Spårarscout

Samlas: Torsdagar kl. 18.30 – 19.45

Ålder: Årskurs 2 och 3

Var: Equmeniakyrkan eller Österängstorpet.

Vad gör vi:  Vi lär oss under lek och allvar att vara och utföra olika uppgifter i grupp. Vi lär oss att leva i skog och mark. Vi sätter individen i centrum. Många upplever sin första hajk eller läger i just spårarscout.

Kontaktperson: Kalle Ideskog tfn 070-745 10 56

Program vår 2021

Vi har startat för terminen, men beroende på utvecklingen  i samhället med Covid, så kommer info inför varje vecka via SMS grupp.


 logo