ATT VARA TROGEN

Välkommen att se helgens sommarandakt från växthuset!

Sommaren är växandets tid. 
Inte bara i naturen utan också i kyrkoåret. Därför har vi valt att spela in andakterna i Tengblads Växthus, ett stenkast från kyrkan. 
Temana rör sig kring oss som människor och vår relation till Gud, oss själva och varandra.

Temat för andakten är ”Att vara trogen”.
I kyrkoåret heter den ”Goda förvaltare”.
Läs gärna texterna som hör helgen till:
Am 8:4-7
2 Tim 4:1-7
Luk 16:1-13
Ps 8

Medverkande:

Värd                   Andreas Sköldmark
Betraktelse       Filippa Millenberg 
Musik                 Dan och Charlotte Rosengren, Piah och Anders Sandberg
Ljud                    Thomas Brolin
Foto                    Dan Johansson, Martin Eliasson
Redigering        Robert Wester

Andakten finns på i menyn ”Inspelade sommarandakter”

HJULEN STÅR FÖR DÖRREN!

Hjulen står för dörren!

I dessa tider är det extra viktigt och roligt att kunna träffas.
Det kan vi göra på hjul!

Välkomna på cykelspårning för alla åldrar med start och mål vid Equmeniakyrkan följande lördagar,

27/6,   11/7,   25/7,   8/8.

Start är mellan klockan 15-17 vid Equmeniakyrkan.

Vid målgång bjuds du på en lättare fika.

Pris för cykelspårningen 30kr/ person

Varmt Välkomna!!!

(H)julmarknadskomitten

ATT FINNA VÄGEN

Välkommen att se helgens sommarandakt från växthuset!

Sommaren är växandets tid. 
Inte bara i naturen utan också i kyrkoåret. Därför har vi valt att spela in andakterna i Tengblads Växthus, ett stenkast från kyrkan. 
Temana rör sig kring oss som människor och vår relation till Gud, oss själva och varandra.

Temat för andakten är ”Att finna vägen”.
I kyrkoåret är rubriken ”Andlig klarsyn”.
Läs gärna texterna som hör helgen till:
Jer 7:1-7
Rom 8:14-17
Matt 7:13-14
Ps 119:30-35

Medverkande:

Värd                   Andreas Sköldmark
Betraktelse       Frida Hellsing
Musik                 Rose Gard, Dan och Charlotte Rosengren,
                            Piah och Anders Sandberg
Ljud                    Thomas Brolin
Foto                    Dan Johansson, Martin Eliasson
Redigering        Robert Wester

Andakten finns på i menyn ”Inspelade sommarandakter”

AVSLÖJAD

Välkommen att se helgens sommarandakt från växthuset!

Sommaren är växandets tid. 
Inte bara i naturen utan också i kyrkoåret. Därför har vi valt att spela in andakterna i Tengblads Växthus, ett stenkast från kyrkan. 
Temana rör sig kring oss som människor och vår relation till Gud, oss själva och varandra.

Temat för andakten är ”Avslöjad”.
I kyrkoåret är det Kristi förklarings dag.
Läs gärna texterna som hör helgen till:
2 Mos 40:34-38
Upp 1:9-18
Luk 9:28-36
Ps 89:12-18

Medverkande:

Värd                   Frida Hellsing
Betraktelse       Niklas Hallman
Musik                Elin och Robert Wester, Dan Palmer, Tomas Udin,
                           Dan och Charlotte Rosengren, Piah och Anders Sandberg
Ljud                   Thomas Brolin
Foto                   Dan Johansson, Martin Eliasson
Redigering       Kalle Ideskog

Andakten finns på i menyn ”Inspelade sommarandakter”

HJULEN STÅR FÖR DÖRREN!

Hjulen står för dörren!

I dessa tider är det extra viktigt och roligt att kunna träffas.
Det kan vi göra på hjul!

Välkomna på cykelspårning för alla åldrar med start och mål vid Equmeniakyrkan följande lördagar,

27/6,   11/7,   25/7,   8/8.

Start är mellan klockan 15-17 vid Equmeniakyrkan.

Vid målgång bjuds du på en lättare fika.

Pris för cykelspårningen 30kr/ person

Varmt Välkomna!!!

(H)julmarknadskomitten

EFTERFÖLJELSE

Välkommen att se helgens sommarandakt från växthuset!

