Vad släcker din törst?

Nyss hemkommen från löprundan.
Törstig.
Låter kranvattnet rinna onödigt länge.
Fyller ett stort glas och njuter.
Vi har gott vatten.
Och gott om vatten i Vätterbygden.
Inte alla har det.
Men jag får släcka min törst.

Men det finns ju en annan törst i livet.
Efter mening. 
Sammanhang.
En plats som är min.

Med mycket kan vi släcka den törsten.
Inte minst med prylar.
Kanske också med ”likes”.
Men vi vet alla att då blir vi snart törstiga igen.
Vi kan också göra oss så upptagna att vi inte känner törsten.
Rusa på. Fylla på. Hålla på.
Men så fort vi stannar till så känner vi ändå törsten.

Jesus säger att han är livets källa.
Vad betyder det?
Kan jag tro det?

På söndag firar vi gudstjänst kring temat Livets Källa.
Läs gärna söndagens texter innan:
5 Mos 5:23-27
Heb 2:9-10
Joh 5:31-36
Ps 19:2-7

I gudstjänsten tänder vi ljus för under året födda barn.
Medverkar gör Andreas Sköldmark, Frida Hellsing, Sören Rudenstam, Piah Sandberg, Birgitta Lekenstam; Birgitta Ljungberg. Adina Nilsson spelar blockflöjt.

Välkommen till gudstjänst och gemenskap kring fikaborden.

 

/Andreas Sköldmark
pastor