Vem får din kyrkoavgift?

 

De flesta av oss betalar kyrkoavgift genom skattsedeln. Den är 1 procent av din årsinkomst.
Om du inte gjort ett aktivt val så går den till Svenska Kyrkan. Det är bra. Men samtidigt är det så att de har drygt fem miljoner givare.
Equmeniakyrkan nationellt har ungefär 20.000 givare….
Fundera på vart du vill att din kyrkoavgift ska gå.

Så använder Equmeniakyrkan kyrkoavgiften:

68 procent går direkt till den församling som du själv väljer, t ex Equmeniakyrkan Kaxholmen.
19 procent går till församlingsutveckling och stöd till församlingar med särskilda behov och 10 procent går till pionjärsatsningar. Stödet kan vara direkta ekonomiska bidrag, samordning på nationell nivå, handledning, pionjärresurser vid nystart och regionala församlingsutvecklare. Med kyrkoavgiften stödjer vi även församlingar som vill nå nya målgrupper, till exempel integrations- och mångfaldsarbete eller ungdoms- och musiksatsningar där det krävs extra resurser. Församlingar kan också få stöd för att klara en anställning av pastor/diakon under en tuff period. 3 procent är kostnaden för att administrera kyrkoavgiften.
Kyrkoavgiften är alltså ett bekvämt sätt att ge pengar till din församling och samtidigt hjälpa andra församlingar. Kyrkoavgiften gör det enklare för både kyrkan nationellt och för oss i församlingen att planera ekonomin.

OBS kyrkoavgiften har inte med gravplats att göra! Som folkbokförd betalar du en obligatorisk begravningsavgift till Skatteverket. Därigenom är du alltid berättigad till begravning och gravplats. 

Vill du anmäla din kyrkoavgift måste det ske senast 31 oktober.

Hur gör jag?
I kyrkan finns ett ställ med blanketter att skicka in.
Nytt för i år är att du kan anmäla kyrkoavgift via nätet: 
https://app.assently.com/t/3kf95n
Eller skriv ut blanketter hemma:
http://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2012/06/Anslut-dig-till-kyrkoavgiften.pdf

Är du medlem i Svenska kyrkan eller annat samfund med obligatorisk kyrkoavgift, men vill ge kyrkoavgift till Equmeniakyrkan, kan du gå ur det andra samfundet. Du kan också välja att vara kvar men då ge en dubbel kyrkoavgift.