Stress-test

Jag tror det kallas så.
När man provar material.
Balkar.
Rep.
Konstruktioner.
Man sträcker ut dem.
För att veta bristningsgränsen.
Så att det man konstruerar
säkert ska hålla.
För att i tid upptäcka
om det finns svaga punkter.
Som behöver extra stöd.

Kanske är det ett slags sträck-test.
När Jesus förs av Anden ut i öknen.
För att sättas på prov av djävulen.
Kanske behöver han själv få veta.
Att det håller.
Att han håller.
Att Gud håller…

Prövningens stund är temat för söndagens gudstjänst.
Det handlar om Jesus.
Hans 40 dagar i öknen.
Men också om oss.
Vår prövningar.
Våra sträck-test i livet.

Om Gud sänder prövningar?
Jag vet inte.
Jag vill inte tro det.
Men att vi prövas av livet
det vet jag.

Och jag tror
att även om det är smärtsamt
så behöver vi få syn på sprickorna.
Helst i tid.
Innan det brister.
För sprickorna
är Guds väg 
in i våra liv.

Läs gärna texterna som hör söndagen till:
1 Mos 16:1-13
Heb 4:14-16
Matt 4:1-11
Ps 31:2-6

I gudstjänsten medverkar Rosie Gard och Piah Sandberg m fl
Gudstjänsten sänds direkt via kyrkans Youtube-kanal, länk finns på kyrkans hemsida (www.equmeniakyrkankaxholmen.se). Den ligger sedan kvar så att den som vill kan titta eller lyssna på gudstjänsten i efterhand. Du kan också söka direkt på Youtube: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

Ställ gärna fram ett eget gudstjänstljus och ordna ett eget kyrkfika efteråt – så bevarar vi goda vanor tills pandemin är över!

Direkt efter gudstjänsten så finns det också ett litet kyrkfikasamtal att ta del av. Andreas möter Anders Sandberg i ett samtal om vem han är och hur det är att arbeta med Covid.

 

 

/andreas sköldmark
pastor