Vem är han?

Matteus berättar om hur Jesus rider in på en åsna i Jerusalem.
Det är klang och jubel.
Ropen skallar mellan husväggarna.
Hosianna!
Välsignad är han som kommer!
Folket hyllar honom som befriare, profeten de väntat.
Det blir stor uppståndelse i staden.

Men det gör också att folk frågar –
sig själva och varandra;
Vem är han?

Texten, och frågan, inleder påskveckan, eller stilla veckan.
Jesu via Dolorosa.
Smärtans väg.
Vägen till korset.

De som på palmsöndagen ropar Hosianna,
ropar på långfredagen: Korsfäst honom!
Klang och jubel, palmblad och mantlar förvandlas
till hammarslag och törnekrona.
Vem är han?

Vem är han för dig?
Stanna upp ett slag och ställ dig frågan.
Se honom framför dig.
Vem är han, Jesus från Nasaret:
Vad vill han dig?
Är det något han vill säga?

Välkommen till gudstjänst på palmsöndagen.
Kyrkoårets tema är Vägen till korset.
Läs gärna texterna:
Jes 50:5-10 
Rom 5:1-5
Luk 19:28-40
Ps 118:19-29

I Equmeniakyrkans gudstjänst medverkar konfirmander och ledare.
Söndagsskola och kyrkfika.
Utgångskollekt till Mission i andra länder

Välkommen!

 

/andreas sköldmark
pastor

Havande!

Vi är alla Maria.

Så tänker jag.
Också till oss kommer ängeln.
Hälsar oss att vi inte ska vara rädda.
Att vi funnit nåd inför Gud.
Och ska föda Gud till världen.

Och vi som svarar ja är alla havande med tro.
En tro att vara rädd om.
Att bära, nära och vårda.
Och låta växa.

Och nu och då föds Gud genom oss.
När tiden är inne.
Tar gestalt i våra liv, inför och tillsammans med andra.
Ibland är det en smärtsam förlossning.
Den kan kosta allt.

Oftare är det enklare.
Gud liksom slinker ut.
Är plötsligt där så att det känns.
Tar gestalt i våra liv.
I mötet, i samtalet, i värmen, kärleken och ljuset.

Hur är det möjligt? Frågar också vi.
och ängeln svarar:
För Gud är allting möjligt.

Så inför söndag vill jag be som i sången:
”Jag ville vara som Maria
föda Gud till vår jord.
Som Maria
i handlingar och ord.
Låta kärleken bli kropp
va i världen ljus och hopp.
Som Maria.”

Välkommen till gudstjänst på söndag!
Det är Jungfru Marie Bebådelsedag och temat är: Guds mäktiga verk.
Läs gärna texterna:
Jes 7:10-14 
Rom 8:1-4
Luk 1:26-38
Ps 147:7-15

I gudstjänsten medverkar: Frida Hellsing, Alice Ask, Ellen Siverth, David Jansson.
Musik av Maria Kiland.
Utgångskollekt till Equmeniakyrkans pastors- och diakonutbildning.
Kyrkfika i olika hem – du får en inbjudan på plats.

 

/andreas sköldmark
pastor

Vägens folk

Så kallades de första kristna.
”Vägens folk.”
”De som hörde till Vägen.”
Det berättar att kristen tro är en rörelse.
Att jag som kristen inte är framme – utan på väg.

Till helgen firar församlingen 140 år.
Gammalt kan man tänka.
Eller med djupa rötter.
Eller en rörelse, en församling på väg.

På lördagskvällens festkväll så minns vi med tacksamhet de som gått före.
De som lagt grund och byggt.
På söndagen tänker vi mer på hur vi bygger.
Vart vägen går.
Vart Jesus vill leda oss.
Han som säger: Jag är vägen, sanningen och livet.

Välkommen till jubileumsgudstjänst på söndag.
Medverkan av kyrkoledare Sofia Camnerin, Andreas Sköldmark, Frida Hellsing, Julia Wernholt, Astrid Rudenstam m fl 
sång av Jubileumsorkestern.
Insamling av jubileumsgåva.
Söndagsskola och kyrkfika i vanlig ordning. 

 

 

Tror du på djävulen?

Kanske inte en fråga vi ställer så ofta?
I alla fall inte jag.
Jag tänker ganska sällan på djävulen eller ondskan.
Till och med mycket sällan.
Talar än mer sällan.
Men på söndag är ju temat ”Kampen mot ondskan” och Jesus talar om ”demonernas furste”, vilket får mig att fundera.
Och ställa frågan.

