer musik.
Det blir också olika sätt att bidra till församlingens ekonomi.
Du kan köpa lotter i några lotterier, betala bra för hembakt och skördat och delta i sopplunchen – som också är en insamling.
Vi tänker att vi betalar 200 kr per vuxen, 100 kr för ungdom och ingenting för barn!
Har du råd får du gärna betala mer, har du inte råd så betala det du kan – eller kom ändå!

Varmt välkommen – och bjud gärna med någon!

/andreas sköldmark
pastor

LEVANDE OCH VERKSAMT

Hebreerbrevets författare skriver så om Guds ord.
Att det är levande och verksamt.
Jag tänker att det betyder att något händer när vi möter bibeltexterna.
Alltid.

Fast förutsättningen är förstås mötet.
Att jag är där.
Inte någon annanstans i tankar eller kropp.
Det är jag ganska ofta.
Inte närvarande.
Men när jag är det.
Då händer något i mötet.
Alltid.
Det är spännande.
Och ibland lite skrämmande.
Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. (Heb 4:12)

Equmeniakyrkan nationellt har ett Markusår.
Vi utmanas att läsa Markusevangeliet.
Tanken är nog att vi ska läsa bibeln över huvud taget.
Vi vill delta i det här i Kaxholmen.
Att återta den titel vår rörelse gavs i begynnelsen: Läsare.
Egentligen inte för läsandets egen skull.
Utan för att vi i orden inte bara möter oss själva och vårt eget liv.
Utan framför allt Jesus.
Hebreerbrevets författare fortsätter:
Ingenting kan döljas för honom, allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi skall avlägga räkenskap.

Söndagens gudstjänst vill lyfta fram bibelläsandet.
Gideoniterna – bibelspridarna  – är på besök.
Några röster ur församlingen delar tankar.
Vi firar nattvard och det är söndagsskola.
Välkommen!

Medverkande:
Anders Nordin, Lisbeth Rubensson, Alice Ask m fl.
Kyrkfika i vanlig ordning.

 

/andreas sköldmark
pastor

Sång- och musikinspirationshelg 7-8 oktober

Det finns några platser kvar… Anmäl dig nu!

Lördagen den 7e oktober kl 9-18 har vi en sång- och musikinspirationsdag med Anna & Andreas Weister Andersson som inspiratörer. Anna beskrivs som: ”En mångsidig, passionerad och kallelsemedveten musikskapare” och mycket erfaren inspiratör och gospel/jazz-ledare och ”Andreas är en mycket duktig musiker (trummor o saxofon) och har jobbat som instruktör för ensemble och instrumentalister”.

Dagen riktar sig främst till åldrarna ca 20-60 år, men ålder är mest för indikation på inriktning och inte ett hinder om du känner att du är utanför detta. Främsta tanken är att det ska ge inspiration till ett rikare sång- & musikliv i Equmeniakyrkan i Kaxholmen. Du anmäler själv vilket eller vilka instrument och stämmor du vill delta med. På gudstjänsten söndagen den 8e oktober får vi lyssna till allt som övats in under lördagen.  Kostnad för dagen, inkl. lunch och fika är 200 kr. Vi vill inte att kostnaden eller åldern ska vara ett hinder för att delta. Har du svårt att klara av kostnaden – kontakta Frida Hellsing.

Länk för anmälan: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=d2fjkwhH-0WQv1BQ-e9b7AimdJWreEBGpmaiSOsoAjdURFNXMFVOMVhIQVBWRDVMN01HSTlWOVRJMS4u&embed=true

Egentligen

 

Marta och Maria.
En underbar och spännande berättelse som också utmanar.
Två kvinnor med sina olikheter.
Kanske också två sidor av oss själva.
 
Ofta har kyrkan lyft fram Maria.
Den som sitter vid Jesu fötter och lyssnar.
Men om inte Marta hade varit hade inte det mötet skett.
 
Marta är den som bjuder in Jesus.
Bjuder honom att komma hem till sig.
Det är varje människas stora steg på trons väg.
Att bjuda Jesus hem.
Hem till sig.
Inte bara möta honom på avstånd.
Betraktande.
Eller i bibeln.
Eller i kyrkan.
Utan hem till det liv som är mitt.
 
