VÄXANDETS TID

De flesta av oss trivs med sommaren.
Då vi njutit vårens skira grönska, 
vandrar vi genom mognadens mörkare nyanser
och plockar frukter av buskar och träd.
Sommaren är växandets tid.

Den ger också en särskild möjlighet för många att växa som människa.
För vi har lite mer tid.
Och kanske sänker vårt vardagstempo.
I vår höghastighetskultur är det en gåva att ta emot.

Tid för ett lite djupare samtal där eftertänksamheten ryms.
Tid för en god bok som ger ny insikt.
Tid att bara vara. Kanske sitta ner och meditera över det liv som är ditt.
Tid att leka som ett barn, eller med ett barn.
Tid att be – både ordens och lyssnandets bön.
Tid att växa, mogna och bära frukt.

Tid att gå på gudstjänst?
Sommaren kanske också är en tid att avskilja den där dryga timmen i veckan för att, tillsammans med andra, söka sig närmare Gud.
För att låta rötterna skjuta djupare i trons mylla. Bara så bär vi frukt i Guds rike.
Du är välkommen till vår, eller andra kyrkor.
Under fyra söndagar i sommar firar vi gudstjänst med de andra kyrkorna i Skärstadalen.

30 juni 10.00
Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Charlotte Rosengren, Frida Hellsing m fl

7 juli 18.00 (Obs tiden!)
Gudstjänst i Ölmstad kyrka

14 juli 10.30 (OBS tiden)
Gudstjänst i Pingstkyrkan Kaxholmen

21 juli 10.00
Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Rosie Gard m fl

28 juli 10.00
Gudstjänst på Solgläntan. Allianskyrkan Skärstads sommarhem

4 augusti
Nattvardsgudstjänst i Equmeniakyrkan. Åke Nordqvist m fl

 

 

/andreas sköldmark
pastor