VÄXANDETS TID

De flesta av oss trivs med sommaren.
Då vi njutit vårens skira grönska, 
vandrar vi genom mognadens mörkare nyanser
och plockar frukter av buskar och träd.
Sommaren är växandets tid.

Den ger också en särskild möjlighet för många att växa som människa.
För vi har lite mer tid.
Och kanske sänker vårt vardagstempo.
I vår höghastighetskultur är det en gåva att ta emot.

Tid för ett lite djupare samtal där eftertänksamheten ryms.
Tid för en god bok som ger ny insikt.
Tid att bara vara. Kanske sitta ner och meditera över det liv som är ditt.
Tid att leka som ett barn, eller med ett barn.
Tid att be – både ordens och lyssnandets bön.
Tid att växa, mogna och bära frukt.

Tid att gå på gudstjänst?
Sommaren kanske också är en tid att avskilja den där dryga timmen i veckan för att, tillsammans med andra, söka sig närmare Gud.
För att låta rötterna skjuta djupare i trons mylla. Bara så bär vi frukt i Guds rike.
Du är välkommen till vår, eller andra kyrkor.
Under fyra söndagar i sommar firar vi gudstjänst med de andra kyrkorna i Skärstadalen.

30 juni 10.00
Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Charlotte Rosengren, Frida Hellsing m fl

7 juli 18.00 (Obs tiden!)
Gudstjänst i Ölmstad kyrka

14 juli 10.30 (OBS tiden)
Gudstjänst i Pingstkyrkan Kaxholmen

21 juli 10.00
Gudstjänst i Equmeniakyrkan. Rosie Gard m fl

28 juli 10.00
Gudstjänst på Solgläntan. Allianskyrkan Skärstads sommarhem

4 augusti
Nattvardsgudstjänst i Equmeniakyrkan. Åke Nordqvist m fl

 

 

/andreas sköldmark
pastor

NÄRVARON SOM ALDRIG SVIKER

Välkommen till en sommargudstjänst då vi, med hjälp av ord och toner, vandrar genom en av de mest älskade psaltarpsalmerna – Herdepsalmen.
Kanske upptäcker vi Närvaron som finns där – på livets gröna ängar; vid vägskälen; på vandringen genom den mörka dalen och på livets rastplats.
Närvaron som alltid väntar på oss och tar emot oss – hemma…

Herren är min herde,
ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar,
sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig,
din käpp och din stav gör mig trygg.
Du dukar ett bord för mig
i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja
och fyller min bägare till brädden.
Din godhet och nåd skall följa mig
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem
så länge jag lever.
 
Välkommen till gudstjänst på söndag.
Vi firar den på kyrkans bakgård om vädret tillåter.
Ta gärna med något att sitta på och egen fikakorg.
Medverkan av Rosie Gard, Frida Hellsing m fl

HEMMAPLAN

Mission.
Många av oss – med kyrkan som en del av livet – tänker gärna Afrika.
Eller kanske Indien.
I alla fall långt borta.
I alla fall någon annan stans.

Och visserligen säger Jesus att vi ska göra ”alla folk” till lärjungar.
och då är det lätt att tänka på andra slags folk.
Men folk finns det ju på hemmaplan också.
Och han säger det till lärjungar som han bett om att få möta –
just på deras hemmaplan.
I Gallilléen.
Som de kom ifrån.
Där de hade vänner, släkt, arbetskamrater och grannar.

Några reste förstås.
Tomas förmodligen till Indien.
Paulus till Turkiet, Grekland och Italien.
Jakob slog sig ner i Jerusalem.
Men de andra?
Mattias, Johannes, Judas, Maria, Salome…
Vi vet så lite.
Men visst återvände några hem.
För att göra det som Jesus gjorde.
Leva sitt liv bland andra.
Tillsammans med andra.
Låta Guds rike närvara.
I ord och handling.
Göra lärjungar.

På söndag är det Trefaldighetsdagen och Missionsdagen.
Två teman samma söndag.
Texterna talar om båda.
Läs dem gärna innan gudstjänsten.
2 Mos 3:1-15 
Rom 11:33-36
Matt 28:16-20
Ps 113:1-6

I gudstjänsten medverkar Andreas Sköldmark, Kirsten Björnlinger och SnickarAndersson.
Sång och musik av Gunvor och Kjell-Olof Hederos. 
Kyrkfika.
Välkommen!

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

ANDENS VIND

Det är pingstdag på söndag.
Kyrkans födelsedag.
En glädjedag för den som tror.
Eller?

För många tror jag pingsten väcker oro istället.
Tyvärr.
Och frågor.
Vilket är bättre.

Kanske så här:
Vad är Anden?
Hur ska jag, och måste jag, tro på Anden?
Är jag andedöpt?
Måste jag tala i tungor?
Vad är det att vara andlig.

Till dig som går på gudstjänst på söndag:
ta med dig dina frågor!
Till dig som inte går på gudstjänst:
Minns att Jesus kallar anden för Hjälparen.
Var inte rädd!

