ATT VARA TROGEN

Välkommen att se helgens sommarandakt från växthuset!

Sommaren är växandets tid. 
Inte bara i naturen utan också i kyrkoåret. Därför har vi valt att spela in andakterna i Tengblads Växthus, ett stenkast från kyrkan. 
Temana rör sig kring oss som människor och vår relation till Gud, oss själva och varandra.

Temat för andakten är ”Att vara trogen”.
I kyrkoåret heter den ”Goda förvaltare”.
Läs gärna texterna som hör helgen till:
Am 8:4-7
2 Tim 4:1-7
Luk 16:1-13
Ps 8

Medverkande:

Värd                   Andreas Sköldmark
Betraktelse       Filippa Millenberg 
Musik                 Dan och Charlotte Rosengren, Piah och Anders Sandberg
Ljud                    Thomas Brolin
Foto                    Dan Johansson, Martin Eliasson
Redigering        Robert Wester

Andakten finns på i menyn ”Inspelade sommarandakter”