Blott en dag, ett ögonblick i sänder…

Ibland blir livet inte som vi tänkt, inte som vi hoppats. Trots det får vi ta emot dagarna som de kommer. Vi väljer inte alltid hur de ska se ut… När det känns tungt får vi bara ta ett ögonblick i sänder och lite på att Gud går med på vår livsvandring.

Temat för gudstjänsten på söndag kommer vara: ”Vägen valde dig, och du får tacka”

Läs gärna de texter som finna med:
2 Mos 3:1-6
Rom 11:33-36