Läs gärna texterna inför söndagen:
Joel 2:28-29 
Apg 2:14-21
Joh 14:15-21 och Apg 2:1-11 (som läses varje år)
Ps 104:27-31

I gudstjänsten medverkar: Andreas Sköldmark, Martin Eliasson, Frida Hellsing, Ann-Britt Björnlinger m fl
sång och musik av Ellen Siverth
Kyrkfika förstås!

Välkommen!

INTERDEPENDENT ELLER KONGREGATIONALIST?

Det är inte en språklektion.
Inte heller ett politiskt ställningstagande.
Det är en fråga om vad vi är som kyrka.

När Equmeniakyrkan bildades 2012 så var det en ny kyrka som föddes.
Många tänkte nog att det var tre gamla kyrkor som gick samman.
Men så var det inte.
Tre gamla (om en kyrka på drygt hundra till hundrafemtio år är gammal) kyrkor gick i graven.
Och en ny föddes.
För allting har sin tid.

Ett av uttrycken för det var ordet ”interdependent”.
Ett ord som betyder ”ömsesidigt beroende”.
Att den nya kyrkan och dess församlingar var; ömsesidigt beroende av varandra.
I de tidigare kyrkorna hade ordet ”kongregationalism” varit tongivande.
Varje kyrkas/församlings rätt till egenbestämmande över sitt eget.
Något som var viktigt en gång när enhetskyrkan gått vilse i en slags maktfullkomlighet.

Att vara ömsesidigt beroende är något fint.
Det betyder att ingen av oss lever för sig själv.
Att vi, både som enskilda individer, och som församlingar, behöver varandra.
En sådan kyrka tror jag på.
En sådan kyrka vill jag tillhöra.
Som dessutom ser sig som ett provisorium på väg mot hela kyrkans synliga enhet.

Det är den kyrkan som kommande helg möts till kyrkokonferens i Jönköping.
För att vi behöver varandra.
Vi i Equmeniakyrkan Kaxholmen och Missionskyrkan i Harads.
Vi behöver varandra.
För vårt uppdrag är gemensamt:
Att följa Kristus, att förkunna evangelium för allt skapat, att älska världen närmare Gud.
Till jordens yttersta gräns!

Så välkommen med på kyrkokonferens.
På gudstjänster, förhandlingar, seminarier och kvällsprogram.
Allt är öppet för alla!

Hela programmet hittar du här:
https://equmeniakyrkan.se/kyrkokonferens/kyrkokonferens-2019/

Vi möts – för vi tillhör de interdependenta!

EN BÖN SOM RÄCKER

Jesus bad ofta.
Ofta i öknens ensamhet.
Men också bland folk och lärjungar.
Nu har han stannat för att be:
Någon ser honom.
Hör honom.
Och det väcker en längtan:
”Herre lär oss att be. Som Johannes lärde sina lärjungar…”

Är det en fråga efter ord?
Eller en fråga efter relationen, tonen?
Jag vet inte.
Men Jesus svarar med att ge sina lärjungar den bön vi kallar Herrens bön.
Som börjar med orden: Vår Fader…

Bara det.
Att få börja sin bön så.
Inte till en okänd Gud.
Utan till en som är känd.
Och som känner.

Jag tänker på den bönen som bönernas bön.
Den bön som räcker.
Inget mer behöver sägas.
Den tål att upprepas.
Hur ofta?

Jag sitter just nu och funderar och konverserar om hur ofta vi ska be den under Equmeniakyrkans kyrkokonferens.
Sex gudstjänster i rad.
Blir det tjatigt?
Kan man be den för ofta?
Blir den liksom sliten?
Jag tror inte det.

Jag tror inte det finns en bönens inflation.
Tvärtom.
Min egen erfarenhet är att den växer ju oftare jag ber den.
Och att den räcker.
Hela livet.
(Tror jag i alla fall.)

Så den kommer nog med ganska ofta i konferensen.
Och absolut i gudstjänsten i Equmeniakyrkan på söndag.
Välkommen då.

Det är bönsöndagen på söndag.
Läs gärna texterna innan som en förberedelse för, och fördjupning av, gudstjänsten.
Jer 29:11-14 
1 Joh 5:13-15
Luk 11:1-13
Ps 13

Medverkar gör Maria och Håkan Sparf, Göran Ljungberg m fl
Utgångskollekt till Equmeniakyrkans internationella arbete.
Kyrkfika.

 

 

/andreas sköldmark
pastor

EN FRÅGA OM FOKUS

Det kallas avskedstalet.
Ett sådant där man bara säger viktiga saker.
Som sägs med perspektivet: snart ska vi skiljas.
Här är det hela evigheten i horisonten.
Det är Jesus som talar.
Och vi får sitta med och lyssna.
Och det börjar med orden:
”Känn ingen oro.”

