På tröskeln in i fastan.

Sedan i onsdags har vi tagit några trevande steg in i fasteperioden. Prövningar, lidande och kamp är aktuella teman den här tiden på kyrkoåret. Det låter verkligen som en tuff tid. Tungt. Helst torrt och tråkigt. Eller…? Fastan handlar om att avstå. Men inte avstå för att avstå – utan för att få rum. Att få syn på det väsentliga. I våra ofta överfulla liv kan extra utrymme och enkelhet upplevas som en välsignelse.
Vi hoppas att söndagens gudstjänst ska ge ett Andrum – utrymme för fastans teman så väl prövningar och kamp, som kärlek och eftertanke.

Inför andrumsgudstjänsten kan du läsa söndagens texter:
1 Mos 4:3-7
Jak 1:12-15
Matt 16:21-23
Ps 31:2-6