Någon annanstans

Lite längre bort.
Hos grannen.
I den andra församlingen.
Efter jobbet.
När tvätten är hängd.
När lönen kommer.
Efter maj månad.
På semestern.
När utbildningen är klar.
Barnen stora.
Huset städat…

Då.
Där.
Inte 
Nu.
Här.

Så lätt att tänka.
Om bara.
När.
Då ska jag börja Leva.
Där hittar jag Livet.

Kanske lärjungarna 
också tänkte så.
När Jesus talade 
om vägen.
Vart går du?
Vart går den?
Vägen med stort V.
Livet med stort L.
Alltid
någon annanstans.

Men Jesus säger
Jag
är vägen.
Du behöver inte 
gå någon annanstans.
Jag.
Här.
Nu.
Finns vägen.
Är livet.

Välkommen till gudstjänst!
På söndag är temat: Vägen till livet.
Läs gärna texterna som en väg till fördjupning:
Syr 28:3-7
2 Kor 4:16-18
Joh 14:1-14
Ps 147:1-7

I gudstjänsten medverkar Niklas Hallman, Frida Hellsing m fl.
Söndagsskola och Klubb 10.12
Vid kyrkfikat denna söndag – politikerutfrågning: Socialdemokraterna och Ilan de Basso

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor