Oavsett pandemin

Det är mörkt!
Både utomhus
och i världen.
Och kanske känner du
att mörkret också tränger in.
I kropp och själ.
Coronapandemin förstärker mörkret.

Det som ger oss människor ljus:
Möten
Gemenskap
Närhet
har nu fått snäva gränser.
Kanske försvunnit helt.
Ljuset fladdrar och flämtar.

Men mitt i
rakt in
kommer ord som en glädje.
Ett ljus i detta mörker:
”Guds rike är inom er”.
Jesu ord i en mörk värld:
Guds rike
är
inom 
er.

Oavsett.
Oavsett pandemins restriktioner.
Oavsett oroligheter och terror.
Oavsett naturkatastrofer och flyktingströmmar.
Oavsett sjukdomar och sorger.
Oavsett mörkret.
Så är det inom oss.
Inom dig.
Inom mig.
Som ett skyddsrum.
Ett rike som är nåd och barmhärtighet.
Gemenskap och helighet.
Ett rike där ljuset lyser i mörkret.
Och mörkret har inte övervunnit det.

Det blev tydligt för mig.
Härom kvällen.
En promenad i mörkret.
Till vår kyrka för enskild andakt.
Det fladdrade bakom kyrkfönstren.
Varmt och inbjudande.
Ett andrum.
Stillsamt piano från en CD.
Och någon var där.
Att dela bönen med.
Att dela bördor med.
Enkla ord.
Varm tystnad.
Och inom mig fanns ljuset.
Oavsett.

Söndagens gudstjänst har rubriken 
”Guds rike är inom er”.
Läs gärna texterna som hör till:
Am 8:9-12
Fil 3:20-4:1
Luk 17:20-30
Ps 139:1-18

I gudstjänsten medverkar Frida Hellsing, Linnéa Stenmarker m fl
Sång och musik av Karin Kiland, Maria Gustafsson och Rosie Gard.

På grund av den ökade smittspridningen firar vi gudstjänst utan deltagare på plats i kyrkan. Gudstjänsten sänds direkt via kyrkans Youtube-kanal (länk finns på hemsidan) för dig som vill dela gudstjänstgemenskapen hemifrån. Den finns sedan kvar på hemsidan under veckorna som följer.
Välkommen att delta!

 

/andreas sköldmark
pastor