En doft…

Det doftar
i adventstid.
Pepparkaksbak.
Stearinljus
och glögg.
Gran och mossa
och hyacint.
Julklappslack och lussekatt.
(Eller kanske inte lack.
Nästan ingen
har väl längre tid
för så fina paket)

Det doftar.
Här i kyrkan ikväll.
En doft av granbarr,
skumtomtar
och avdammade
torgstånd.
När kyrkan förvandlas
till gemenskap
och gemyt,
till mötesplats
och gemensam glädje.
Julmarknad.
(Till förmån för små och stora
här och i Uganda.
Välkommen på lördag.)

Vad doftar
Guds rike?
Det som är nära.
En gång
och redan här.
Kanske inte så mycket skumtomte.
Men gemenskap.
Ljus och värme.
Och välkommen.

Vad doftar
i din advent?

Välkommen till gudstjänst på söndag.
Temat är: Guds rike är nära.
Läs gärna texter som en god väg in.
Jeremia 33:14-16
Hebreerbrevet 10:32-39
Mark 1:14-15
Psaltaren 85:9-14

I gudstjänsten medverkar Ylva Sturm, Charlotte Rosengren, Maria/Jacob Kiland, Andreas Sköldmark, Ann-Sophie Palmér m fl
Sång och musik av Maria Gustafsson, Märta Wändal, Sara Lundholm,             Charlotta Nilsson, Anna Nilsson och Karin Sturm.
Söndagsskola och Klubb 10.12
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

 

 

 

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

 

Äntligen!

Det känns mörkare.
Än på länge.
Ute faller mörkret tidigt.

Men också inuti.
Ukrainakrig, 
klimatnödläge,
översvämningar
och svält.
Kastar mörka skuggor
över tro,
hopp
och kärlek.

Därför äntligen!
Hosianna!
Bered en väg.
Adventstjärnans varma ljus.
Första ljuset 
får tändas.
I vetskap 
om att fler kommer.
Fler ljus.
Mer ljus.
Till en mörk värld.

Så fint att få tillhöra
de som firar
mitt i mörkret.
Som hälsar 
Kristus, 
åsenkonungen.
Han som är
fredens konung.
Den som kommer.
Som alltid kommer.
Då.
Nu
och en gång
sedan.
Till oss.
Och världen.

Läs gärna texterna som hör första advent till, 
som en god ingång i gudstjänst och adventstid.
Sak 9:9-10 
Upp 5:1-5 
Luk 4:16-23 
Ps 24 

Välkommen att fira adventsgudstjänst på söndag!
Att dela gemenskap i kyrksal och kring kaffebord.
Medverkan av adventskör under ledning av Linda Hallman Youngström.
Frida Hellsing, Andreas Sköldmark, Anders Nordin, Roger Sivert m fl
Söndagsskola och Klubb 10.12
Kyrkfika

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

 

Rädd för domen

Domsöndag.
En tung söndag?
Tanken på tidens slut.
Kristi återkomst.
Domen.
Kanske så för många.
Som bär ett stråk
av rädsla
i sin tro.
Kanske väckt av predikanter
eller texter.
Är du redo?
Med en underton
av hot.

Så inte för mig.
Snarare längtan.
Förstås efter rättvisa.
Befrielse.
Ett slut
på tomhetens välde.

Men också en längtan
efter domen.
Att få höra,
veta,
Sanningen.
Om mig,
mitt liv.
Och världen.
Vad var egentligen
kornen,
tyngden,
kärleken?
Och vad
bara agnar?
Flyktiga
och utan vikt.

Och jag behöver
inte vara rädd.
För domaren
har sår i sina händer.

Välkommen till gudstjänst på domsöndagen.
En gudstjänst med storordet Frälsningen, som tema.
Medverkan av Frida Hellsing, Roger Sivert m fl.
Sång och musik av Team Lindqvist från Malmbäck.
Utgångskollekt till Equmeniakyrkans internationella arbete.
Söndagsskola och Klubb 10.12.
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i vår Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

Vaksamhet

Någon stal vår gräsklippare.
Plötsligt var den borta.
Två dagar senare
ringer det på dörren.
Ett vaktbolag
ville sälja larm.
Göra sig en hacka
på vår rädsla.
För vi behöver väl
vakta det vi har?

