TOMRUMMETS GÅVA

På eftermiddagen stod jag och väntade på skjuts.
Den blev lite sen.
Plötsligt uppstod där ett litet tomrum i en annars välfylld tillvaro.

Då kände jag det. 
Tydligt.
Hur det drog ifrån innerfickan.
Faktiskt nästan som att det ropade:
”Här är jag!!!”
”Ta fram mig!”
”Titta på mig!”
Mobilen.
Som en fysiskt kraft.

Fyll tiden!
Låt det inte vara tomt!
Sms.
Facebook.
Mejl.
Kanske något nytt på blocket?
Eller ljudboken?
Eller musik…

Men jag stod emot.
Denna gång.
Istället vände ansiktet mot höstsolen som tittade fram.
Bara vara en stund.
Min stund på jorden.
Under himlen.
Solens värme.
Något fyllde på i mitt liv.
Eller någon.
Gud.

På söndag har kyrkoåret temat Lyssna i tro.
Ur femte Mosebok läser vi:
”Om du lyssnar till Herrens, din Guds, bud, som jag i dag ger dig, och om du älskar Herren, din Gud, vandrar hans vägar och följer hans bud, stadgar och föreskrifter, då skall du få leva och bli talrik, och Herren, din Gud, skall välsigna dig i det land som du kommer till och tar i besittning.”

Jag tänker OM.
Om vi lyssnar – så ska vi få leva.
Och tackar Gud för tomrummets gåva!
Må vi våga låta bli att omedelbart fylla det.

Välkommen till gudstjänst på söndag!
Läs gärna bibeltexterna innan – det fördjupar mötet.
5 Mos 30:11-16
Jak 2:8-13
Mark 10:17-27
Ps 19:8-15

I gudstjänsten medverkar Frida Hellsing, Sören och Gittan Rudenstam, Martin Eliasson m fl
Sång och musik av Miriam Sköldmark, Nanny Johansson, Alma Udin, Oskar Kiland och Emil Johansson. Nya medlemmar välkomnas.
Kyrkfika och söndagsskola.

 

 

/andreas sköldmark
pastor