Sommaren är växandets tid. 
Inte bara i naturen utan också i kyrkoåret. Därför har vi valt att spela in andakterna i Tengblads Växthus, ett stenkast från kyrkan. 
Temana rör sig kring oss som människor och vår relation till Gud, oss själva och varandra.

Temat för andakten är ”Efterföljelse”.
Läs gärna texterna som hör söndagen till:
1 Kung 19:19-21
1 Kor 9:19-26
Luk 9:51-62
Ps 15

Medverkande:

Värd                   Frida Hellsing
Betraktelse       Andreas Sköldmark
Musik                Pelle Tengblad, Tomas Udin, Dan och Charlotte Rosengren,
                           Piah och Anders Sandberg
Ljud                   Thomas Brolin
Foto                   Dan Johansson, Martin Eliasson
Redigering       Oskar Kiland

Andakten finns på i menyn ”Inspelade sommarandakter”

UTSÄND

Välkommen att se helgens sommarandakt från växthuset!

Sommaren är växandets tid. 
Inte bara i naturen utan också i kyrkoåret. Därför har vi valt att spela in andakterna i Tengblads Växthus, ett stenkast från kyrkan. 
Temana rör sig kring oss som människor och vår relation till Gud, oss själva och varandra.

Temat för andakten är ”Utsänd”.
I kyrkoåret är det apostladagen med temat ”Sänd mig”.
Läs gärna texterna som hör söndagen till:
Jer 1:4-10
Rom 16:1-7
Mark 3:7-19
Ps 40:6-12

Medverkande:

Värd                  Andreas Sköldmark
Betraktelse      Maja Folkesson
Musik               Ellen Siverth och Isac Roos, Tomas Udin,
                           Dan och Charlotte Rosengren, Piah och Anders Sandberg
Ljud                   Thomas Brolin
Foto                   Dan Johansson, Martin Eliasson
Redigering       Oskar Kiland

Andakten finns på i menyn ”Inspelade sommarandakter”

HJULEN STÅR FÖR DÖRREN

Hjulen står för dörren!

I dessa tider är det extra viktigt och roligt att kunna träffas.
Det kan vi göra på hjul!

Välkomna på cykelspårning för alla åldrar med start och mål vid Equmeniakyrkan följande lördagar,

27/6,   11/7,   25/7,   8/8.

Start är mellan klockan 15-17 vid Equmeniakyrkan.

Vid målgång bjuds du på en lättare fika.

Pris för cykelspårningen 30kr/ person

Varmt Välkomna!!!

(H)julmarknadskomitten

FRIKÄNN

Välkommen att se helgens sommarandakt från växthuset!

Sommaren är växandets tid. 
Inte bara i naturen utan också i kyrkoåret. Därför har vi valt att spela in andakterna i Tengblads Växthus, ett stenkast från kyrkan. 
Temana rör sig kring oss som människor och vår relation till Gud, oss själva och varandra.

Temat för andakten är ”Frikänn”.
I kyrkoåret heter helgen ”Att inte döma”.
Läs gärna texterna som hör söndagen till:
Hes 18:30-32
Gal 6:1-7
Luk 6:36-42
Ps 62:2-9

Medverkande:

Värd                   Andreas Sköldmark
Betraktelse       Frida Hellsing
Musik                 Piah och Anders Sandberg, Dan och Charlotte Rosengren,
Ljud                    Thomas Brolin
Foto                    Dan Johansson
Redigering        Erik Kiland

Andakten finns på i menyn ”Inspelade sommarandakter”

KOMMA HEM

Välkommen att se helgens sommarandakt från växthuset!

Sommaren är växandets tid. 
Inte bara i naturen utan också i kyrkoåret. Därför har vi valt att spela in andakterna i Tengblads Växthus, ett stenkast från kyrkan. 
Temana rör sig kring oss som människor och vår relation till Gud, oss själva och varandra.

Temat för andakten är ”Komma hem”.

Medverkande:

Värd                   Frida Hellsing
Betraktelse       Cecilia Björnlinger
Musik                 Helena och Per-Johan Ask, Dan och Charlotte Rosengren,       
                            Piah och Anders Sandberg
Ljud                    Thomas Brolin
Foto                    Dan Johansson, Martin Eliasson
Redigering        Kalle Ideskog

Andakten finns på i menyn ”Inspelade sommarandakter”