Hjälp till flyktingar

I tidningar, nyhetssändningar och sociala medier översköljs vi av rubriker och nyheter om medmänniskor som flyr krig och våld. Poliser som märker flyktingar med ett nummer. Båtar som går under. Människor som kvävs ihjäl under sin flykt likt boskap på lastbilar. Flyktingar som möts av allt annat än värme och medmänsklighet, utan av stängsel och kravallpolis. Hos många av oss föds en längtan efter att hjälpa till.

Hjälpa till

Som enskild finns många möjligheter att hjälpa till. Kommunen som ansvarar för mottagandet söker familjehem, gode man och flyktingguider. Så här skriver Jönköpings kommun:

”Ensamkommande barn och unga behöver boende i vår kommun. Kommunens hem för vård eller boende (HVB) används för de äldre barnen. De yngre barnen behöver en familj där de kan få trygghet och god omsorg – ett familjehem. Även du som är ensamstående kan vara familjehemsförälder. Vi söker trygga och stabila vuxna med tid och tålamod för ett barn. Barn som kommer till Sverige utan sina föräldrar har rätt att få en god man, som går in i förälderns ställe i vissa uppdrag. Uppdraget är ofta flerårigt och innebär bland annat att företräda barnet i kontakter med myndigheter och att hjälpa till med ekonomin. En god man ska förvissa sig om att barnet har det bra, följa barnets vardag, skolgång och utveckling och bistå med personligt stöd. Du kan också göra en insats som frivillig flyktingguide, eller andra uppdrag. Frivilligcentralen samordnar och förmedlar frivilliga insatser i Jönköpings kommun, och fungerar som en social arena för personer som behöver gemenskap, sammanhang och positiva kontakter.  Kommunen, Röda korset, Rädda Barnen m.fl ingår i styrelsen.”

Mer information om vart du vänder dig finns på kommunens hemsida.

RS12501_HIA_ACT_Migration_150825-7-scrVill du ge en gåva?

Equmeniakyrkan ger via ACT-alliansen humanitärt stöd till flyktingar i Ungern. Det är en koalition av mer än 140 organisationer och kyrkor, som arbetar tillsammans i mer än 140 länder för att skapa positiv och hållbara förändringar för fattiga och marginaliserade människor. 
Swisha till Equmeniakyrkan på 900 32 86 och märk betalningen flykting
eller sätt in pengar på vårt 90-konto, 90 03 28-6.

Be för dem och oss

Inte minst viktigt är att be för det som nu sker i vår värld. Om du vill kan du använda den här bönen (från Sveriges Kristna råd):

Herre, ingen människa är en främling för dig
och ingen som är övergiven av människor är glömd av dig.
Vi ber dig: ta vård om alla dem
som har tvingats lämna sitt land och skiljas från sina kära.
Var nära alla dem
som måste söka sitt uppehälle i främmande land,
utlämnade åt okända människors godtycke.
Låt dem få möta godhet och vänlighet,
ge dem nya vänner och nytt hopp.
Ge oss öppna och förstående hjärtan
och nåden att få hjälpa för din skull,
du som själv blev ett landsflyktigt barn,
på flykt undan mördares hand.

Hjälp oss här i Sverige att kunna möta flyktingar
med öppenhet och omsorg.
Vi ber för dem som har ansvar för vår flyktingpolitik.
Vi ber för alla dem som på olika sätt hjälper flyktingar,
inte minst i våra kyrkor.
Vi ber för alla som engagerar sig känslomässigt för flyktingar
men känner sig maktlösa.
Herre, ge oss mod och kraft att orka vara till för varandra.

Låt fredliga tider komma,
låt rättvisan komma,
låt ditt Rike komma,
så att människor kan leva som syskon.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.