Fasta och tidebön

header_fastan

Idag är det många som fastar. Av olika skäl och på olika sätt. Oftast har denna fasta sitt sikte på kroppen, att må bättre fysiskt. Eftersom vi hänger ihop som människor betyder det också att det gör gott för själ och ande.

Kyrkans fasta går den andra vägen – genom sitt fokus på själ och ande gör den gott också för kroppen. Fastan har varit en del av kyrkans liv genom årtusenden. Nyckelordet har varit Avstå. Att avstå något för att vinna något annat, något riktigt viktigt. I vårt västerländska överflödssamhälle tror vi den är viktigare än någonsin. Equmeniakyrkan Kaxholmen tillsammans med Svenska Kyrkan vill erbjuda ”Modet att avstå” som en av vägarna till rytm och fördjupning av ett liv som ofta hamnar på ytan.

Med början på Askonsdagen den 1 mars vill vi bjuda in till en särskild rytm med daglig bön och en mötesplats mitt i veckan. Vi vill erbjuda ”Modet att avstå” som en gemenskapens väg i fastetid.

Den som vill ger sig själv och Gud ett fastelöfte. Löftet är tredelat:
– att avstå något i livet (t ex någon måltid, tidningsläsande, tv-tittande, facebook…) för att under fastan ge mer tid åt relationer; till Gud och människor.
– att avsätta minst ett tillfälle om dagen till bön (en enkel ordning kommer att finnas för morgon- middags och aftonbön)
– att i möjlig mån delta i onsdagskvällarnas nattvard i fastetid, växelvis i Equmeniakyrkan och Landsjökyrkan.
Efter andakterna finns ett enkelt fika för den som vill dröja kvar och samtala en stund. Varje onsdag är så klart öppen för den som vill att komma – fastelöfte eller inte.
Vill du vara med? Är du nyfiken och vill veta mer? Välkommen askonsdagen; 1 mars kl 19.30  ”Modet att avstå” i Equmeniakyrkan.

Påskfastan 2017

Kl 19.30 Varje onsdag under fastan, nattvards-firande och enkelt fika:
1 mars     Equmeniakyrkan; askonsdagen – inledning
8 mars     Landsjökyrkan
15 mars   Equmeniakyrkan
22 mars   Landsjökyrkan
29 mars   Equmeniakyrkan
5 april      Landsjökyrkan
Stilla veckan
10 april    19.30 Passionsandakt Landsjökyrkan
11 april    19.30 Passionsandakt Equmeniakyrkan
12 april   19.30 Korsvägsvandring Landsjökyrkan

”Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också” Jesus

”Att gallra är att acceptera begränsningens princip. Det är nödvändigt att anpassa mängden av växter till det utrymme vi har till vårt förfogande, i annat fall kommer skörden att bli klen och ynklig.
Det samma gäller den inre trädgården. Det stycket jordmån som är vårt liv kan inte rymma hur många plantor som helst. Vi kan inte vara allt, hinna allt, umgås med alla och odla alla intressen vi skulle önska. Att gallra i önskade resmål eller rentav bland alla de många bekantskaperna som pockar på tid och uppmärksamhet – inte av förakt för det sociala livet men för at kunna fördjupa verklig vänskap – allt detta tillhör fastans område.
När Jesus säger att ’bara en sak behövs’ utmanar han den goda mångfalden i våra liv och kallar oss att söka den saliga enfalden.”
Peter Halldorf

 andreasFrågor? Kontakta oss!

Andreas Sköldmark
Pastor
Tel: 036 – 502 90
Mobil: 0722 – 13 27 00
andreas@equmeniakyrkankaxholmen.se