Om att slänga en tidning

Jag slängde just en oläst tidning i min pappersinsamling.
Öppnade den inte ens.
Tog bara av plasten och slängde.
Plasten för sig.
Utan dåligt samvete.
Faktiskt nästan med glädje.
Fast det helt säkert stod bra saker i den.
Och viktiga.
Som jag nu missar.
Kanske aldrig får veta.
För jag måste välja.

Jag måste välja vad jag använder min tid till.
Jag måste välja vad jag fyller min själ och mitt sinne med.
Den här tidningen får inte plats.
Liksom mycket annat inte får plats.
Mycket som är bra, fint och viktigt.

Konsten för oss som lever i informationssamhället, 
för oss som nästan drunknar i det,
är inte främst att välja mellan bra och dåligt.
Utan att välja mellan bra – och det som är bäst.
För mig.
Oss.
Gud – och världen.
Därför går jag till gudstjänst på söndag.

Temat denna söndag är ”Bana väg för Herren”.
Jag tror att det handlar om valen vi gör.
Vad vi låter få rum i våra liv.

Välkommen till gudstjänst.
Läs gärna söndagens texter:
Jes 29:17-21 
1 Kor 4:1-5
Matt 11:2-11
Ps 146:3-9

Medverkar gör Göran Ljungberg, Andreas Sköldmark m fl
Det blir sång av Piah, Anders och Mathilda Sandberg.
Kyrkfika som alltid.

 

/andreas sköldmark
pastor