Men väl därhemma är det som om Marta går vilse.
Gör sig bekymmer och drabbas av oro.
Det är som att det skymmer sikten för henne.
Hon blir avundsjuk. Stressad. Arg.
 
Kanske hon just i den stunden skulle behöva göra det Maria gör.
Stanna upp.
Lyssna till rösten av evighet.
Och finna sitt ”egentligen”.
Det som är bäst.
Egentligen är det ju inte ordnandet med allt som är det viktiga.
 
 
För jag tänker att det är så.
Med Marta och oss alla.
Att Jesus hjälper oss att hitta vårt egentligen.
Att hitta vad som är riktigt viktigt.
Det som ger riktning åt våra steg.
Som hjälper oss att välja.
Liv och kärlek.
För det är så lätt att annat skymmer sikten.
 
Läs gärna om systrarna och de andra texterna inför söndagen.

Kyrkoårets tema för söndagen utmanar: Ett är nödvändigt!
5 Mos 4:29-31 
Fil 4:10-13
Luk 10:38-42
Ps 123

Välkommen till en spännande gudstjänst! Vi gästas av Petter Jakobsson från Diakonia som predikar och berättar vid kyrkkaffet.
Medverkan av Frida Hellsing m fl sång av Dan Palmér. Utgångskollekt till Equmeniakyrkans internationella arbete.

För dig som är intresserad så fortsätter sedan Petter ett samtal kring vår församlings internationella engagemang.
Styrelse och Internationella utskottet finns med. Enkel lunch till självkostnadspris.

Välkommen!

/andreas sköldmark
pastor

 

 

Att vara överens

Paulus uppmanar sina läsare att inte dela upp sig i olika läger utan att vara överens.
Vad är att vara överens?

Till sjöss så talar man om ens-liinjer, ens-märken och ens-fyrar.
Det är mindre fyrar, eller vitmålade märken på klippor, som ska vara i linje med varandra. Den ena syns över den andra; de är över-ens.
Och när de är det så kan man segla säkert på en ganska smal linje.
Mot den trygga hamnen.

Jag tänker på det där med enslinjer när Paulus skriver att vi ska vara överens.
Jag tror det handlar om samma sak; på sjöss eller i kyrkan:
Att vi lyfter blicken.
Att det handlar om det större målet.
Det vidare perspektivet.
Om honom som vi är kallade att följa.

För när blicken fastnar alltför mycket i näraliggande, då är det lätt att vi bildar partier och grupper.
Kring vilken kaffekopp vi vill ha till kyrkkaffet. Eller åsiktsgrupper om det ena eller andra.
För då vill vi ha några omkring oss som tänker likadant.

Jesus ber för sina lärjungar om enhet.
För att världen ska tro.
Det är ett större mål.
Med det för ögonen kanske det är lättare att komma över-ens.

På söndag handlar gudstjänsten enhet och sammanhang.
Att få vara del i något som är större än jag.

Kyrkoårets tema är: Enheten i Kristus.
Läs gärna texterna:
Am 9:11-15 
1 Kor 1:10-13
Joh 17:18-23
Ps 95:1-7

I gudstjänsten medverkar Evelina Rudenstam, Andreas Sköldmark m fl Alfred Toftgård sjunger och det blir välkomnande av konfirmander.
Kyrkfika som vanligt.

Välkommen du också!

 

/andreas sköldmark
pastor

Tillsammans

En dag i gemenskapens och kreativitetens tecken på Mullsjö Folkhögskola.
Barn och vuxna tillsammans i gudstjänst, målande, vandrande, gestaltande, upptäckande, pilgrimsvandrande och att bara vara…
Det var Annorlunda och Särskilt!

Vi

Det finns ett vi i kristen tro.
Kanske är det den första grundstenen.
Och Gud sa: Vi ska göra människor till vår avbild, lika oss…
(1 Mos 1:26)
Det börjar i ett vi.

Vi lever i en tid när JAG har hamnat väldigt mycket i centrum.
Liksom MIG och MITT.
Då är kyrkans VI viktigare än någonsin.
Som gåva och utmaning.

Ett uttryck för det är Tillsammansdag.
För den som känner sig hemma i Equmeniakyrkan, eller vill göra det.
Välkommen till Mullsjö Folkhögskola på söndag – ingen gudstjänst i Equmeniakyrkan.