Om jag ska svara?
Nej – jag tror inte på djävulen.
Inte i den mening jag tror på Gud.
Det vill säga – Gud litar jag på, förtröstar på, söker och vill följa.
Så förhåller jag mig inte till det onda.

Men jag tror att det finns onda krafter.
Inte någon hornbeprydd figur som smyger omkring.
Jag tror inte det onda är personligt på det sättet som Gud är – som blir människa för vår skull.
För att göra helt, det som är trasigt.
Det onda, djävulen – Diabolos, är den kraft som vill slita isär, söndra och splittra.
Den kraften tror jag finns.
Och vill dra oss med.

Det är för mig enda sättet att förstå den värld jag lever i.
Allt ont som sker.
Det betyder också att jag tror att mitt liv spelar roll.
Mina val, mina ord, mitt sätt att vara och älska.
För jag är en del i kampen i tillvaron.
Och i den kampen tror jag, litar jag på, att jag har Gud vid min sida.

Läs gärna texterna som hör helgen till och välkommen till nattvardsgudstjänst på söndag!
1 Sam 17:40-50 
Ef 5:1-9
Luk 11:14-26
Ps 25:12-22

I Equmeniakyrkans gudstjänst medverkar Piah Sandberg, Andreas Sköldmark m fl
Sång, av och med, ett lovsångsteam.
Söndagsskola och kyrkfika i vanlig god ordning.

 

/andreas sköldmark
pastor

Hålla fast

Det är en lite läskig bild av Jesus som Matteus ger oss.

En som vänder sig bort.
Är snål.
Inte vill hjälpa.

Ganska långt från söndagsskolans flanellograf-Jesus.

Jag tror att det är bra att den finns.
För det är så man kan känna.
Både ibland och nu och då.
Han svarar inte.
Han vill inte.
I alla fall inte som jag vill.

Men till slut så händer ändå något.
Kvinnans rop på hjälp.
Det rör vid hans hjärta.

Jag tänker att det är tur att hon inte gav upp när Jesus var tyst.
Att hon höll fast.
Jag hoppas att jag också kan göra det.
För en smula räcker gott också åt mig.

Läs gärna texterna till söndagens gudstjänst.
Kyrkoårets tema är: Den kämpande tron.
1 Mos 32:22-31 
2 Kor 6:1-10
Matt 15:21-28
Ps 130

Välkommen till Equmeniakyrkan på gudstjänst.
Anders Sandberg och Andreas Sköldmark m fl medverkar.
Amanda och Ludvig Sparf sjunger.
Kyrkfika som alltid.

Välkommen också till nattvard i fastetid på onsdagskvällarna.
21 feb Landsjökyrkan
28 feb Allianskyrkan Ölmstad
 7 mars Equmeniakyrkan
14 mars Landsjökyrkan
21 mars Allianskyrkan Ölmstad

 

/andreas sköldmark
pastor

Vara bara människa

Jag tror det är Martin Lönnebö som sagt det.
”Var glad att du är människa och inte en ängel”.

Tranströmer skriver i sin välkända dikt Romanska bågar:
”En ängel utan ansikte omfamnade mig
och viskade genom hela kroppen:
Skäms inte för att du är människa, var stolt!”

Tomas Boström sjunger:
”Jag är en människa – fattig bland fattiga.
Jag är en människa – oändligt rik”

När Jesus förs av anden ut i öknen för att sättas på prov så handlar det om just det.
Om att förbli helt och hållet människa.
Han frestas att stilla sin egen hunger genom att göra mirakel.
Han frestas att pröva sin kallelse genom att bli räddad av änglar.
Han frestas att få världslig makt genom att inte följa den väg Gud ville.
Men han står emot.
Han väljer människan.

För mig finns nog min kärlek till Jesus just där – i hans mänsklighet.
Mer än i hans gudomlighet.
I ett ansikte som bär spår av samma liv, samma villkor, som mitt eget.
Att han har brottats så som jag brottas.
Att han prövats så som jag prövas:
Att han gått den väg jag också går.
Och att han går den på nytt, varje dag, med mig.
Eftersom han samtidigt är helt och hållet Gud.

Det finns en utandning och axlar som sjunker i tanken att Gud är Gud – och jag får vara bara människa.

Välkommen till gudstjänst på söndag!
Kyrkoårets tema är Prövningens stund.
Läs gärna texterna:
1 Mos 16:1-13 
Heb 4:14-16
Matt 4:1-11
Ps 31:2-6

I Equmeniakyrkan medverkar Kjell-Olof Hederos, Frida Hellsning m fl Sylvia Hermansson sjunger.

Kyrkfika i vanlig ordning – är du här för första gången så bjuder vi på fikat!

