Berikad och begåvad

På söndag är det årshögtid och årsmöte i Equmeniakyrkan.
Vi har valt orden berikad och begåvad som tema för gudstjänsten.
Det är en tid att se tillbaka på det år som gått.
Vad har hänt?
Blev det plus eller minus?

Men också att se framåt.
Alla val som som görs.
Människor som går in i nya uppgifter och andra som blir sin uppgift trogen.
Några som lämnar uppdrag.

Men kyrkan är inget företag.
Där siffrorna berättar om det varit ett bra eller dåligt år.
Där möjligheten att investera avgör framtiden.

Kyrkan är Guds.
Församlingen Kristi kropp.
Vad gör det med vårt sätt att se på året som gått?
Och på det som kommer?
Vad gör det med vårt sätt att se på oss själva?
Och på varandra?

Välkommen till nattvardsgudstjänst och årsmöte.
Anna Nilsson och Maria Gustafsson sjunger och spelar.
Andreas Sköldmark, Frida Hellsing och Julia Wernholt m fl medverkar.
Nya medlemmar välkomnas.

Efter gudstjänsten börjar årsmötet efter en ”bensträckare”.
I årsmötet blir det paus med sopplunch.
Också du som inte är medlem i församlingen är varmt välkommen att delta i årsmötet.

 

 

/andreas sköldmark
pastor