Gratis hemhjälp!

Får man säga så om den Heliga Anden?
Att hon är en gratis hemhjälp?
(Jag skriver ”hon” eftersom anden står som femininum i Gamla Testamentet)
Jag vet inte hur du tänker men när Jesus talar om anden säger han:
”Jag ska ge en annan hjälpare – som ska vara hos er för alltid…”

Ibland blir tron på en treenig Gud väldigt krånglig.
Då är det bra med enkla bilder.
Jesus talar om hjälparen.
Att Anden, som är Gud hos oss nu, är den som hjälper oss.
Lite som en hemhjälp.
Som hjälper oss där vi är hemma.

Det är pingsttid.
En tid som, åtminstone för mig, ibland väcker en känsla av mindervärdeskomplex och t o m rädsla.
Ett slags underkännande av min egen Gudsrelation och andlighet.
Ett underkännande som kommer ur historien.
Min och mångas.
Frågan har ställts, och jag tror alltid i god mening: ”är du Andedöpt?”
Men den har inte alltid landat rätt…

Men om vi istället skulle fråga: ”känner du att Gud är hos dig som den som hjälper?”
Ja, då kanske jag – och fler med mig – skulle känna en längtan och glädje i pingsttid.
För vem vill inte ha en gratis hemhjälp?

På pingstdagen firar vi gudstjänst på Österängstorpet kl 10.
Det är samtidigt avslutning på spårarscouternas hajk.
Andreas Sköldmark och ledare/scouter medverkar.
Medtag egen fikakorg (och förmodligen regnkläder)

Läs gärna söndagens texter:
Joel 2:28-29
Apg 2:14-21
Joh 14:15-21 och Apg 2:1-11 (som läses varje år)
Ps 104:27-31