som en skock får…

På söndag är det den gode herdens söndag.
Jesus liknar oss som vill tro vid en skock får….
Inte så kul kanske.
För många av oss är ju liknelsen med får något nedsättande.
”Fårskalle!”
”De betedde sig som en skock får!”
Säger vi och menar att vi är dumma, blåögda och bara följer med mängden.

Jag är ingen fåraherde.
Men jag tycka att det är något fint med fåren – och skocken.
Hur de sluter sig samman när det blir oro i lägret.
Hur de tyr sig till varandra och skyddar de svagaste i mitten av flocken.
Fåren kan få vara sinnebilden för orden: tillsammans och tillhörig.
Sinnebilden för det vackra ordet gemenskap.

Sinnebilden för det så många saknar idag.

Kyrkan vill vara en sådan gemenskap.
Nåden att få tillhöra en skock.
Och mitt i skocken går den gode Herden och erbjuder en gemenskap över alla gränser i tid och rum.

Välkommen till gudstjänst på söndag.
Läs gärna söndagens texter
Jer 23:3-8
1 Pet 5:1-4
Joh 10:22-30
Ps 23

Medverkar gör: Andreas Sköldmark, Ylva Magnusson, Dan Palmér m fl sång av Miriam Sköldmark, Clara Engvall, Wilma Andersson, Nanny Johansson och Alma Udin
Det är offerdag till Mission i Sverige och utgångskollekt till Mission i andra länder.

Denna söndag inget kyrkkaffe! Välkommen till Vistavallen och Landsjön Runt efter gudstjänsten. Där finns fika att köpa och löpare att heja på!