 

 

/andreas sköldmark
pastor

Hur fastar du?

Hon hette Saba.
Hon var en varm och go’ invandrad kvinna, lite äldre än jag.
Hon gav mig en gåva.
Vi möttes en dag på jobbet.
Hon visade mig ett enkelt armband flätat av bomullstrådar.
”Det är mitt fastearmband” sa hon.
Och så berättade att hon fastade från mat under dygnets ljusa timmar.
”och när jag känner mig hungrig så tänker jag på och ber för alla som inte har någon mat” sa hon.
Sedan tittade hon på mig och frågade: ”Och du, fader Andreas, hur fastar du?”.
Då skämdes jag. För jag fastade inte alls.
Jag hade inte upptäckt den gåvan.

Varje år så uppmärksammas Ramadan i våra medier.
Att de troende muslimerna fastar.
Men sällan, eller aldrig, att vi som kristna också fastar.
Kanske för att så få av oss gör det.
Men fler och fler upptäcker fastans gåva – och jag hoppas att du som läser det här också ska göra det.
Inte för att vi måste – utan för att vi får.

För Jesus var det självklart.
”När ni fastar…” sa han, inte ”om ni fastar…”.
Så varför ska vi fasta?
Motiven kan vara många.

För livets skull.
Många av oss lever alltför välfyllda liv.
Vi har svårt att välja och prioritera och dras därför med i en karusell som snurrar allt fortare.
Att då, i alla fall för en tid, rensa lite, välja bort något,
att liksom stiga in i en mer avskalad tid och ett mer naket landskap,
kan göra att man får syn på saker man annars inte ser.
Kan hjälpa till att gallra så att det man verkligen vill ska finnas där,
verkligen vill ska växa, får ljus och luft och näring.
Det kan göra livet mer möjligt att leva på ett gott sätt.

För världens skull.
Vi lever i en orättvis värld.
Någon kanske avstår från mat en dag i veckan
för att istället skänka de pengarna till någon som inte har mat för dagen.
Någon kanske cyklar istället för att ta bilen under fastan
för att minska sitt ekologiska avtryck
och ge barnbarnen en friskare värld att leva i.

För relationers skull.
Vi umgås alltmer med medier av olika slag och allt mindre med varandra.
Allt fler känner sig, och är, ensamma.
Facebook, Instagram, Netflix mm skapar lätt ett beroende som för oss dit vi egentligen inte vill.
Att under en tid avstå från det egna för att ge tid till varandra och andra kan vara ett sätt att fasta.
För de människor som är riktigt viktiga i ditt liv.

För kroppen skull.
Många av oss äter för mycket, eller i alla fall för mycket av det goda.
Att då öva sig i att avstå är en god sak för den kropp vi begåvats med.

För själens skull.
Många bär idag på rädsla och oro.
Vad gör gott i din själ och vad gör ont?
Vad gör att det skaver och vad ger ro?
Någon kanske avstår från nyheter under fastan för att istället läsa bibeln, eller någon annan god bok som ligger och väntar.
Som man inte haft tid för.
Eller sätter sig vid ett ljus en stund, för att bara vara.
För att låta ljus, mening och glädje fylla på i själen.
Och kanske finna frid.

För Guds skull.
”Gud kommer ofta på besök men vi är sällan hemma” har någon sagt.
Att avstå från något av det som upptar min tid för att ägna den tiden åt att umgås med Gud är nog den kristna fastans grund.
Att ge tid till bön, både den talande och den lyssnande bönen, är en god sak för oss som har allt svårare att i informationssamhällets brus uppfatta Guds närvaro.
Att ge tid till att lyssna till hur bibelns texter talar i det liv vi lever kan hjälpa den vilsne att finna vägledning.
Att bara vara tillsammans med honom som är nåd och sanning kan fördjupa och ge näring åt en tro som längtar.

Att fasta är en god väg till att följa Jesus närmare i den värld han älskar.
Inte för att vi måste, utan för att vi får.
Fastetiden inleds med askonsdagen den 14 feb och varar till påskdagen den 1 april.

Välkommen till gudstjänst på söndag.
Det är fastlagssöndagen och kyrkoårets tema är: kärlekens väg.
Läs gärna söndagens texter:
Jes 52:13-15 
1 Kor 13:1-13
Luk 18:31-43
Ps 86:5-11
I gudstjänsten medverkar Anders Sandberg, Andreas Sköldmark och församlingsfaddrarna. Rosie Gard sjunger och vi tänder ljus för barn som fötts under året.
Extra festligt kyrkfika!

