Tappat nycklarna?

Få saker är så förtretliga som att tappa sina nycklar.
Plötsligt står man där och kommer inte in, hemma eller i bilen.
Med ett stönande letar man genom fickorna ännu en gång.
Fast man vet att de inte finns där.

Med ännu fler stönanden börjar man sedan vandra bakåt i sina spår ivrigt sökande efter det man förlorat. 
Med känslan av hopp varvad med förtvivlan.
Så blänker det till. I minnet eller på den våta asfalten.
Just det! Jag lade de ju under trappan idag.
Och så finns nycklarna där – och dörren öppnar sig…

På söndag är det fastlagssöndagen, en av tre festdagar som föregår påskfastan. Kyrkoårets tema är ”Kärlekens väg”.
I Equmeniakyrkan är det nattvardsgudstjänst och årshögtid med sopplunch och årsmöte.
Gudstjänsten kommer att handla om nycklar.
Nycklar till ett par av de dörrar vi fått att gå in genom på vår vandring. För att hämta kraft och finna riktningen på Kärlekens väg.
Det handlar om bönen och bibelläsningen.
För ibland känns det som om vi tappat nyckeln…

Läs gärna söndagens texter:
Est 4:12-17
1 Tim 2:4-6
Joh 12:20-33
Ps 86:5-1

I gudstjänsten medverkar Frida Hellsing, Andreas Sköldmark och Hanna Bogren, m fl. Vi tar också en särskild kollekt till församlingen – i tacksamhet och glädje över att få vara del av Equmeniakyrkan Kaxholmen.