Och ju mer vi har
desto större blir rädslan.
Vaksamheten ökar.
På varandra.
Men mest
på andra.
Mer låsta dörrar.
Grannsamverkan.
Misstänksamma blickar.
Gatet communities.
Inhängnad gemenskap…

Men vem vaktar 
det vi är?
Vem vaktar
mitt hjärta?

Det som rusar,
hårdnar,
sluter sig, 
av rädsla.
I vaksamheten.

Vaksamhet och väntan.
Så heter söndagen
i kyrkans år.
Kanske handlar det mer om
vilka vi är,
än vad vi har,
när Han kommer.
Brudgummen.
Som ser till hjärtan.
Som räknar kärlek
och inte pengar.

Välkommen till gudstjänst på söndag.
En gudstjänst som avslutar Åtta Dagar.
Läs gärna texterna som hör söndagen till:
Jesaja 51:4-6
2 Korinthierbrevet 13:5-9
Luk 12:35-40
Ps 139:1-18

Vi gästas av Fredrik Lignell som predikar över temat:
Är vi inte framme snart?
Medverkan av Andreas Sköldmark m fl
Sång och musik av Piah och Anders Sandberg, Birgitta Lekenstam.
Söndagsskola och Klubb 10.12.
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkan Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

Fredag kväll 19.00.
Föredragskväll med Fredrik Lignell.
”I befintligt skick”
föredrag – fika – samtal – aftonbön

Lördag 9-18
Endagsretreat Fredrik Lignell, Frida Hellsing, Andreas Sköldmark

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

 

Allhelgona-perspektiv

Vi talar om
Helikopterperspektiv.
Att betrakta från ovan.
Att se större.
Vidga vyerna.
Lämna inkrökthet
i jaget,
närsyntheten 
som lätt drabbar.
Och lyfta blicken.

Allhelgonatid 
är tid att minnas
de som gått före.
Som lämnat oss
i sorg 
och saknad.
Att ställas
inför livets
förgänglighet.

Psalmisten skriver:
Lär oss hur få
våra dagar är.
Då vinner
vårt hjärta 
vishet.

Att lyfta blicken.
Evighetens perspektiv.

Jag tror
våra hjärtan
behöver vishet.
När så mycket 
är närsynt.
Saknar de stora 
perspektiven.
Brådskans kultur.
Motorvägstempo.
Kvartalsrapporter.
Kortsiktig lönsamhet.
Omedelbar utvärdering.

Allhelgonatid är tid
att stanna upp.
Låta evigheten
stiga in i tiden.
Perspektiv.
Vishet.

Välkommen till nattvardsgudstjänst på söndag.
Storordet ”Evigheten” är tema.
Vi tänder ljus och minns de som gått ur tiden.
Medverkan av Andreas Sköldmark, Maria Sparf, Richard Hedman, m fl
Musik: Lisbeth Rubensson.
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

 

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

 

Vad sjunger i dig?

Sången har alltid följt människan.
(Också en del djur sjunger)
Den har burit
glädje,
sorg,
smärta,
kamp,
tro.
Den har skapat
gemenskap.

Vetenskapen berättar
att den gör gott i oss,
sången.
Och med oss.

Kanske behöver vi den nu.
När mörkret tätnar.
Som bärare 
av ljus,
hopp
och gemenskap.
Så – vad sjunger i dig?

Psalmisten utbrister:
”Mitt hjärta är redo, Gud,
jag vill sjunga och spela.
Vakna, min själ,
vakna, harpa och lyra,
jag vill väcka morgonrodnaden.”

Välkommen till en söndag med önskepsalmer!
Några människor delar vad sången/psalmen betyder för dem
och så sjunger vi tillsammans!
En gudstjänst med Frida Hellsing och många medverkande. 
Utgångskollekt till Equmeniakyrkans internationella arbete.
Kyrkfika.

Gudstjänsten sänds också i kyrkan Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen.

 

 

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

Medlemsavgift Equmenia

Dax att betala in medlemsavgiften för Equmenia för 2022.  Mer information på https://www.equmeniakyrkankaxholmen.se/medlemsavgift-equmenia-2022/

Förankrad glädje

Salighet.
Stor-ordet denna söndag.
Ett ord vi använder ibland.
Inte så ofta;
Salig av glädje.
Lycksalighet.
Salig på sin tro.