Välkommen också till ”Modet att avstå”
Fastetidens inledning onsdag 14 feb kl 19.00
Det blir inledande tankar om fastan, möjlighet att avge fastelöfte, nattvardsandakt med askonsdagsbön och enkelt fika.
(tillsammans med Svenska kyrkan och Ölmstad Alliansförsamling)

 

/andreas sköldmark
pastor

 

Berikad och begåvad

På söndag är det årshögtid och årsmöte i Equmeniakyrkan.
Vi har valt orden berikad och begåvad som tema för gudstjänsten.
Det är en tid att se tillbaka på det år som gått.
Vad har hänt?
Blev det plus eller minus?

Men också att se framåt.
Alla val som som görs.
Människor som går in i nya uppgifter och andra som blir sin uppgift trogen.
Några som lämnar uppdrag.

Men kyrkan är inget företag.
Där siffrorna berättar om det varit ett bra eller dåligt år.
Där möjligheten att investera avgör framtiden.

Kyrkan är Guds.
Församlingen Kristi kropp.
Vad gör det med vårt sätt att se på året som gått?
Och på det som kommer?
Vad gör det med vårt sätt att se på oss själva?
Och på varandra?

Välkommen till nattvardsgudstjänst och årsmöte.
Anna Nilsson och Maria Gustafsson sjunger och spelar.
Andreas Sköldmark, Frida Hellsing och Julia Wernholt m fl medverkar.
Nya medlemmar välkomnas.

Efter gudstjänsten börjar årsmötet efter en ”bensträckare”.
I årsmötet blir det paus med sopplunch.
Också du som inte är medlem i församlingen är varmt välkommen att delta i årsmötet.

 

 

/andreas sköldmark
pastor

Ekumenisk Bönehelg

Fredag 19 jan – Söndagen 21 jan är det ekumenisk bönehelg i Equmeniakyrkan Kaxholmen, tillsammans med de andra kyrkorna i Kaxholmen, Skärstad och Ölmstad. Vi samlas till bön och gudstjänst under rubriken GUDS HAND LEDER OSS.
Equmeniakyrkan är öppen hela dygnet mellan 18.00 på fredagen till och med andakten på lördag kväll som börjar kl 18.00.

Ta gärna tillfälle och VAR MED OCH SJUNG i vår ekumeniska kör.
Övning: Lördag 20 januari kl 16-17.45. Medverkan: på gudstjänsten den 21 jan kl 10.00

Om du vill dela och bära böneansvaret lite extra kan du skriva upp dig på en lista med tider som vi i församlingen ansvarar särskilt för. Dessa tider är: Lördag kl 01.00-02.00, kl 07.00-08.00 och kl 13.00-14.00
Om du vill skriva upp dig på listan men inte har vägarna förbi kyrkan kan du skicka ett meddelande till Frida Hellsing: 0723 84 91 60 och meddela tid och namn. Men kom ihåg: Kyrkan är öppen för bön när det passar Dig!

Välkommen till bön, sång, samlingar och gudstjänst! 

Vatten till vin!

Detta under gillar jag!
Inte bara att Jesus räddar festen.
Inte bara det att han faktiskt är närvarande i festen.
Utan att han gör vatten till vin.

Där står sex stora tomma krukor.
Till reningscermonierna fylldes de med tvättvatten.
Tänker att de inte var så särskilda de där krukorna.
Nu dessutom tomma.

Jesus ber tjänarna att slå i vatten.
De gör det de kan.
Så människor de är.
Hämtar vatten.
Vanligt vatten.
Och slår i det i de tomma kärlen.

Sedan öser de upp.
Och undret sker.
Det, i och för sig, livsnödvändiga vattnet har blivit vin.
Har blivit det som fattades gästerna och värden och brudparet.

Berättelsen är lite roligt.
Med Maria som liksom vill att Jesus fixar det hela.
Och Jesus som inte är helt villig.
Men den är framförallt en vacker berättelse om det Gud kan göra i våra liv:
Låta oss bli till välsignelse och glädje.
Hur tomma vi än känner oss.
Eller hur urvattnat det vi har att bjuda.
I Jesu närvaro kan det förvandlas till just det som behövs.
Som ger glädje.

Vågar vi tro det?

Läs gärna söndagens texter:
2 Mos 33:18-23 
Ef 1:7-14
Joh 2:1-11
Ps 19:2-7

Välkommen till gudstjänst i Equmeniakyrkan.
Medverkar gör Lisbeth Rubensson, Jullia Wernholt m fl. Linnéa Stenmarker med sång.
Efter gudstjänsten kyrkfika – är du i kyrkan för första gången så bjuder vi!

 

/andreas sköldmark
pastor