Att vara överens

Paulus uppmanar sina läsare att inte dela upp sig i olika läger utan att vara överens.
Vad är att vara överens?

Till sjöss så talar man om ens-liinjer, ens-märken och ens-fyrar.
Det är mindre fyrar, eller vitmålade märken på klippor, som ska vara i linje med varandra. Den ena syns över den andra; de är över-ens.
Och när de är det så kan man segla säkert på en ganska smal linje.
Mot den trygga hamnen.

Jag tänker på det där med enslinjer när Paulus skriver att vi ska vara överens.
Jag tror det handlar om samma sak; på sjöss eller i kyrkan:
Att vi lyfter blicken.
Att det handlar om det större målet.
Det vidare perspektivet.
Om honom som vi är kallade att följa.

För när blicken fastnar alltför mycket i näraliggande, då är det lätt att vi bildar partier och grupper.
Kring vilken kaffekopp vi vill ha till kyrkkaffet. Eller åsiktsgrupper om det ena eller andra.
För då vill vi ha några omkring oss som tänker likadant.

Jesus ber för sina lärjungar om enhet.
För att världen ska tro.
Det är ett större mål.
Med det för ögonen kanske det är lättare att komma över-ens.

På söndag handlar gudstjänsten enhet och sammanhang.
Att få vara del i något som är större än jag.

Kyrkoårets tema är: Enheten i Kristus.
Läs gärna texterna:
Am 9:11-15 
1 Kor 1:10-13
Joh 17:18-23
Ps 95:1-7

I gudstjänsten medverkar Evelina Rudenstam, Andreas Sköldmark m fl Alfred Toftgård sjunger och det blir välkomnande av konfirmander.
Kyrkfika som vanligt.

Välkommen du också!

 

/andreas sköldmark
pastor