Välkommen att sjunga i adventskören

Adventskör

Du är välkommen att sjunga i årets ADVENTSKÖR i Missionskyrkan 30 nov  kl. 10.00
Vi övar  mån  17/11  kl. 19.00 och  26/11  kl. 19.00  i Missionskyrkan

 

Ekumeniska kören

Välkommen att sjunga i den ekumeniska kören 2:a advent i Skärstad kyrka . 7 dec  kl. 18.00
Övningar:
5 nov  kl. 19 i Missionskyrkan
11 nov  kl. 18.30 i Allianskyrkan (med Yvonne)
4 dec  kl.  19  i Skärstad Kyrka   Genrep!