Ordet är nära
himlen.
Som överjordisk lycka.
Oändlig glädje.
Något annat
än vara glad
ha kul
skratta.
Något både högre
och djupare.

När Jesus säger
Saliga de…
Så handlar det inte alls
om glädje.
Nästan tvärtom.
Fattiga.
Sörjande.
Hungriga
och törstiga.
De är saliga.
I sitt hopp.
I ett löfte.
Om att höra till.
Till himmelriket.
Om att en gång
bli tröstad.
Bli mätt.

Det är 
som att de
har kastat ankar.
Men uppåt.
I en annan värld.
Blir burna av,
får hämta kraft ur,
en glädje
som är förankrad.
I evigheten.

Välkommen till gudstjänst på söndag!
Temasöndag med storordet: Salighet.
Läs gärna 
Matteus 5:1-11
Lukas 6:20-26
som en god väg in i gudstjänsten.

Medverkan av Maja Folkesson, Andreas Sköldmark m fl
Sång och musik av Linnéa Stenmarker.
Söndagsskola och Klubb 10.12.
Kyrkfika.
Efter kyrkfikat församlingsmöte.

Gudstjänsten sänds också i kyrkan Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

 

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

Två öron…

Prärieugglans platta ansikte
fungerar som förstärkare.
Det förstärker ljud
100 gånger.
Tänk att kunna höra
också en skalbagges steg
i präriesand.
Viskningen
av en sländas vingslag.

Det är så tydligt.
Två öron.
En mun.
Förstås för att vi
ska kunna orientera oss.
Avgöra riktning.
Ett öra på var sida
hjälper oss med det.
Men också 
en berättelse.
Om att lyssna
mer än vi talar.

Lyssna
dubbelt så mycket
som vi talar.
Till vår barn.
Våra vänner.
Vår livskamrat.
Våra kollegor.
Våra ovänner.
Och till Gud.

Jag tror vi behöver öva
vårt lyssnande.
Kanske når vi inte 
prärieugglans förmåga.
Men en bit på väg
om påminner oss
att vi har två öron
och en mun.

Lyssna 
i tro
att du har förmågan
att uppfatta
Guds varsamma steg
i din vardag
Andens vingslag
i ditt hjärta.

Välkommen till gudstjänst på söndag!
Kyrkoårets tema är: Att lyssna i tro.
Läs gärna texterna som hör till – en god väg att öva sitt lyssnande.
Psaltaren 19:8-15
Markus 10:17-27
Jakobsbrevet 2:8-13
5 Mosebok 30:11-16

I gudstjänsten medverkar scouter och ledare, Frida Hellsing m fl.
Välkommen också att fortsätta gemenskapen vid kyrkfikat.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor

En rörelse

Tack.
Ett litet ord.
Ofta enkelt.
Ibland svårt.
Står där stilla.
Och lite gladare
med ett utropstecken:
Tack!

Men också en rörelse.
Som av en lätt vindil.
Buren i mellanrummet.
Mellan mig
och dig.
Ett lysande
rödbrusigt lönnlöv
i höstvinden.
Från mig själv
till någon annan.

Det gör något
med mig,
avsändaren.
En lätthet.
Ett ljus.
En glädje.
Men det gör kanske mer.
Där det landar.
Om det tas emot.
Med ett öppet hjärta.

Då bygger det
en bro
mellan hjärtan
och kroppar.
En bro
där fler ord
mer värme 
kan färdas.
Tack
är en rörelse
världen 
behöver.

Välkommen till gudstjänst – och skördeglädje – på söndag.
Musikgudstjänst på tacksägelsedagen!
Tacksamhet är stor-ordet.
Medverkan av Andreas Sköldmark, Frida Hellsing, Märta Wändahl m fl
Sång och musik av Adam Gustafsson, Daniel Gustafsson, Peder Grip
och Pelle Sundling.
Söndagsskola och Klubb 10.12.

Efter gudstjänsten: Skördeglädje!
delar vi gemenskap och gläds över Guds godagåvor. Försäljning av
hembakt, närodlat och närproducerat.
Fika med fralla och äppelkaka – 100 kr vuxen, 50 kr tonåring, Gratis för barn.

Gudstjänsten sänds också i kyrkans Youtube-kanal: Equmeniakyrkan Kaxholmen

 

 

 

 

 

 

/andreas sköldmark
pastor