Aktuellt under coronatid

Här kan du läsa vad som gäller nu när smittat på nytt ökar i samhället:

Det vi skriver här kan förstås komma att förändras beroende på utvecklingen och vilka rekommendationer som myndigheterna kommer med framöver.

I vår kyrka gäller:
– vid alla samlingar med fler än 20 deltagare ( t ex gudstjänsterna) visar alla från 18 år vaccinationsbevis utanför entrén. Detta för att kunna välkomna så många som möjligt. Självklart fortsätter vi också med att sända gudstjänsterna via Youtube. I kyrksal och församlingsvåning gäller ”sittande publik” d.v..s. att vi håller våra platser och sitter med 1 m avstånd mellan sällskap. 
Vi har inte någon bönevandring under gudstjänsten utan du kan tända ett bönens ljus eller skriva din bön när du går in i kyrksalen.

Till och med 6 februari har vi inget kyrkfika.

Scoutverksamheten skjuter fram sin terminsstart till preliminärt första veckan i februari. Tonårsverksamheten startar utomhus.

Nu när smittan ökar igen fortsätter vi anstränga oss för att hjälpa varandra, och andra, på bästa sätt; vi vaccinerar oss om vi inte har medicinska hinder, undviker onödiga sociala kontakter, vi håller goda avstånd, tvättar händerna och stannar hemma om vi får symptom – för deras skull som blir allvarligt sjuka, för de som jobbar och sliter i sjukvården och för alla som p.g.a. pandemin drabbas av arbetslöshet, inställd undervisning och avsaknad av sjukvårdsmateriel och mat p.g.a. inställda transporter e.t.c.

Om du inte har e-legitimation går det att beställa ett skriftligt vaccinationsbevis från e-hälsomyndigheten. Blankett för det finns på e-hälsomyndighetens hemsida men också att hämta i kyrkan. Hör av dig om du behöver hjälp med detta!
Du kan också visa ditt vaccinationskort i väntan på intyg. Om du inte kan vaccinera dig av medicinska skäl visar du ett intyg på det.

I övrigt gäller fortsatt:
– vi stannar förstås hemma om vi har symptom. (Covidtest rekommenderas igen)
– vi tvättar, eller spritar händerna, när vi kommer till kyrkan och innan kyrkfikat.
– vi undviker fysisk kontakt (t ex hälsa i hand) när vi möts i kyrkan
– vid kyrkkaffet är vi extra försiktiga och försöker undvika trängsel.
– vi är rädda om varandra!

Vi hoppas och ber att vi även denna gång ska kunna ta oss igenom en period av restriktioner på ett så gott sätt som möjligt.
Vi får vara rädda om varandra, på nytt får vi rusta oss med tålamod och fortsätta be för vår församling, vår bygd, vårt land och vår värld.

I en av bibelns texter läser vi:
Var tåliga tills Herren kommer. Jordbrukaren ser fram mot att jorden skall ge sin dyrbara skörd och väntar tåligt på höstregn och vårregn. Ha tålamod ni också, och visa fasthet, ty Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står utanför dörren. Ta profeterna som talat i Herrens namn till ert föredöme i att lida och visa tålamod. Ja, vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet, och ni har sett hur Herren lät det sluta, ty Herren är rik på medlidande och barmhärtighet.

 

Med önskan om att vi tillsammans ska hålla ut, tillsammans ska bära hopp, tillsammans tro och be för varandra och vår värld.