Och utsätt oss inte för prövning…

…är en av fraserna i bönen ”Vår Fader”. En bön de flesta av oss bett någon gång och många av oss många gånger. Jag tror den frasen är viktig – även om den ofta ”far iväg” utan att vi tänker så mycket på den. Den handlar om att få vara människa och rymmer insikten om att det inte är enkelt.

När vi möter Jesus i öknen i söndagens evangelietext så sätts han på prov av djävulen. Tre prov som handlar om vem Jesus är, hans identitet. Tre frestelser att välja en enklare väg; att avsäga sig mänsklighetens villkor och följa Adam i fotspåren; att vilja vara gud själv och inte bara människa – beroende av Gud och andra.

På onsdag inleds fastetiden. Den är en tid för askes – övning – och handlar om att följa Jesus också ut i öknens prövningar. Det är att medvetet välja den väg som inte är enkel och möta insikten om vem jag är – en människa, beroende av Gud och andra människor.

I Equmeniakyrkan inbjuder vi till Nattvard i fastetid onsdag kl 19.30 under hela fastan. Efter nattvardsandakt finns möjlighet att dröja kvar, fika och lyssna till tankar om fastan. Då ges också möjlighet att ge ett eget fastelöfte; ”Modet att avstå”.

I söndagens gudstjänst funderar vi vidare över Jesu, och våra, prövningar. Kyrkoårets tema är Prövningens stund. Läs gärna texterna:
1 Mos 16:1-13
Heb 4:14-16
Matt 4:1-11
Ps 31:2-6

Missionskyrkans kör från Huskvarna sjunger, Birgitta Wreland leder gudstjänsten och Andreas Sköldmark predikar. Efter gudstjänsten är du välkommen att stanna kvar på kyrkfika!