Tillsammans

En dag i gemenskapens och kreativitetens tecken på Mullsjö Folkhögskola.
Barn och vuxna tillsammans i gudstjänst, målande, vandrande, gestaltande, upptäckande, pilgrimsvandrande och att bara vara…
Det var Annorlunda och Särskilt!