ANDENS VIND

Det är pingstdag på söndag.
Kyrkans födelsedag.
En glädjedag för den som tror.
Eller?

För många tror jag pingsten väcker oro istället.
Tyvärr.
Och frågor.
Vilket är bättre.

Kanske så här:
Vad är Anden?
Hur ska jag, och måste jag, tro på Anden?
Är jag andedöpt?
Måste jag tala i tungor?
Vad är det att vara andlig.

Till dig som går på gudstjänst på söndag:
ta med dig dina frågor!
Till dig som inte går på gudstjänst:
Minns att Jesus kallar anden för Hjälparen.
Var inte rädd!

Läs gärna texterna inför söndagen:
Joel 2:28-29 
Apg 2:14-21
Joh 14:15-21 och Apg 2:1-11 (som läses varje år)
Ps 104:27-31

I gudstjänsten medverkar: Andreas Sköldmark, Martin Eliasson, Frida Hellsing, Ann-Britt Björnlinger m fl
sång och musik av Ellen Siverth
Kyrkfika förstås!

Välkommen!