Färdig och präktig?

Var kommer den ifrån?
Den där bilden
som vi möter ibland.
Att vi, som kallar oss kristna
liksom är ”framme”.
Färdiga.
Lyckade.
Präktiga.
Lite förmer.
Den där bilden att livet liksom blir lättare
med Gud
än utan Gud.

Läs Paulus ord om sitt liv:
”Påfrestningar, trångmål och nöd,
under prygel, fångenskap och upplopp,
under möda, vaka och svält…”
Inget enkelt liv.
Inget lätt liv.
Efterföljelsens liv.
Men mitt i det livet
också orden
om att Gud finns närvarande i hans liv och kamp:
”med renhet, kunskap, tålamod och godhet, med helig ande, uppriktig kärlek, sanningens ord och Guds kraft…”

Påve Franciskus har beskrivit kyrkan
som ett fältsjukhus i världen.
Det vill jag tro
att också vår kyrka är.
En plats för den sårade,
kämpande, behövande.
Och mitt ibland oss finns Jesus!
Inte så att livet blir lättare
eller ens enklare
kampen finns kvar.
Men vi är inte ensamma.
Han som gått före
går också med.
Här.
Idag.
Nu.
Inte så att vi är framme
men vi är på väg.
Tillsammans.

Varifrån kommer då bilden?
Kanske för att vi för lite har delat
kampen och smärtan?
Med varandra
och andra.
Om vi gjorde det mer
kanske Jesus också skulle synas mer?

Den här söndagen handlar om den kämpande tron.
Läs gärna söndagens texter:
(där du bl a möter Paulus ord ovan)
1 Mos 32:22-31
2 Kor 6:1-10
Matt 15:21-28
Ps 130

I gudstjänsten medverkar Åke Nordqvist, Melina Tengblad och Birgitta Häggström m fl.
Gudstjänsten sänds direkt via kyrkans Youtube-kanal, länk finns på kyrkans hemsida (www.equmeniakyrkankaxholmen.se). Den ligger sedan kvar så att den som vill kan titta eller lyssna på gudstjänsten i efterhand. Du kan också söka direkt på Youtube: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

Ställ gärna fram ett eget gudstjänstljus och ordna ett eget kyrkfika efteråt – så bevarar vi goda vanor tills pandemin är över!

Direkt efter gudstjänsten så finns möjlighet att delta i ett digitalt kyrkfika via zoom. En möjlighet att mötas och dela livet så som det är. Länk finns på hemsidan.

 

/andreas sköldmark
pastor