TASSANDE STEG

Så tänker jag mig ljudet av änglar.
Tassande steg i mörkret.
Som små barnafötter.
Vakande värme och omsorg.
En skyddande beröring:
I mörkret.

Kan man tro på änglar år 201)?
Kan man tro på änglar som vuxen?
I alla fall enligt kristen tro och bibelns berättelser.
Men kanske måste man vara lite som ett barn.
Att se något mer i det som tappar och stavar registrerar.
Att höra något annat än det hammare, städ och stigbygel förmedlar.
Att ana något mer än det som hudens känselceller förmår ta emot.
En närvaro.
Budbärare.
Beskyddande.

Kan du tro?
Vill du tro?

Läs gärna om änglar i söndagens texter:
Dan 10:15-19 
Apg 12:6-17
Matt 18:7-10
Ps 103:19-22

Välkommen till gudstjänst på söndag. Det blir både bilder, tal och dans.
Evelina Rudenstam, Malin Arvidsson, Charlotte Rosengren, Andreas Sköldmark, Evelina Öhrn m fl medverkar. Karin och Erik Kiland sjunger.
Utgångskollekt till Equmeniakyrkans internationella arbete. Söndagsskola – med kalas!
Efter gudstjänsten kyrkfika.

Välkommen!