Fåraktigt val

Jesus återvänder ofta
till bilden
av Herden.
den gode Herden.
Och fåren.
”Jag är
den gode herden
Den gode herden
ger sitt liv
för fåren.”

Det är ett ledarskap
som går på tvärs
mot mycket.
Att avstå
från makt
för att vinna
värld och människor.
Och får.

Fåren är vi.
Herden känner oss.
Och vi herden!
I en värd
där många 
och mycket 
går vilse.
Är det kanske det
vi behöver 
öva.
Mer än annat.
Att lyssna
till Herdens röst.
Att göra
de fåraktiga valen.
Som handlar 
om att följa
Herden.
Inte vargarna.
Inte världen.

Det handlar 
om Herden, fåren och gåvorna denna söndag.
Läs gärna texterna som en god väg in i gudstjänsten:
Hesekiel 34:23-31
Hebreerbrevet 13:20-21
Johannes 10:11-16
Psalt 23

Välkommen till nattvardsgudstjänst.
Medverkan av Andreas Sköldmark, Evelina och Elsa Rudenstam, Maria Sparf m. fl.
Sång och musik av Lars-Johan Jonsson och Tina Prien. Birgitta Häggström piano.
Söndagsskola och Klubb 10.12
Vid kyrkfikat denna söndag; första politikerutfrågningen: Moderaterna och Bert-Åke Näslund.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal.