mini-akademien: Tro och kreativitet

 En temadag med föredrag och workshop om Tro och kreativitet.

Equmeniakyrkan Kaxholmen, 20 maj 2017, kl. 9.30-16.30

Program: Karin Andelius, danspedagog och danskonstnär, håller ett föredrag och en workshop om tro och kreativitet och om hur de två hör ihop. Vi får pröva hur kroppen och rörelsen kan vara ett sätt att möta Gud och varandra.
Frida Hellsing, församlingspedagog och bibliodramaledare och Filippa Millenberg, folkhögskollärare, leder en bibliodramainspirerad workshop utifrån ämnet text och gestaltning, där olika kreativa uttryckssätt får berika mötet med en bibeltext och reflektionen vidare.

Kostnad: 300 kronor (Hör av dig om kostnaden skulle utgöra ett hinder för ditt deltagande).
Anmälan: skickar du innan den 11 maj till miniakademien@gmail.com eller till Frida Hellsing.

Dagen är ett samarrangemang mellan Equmeniakyrkan Kaxholmen, Bilda och Equmenia.