Lättare sagt än gjort tänker jag.
Nyss lyssnade jag på ett program om att en miljon arter hotas av utrotning i våra ekosystem.
En utrotning som kan leda till systemkollaps…

Men Jesus fortsätter: tro på Gud och tro på mig.
Och jag anar att det handlar om fokus.
Att inte ha oron i fokus.
Utan relationen.
Det återkommer under hans ganska långa tal.
T ex när Tomas (lite oroligt!) undrar var vägen går.
Livets väg.
Då svarar Jesus att han är vägen.
Fokus.

Eller när Filippos frågar efter att få se Gud.
”Visa oss Fadern”.
Då svarar Jesus; se på mig.
Fokus.

Så vad finns i ditt fokus just nu?
I den kristna trons fokus finns inte en bunt regler.
Inte heller en religiös idé.
Utan ett ansikte.
En relation.
Jesus.

Välkommen till gudstjänst på Österängstorpet på söndag.
Temat i kyrkoäret är Vägen till Livet.
Läs gärna texterna innan för att fördjupa din erfarenhet.
Jer 17:5-8 (apokryfisk text, från 2003)
2 Kor 4:16-18
Joh 14:1-14
Ps 147:1-7

Medverkar gör Frida Hellsing, m fl, Spårarscouter och ledare som avslutar sin hajk och söndagsskolan.
TA GÄRNA MED EGEN FIKAKORG!

Välkommen

VÄLJER INTE DU…

Jag tror att det var Anders Caringer.
(Eller kanske Börge Ring?)
Någon av dem sjöng i alla fall i en sång:
”Väljer inte du
har du ändå valt
att andra tar 
ditt val ifrån dig”.

Den frasen kommer för mig när jag läser texterna inför söndag.
Det är den gode Herdens söndag.
Jesus talar om sig som själv som den gode Herden.
Den som ger sitt liv för fåren.
Till skillnad från andra.
Som är lejda och som flyr när vargen kommer.

Jag tänker att valet i våra liv inte står mellan att ha en herde eller inte.
Utan valet står mellan vem, eller vad, som är vår herde.

Nu tänker kanske någon att det där med herde känns rätt avlägset.
Jo, så är det nog.
I alla fall som yrkesgrupp.
Men inte som funktion.
Herden var den som visade väg för fåren.
Som förde dem till betesplatser och källor.
Som byggde den skyddande fållan och höll elden vid liv om natten.
Som hade både käpp och stav i sin hand.
Staven som stöd på vandringen men också för att mota fåren åt rätt håll.
Käppen till försvar mot rovdjur som ville skingra hjorden.
(Precis som den kända Psalm 23 uttrycker det.)

Så vem är din herde?
Vems röst följer du?
När det handlar om vad som fyller på i ditt liv.
Det som mättar och släcker törst.
När det handlar om vart vägen går.
Och vem skyddar dig mot det som splittrar?
Vem följer dig när det mörknar i livet?

Välkommen till gudstjänst på den gode Herdens söndag.
Läs gärna texterna innan för att fördjupa din gudstjänsterfarenhet. 
Hes 34:23-31 
Heb 13:20-21
Joh 10:11-16
Ps 23

Medverkar gör Andreas Sköldmark, Johan Björnlinger, Martin Elonsson m fl
Hanna Bogren med sång och violin.
Kyrkfika och Söndagsskola.

 

 

/andreas sköldmark
pastor

DIN EGEN BERÄTTELSE

När vi varit på resa.
Gjort en ny upplevelse.
Fått barnbarn.
Eller sett något särskilt vackert.
Köpt något vi är glada för.
Eller blivit berörda.
Då vill vi berätta om det.

Nu har vi firat påsk.
Lyssnat till hur evangelisten Johannes berättar om påskens händelser.
Hur Jesus blir utlämnad.
Hånad. 
Plågad.
Dömd.
Avrättad:
Och uppstår från det döda.
Sänder sina lärjungar.
Att tvätta varandras fötter.
Att älska som han älskat.
Att berätta…

Om du skulle berätta.
Din egen berättelse om vem Gud är.
Vad skulle du berätta då?

Välkommen till gudstjänst i Equmeniakyrkan på söndag.
Temat i kyrkoåret är Påskens vittnen.
Läs gärna texterna för att fördjupa din gudstjänst:
Jer 18:1-6 
1 Joh 5:1-5
Joh 21:15-19
Ps 145:1-7

I gudstjänsten medverkar Lisbeth Rubensson, Astrid Pfaff Rudenstam, Helena Höglund m fl
sång och musik av Korsbandet och Julia Wernholt.

 

 

/andreas sköldmark
pastor

SE MÄNNISKAN – SE GUD

 

Välkommen att fira påsken med oss!

I texter, gestaltning, nattvard, sånger och handling lever vi med Jesus genom påskens händelser.

Möter det gudomliga i det mänskliga. Hos honom. I oss.

Medverkan av bl a Frida Hellsing, Andreas Sköldmark, Anders Nordin, Rosie Gard, Ann-Britt Björnlinger, Pelle Tengblad, Mia Sparf, Martin Eliasson, Tomas Udin, Ellen Siverth, Lisbeth Rubensson  m fl

SKÄRTORSDAG 19.00
LÅNGFREDAG 10.00
PÅSKDAG 10.00