Så välj då livet – Gospelgudstjänst

I den tid vi lever i är valen många.
Jag hade kanske 10 olika alternativ när jag skulle börja gymnasiet.
När nästa generation ska välja är valen långt över 100!
Över ett hundra alternativ att ta ställning till.
Och stressen ökar bland unga.
Och psykisk ohälsa.

Men inte bara för unga utan också för oss vuxna.
Vilket färdmedel, vilken tandkräm, vilken pensionsfond, vilket resmål, vilken köttfärs…
Också bland oss ökar stressen.
Och psykisk ohälsa.

Mitt i detta liv en gudstjänst med glad gungande gospel och en tro på Jesus.
”Jag ska se er igen, och då ska ni glädjas, och ingen ska ta er glädje ifrån er.”
säger Jesus till sina lärjungar och till oss.
Hjälper oss den kristna tron i dessa valtider?
Att hitta rätt.
Att välja rätt.
Att leva livet.
Jag tror det.

Välkommen till gudstjänst på söndag.
Kyrkoårets tema är: Vägen till Livet.
Läs gärna söndagens texter:
Jes 54:7-10 
Heb 13:12-16
Joh 16:16-22
Ps 147:1-7
Medverkar gör vår projektgospelkör under ledning av Linnéa Stenmarker, Anna Ydregården och Maria Gustafsson.
Andreas Sköldmark m fl
Ingen söndagsskola men film för de barn som vill.
Utgångskollekt till Equmeniakyrkan i Sverige.
Kyrkfika som vanligt!
Församlingsmöte efter fikat.

 

 

/andreas sköldmark
pastor