Grön Kyrka

NYHETER OM KLIMATET:

”Vi står vid randen av en avgrund, under 2020 slogs rekord i antal tropiska stormar, avsmältning av isar i Arktis. Vi upplevde de värsta skogsbränderna i Kalifornien och rekordtemperaturer med 38 grader vid polcirkeln och 51,8 grader i Bagdad”.

Budskapet kom inte från klimataktivisten Greta Thunberg utan FN:s generalsekreterare Antonio Guterres, när han på måndagen sammanfattade innehållet i ”State of Global Climate 2020” tillsammans med WMO, Världsmeteorologiska organisationen. Alla kurvor pekar åt fel håll och världen kan redan inom fem år vara 1,5 grad varmare, enligt FN-chefen.

Den vetenskapliga sammanställningen är, som vanligt, mer allvarlig än rapporten året innan. Det går inte att ta miste på hans oro, men FN:s makt är i sammanhanget lika med noll. 2020 var ett av de tre varmaste åren sedan mätningarna inleddes, detta trots att väderfenomenet La Niña hade en något kylande effekt…”

_________________________________________________________

Därför vill Equmeniakyrkan Kaxholmen vara med i omställningen till ett hållbart liv där vi värnar skapelsen och våra medmänniskor.

Ett hållbart liv förutsätter en hållbar utveckling som ställer oss inför vårt ansvar och utmanar hela vår tillvaro; som enskilda, som kyrka och som en del av samhället.

Vår utgångspunkt är förvaltaruppdraget (1 Mos 1:1:28, 2:15), kärleken till vår nästa (Joh 13:34) och omsorgen om de mest utsatta (Matt 25:34-36), men också i Agenda 2030 (FN:s globala utvecklingsmål).

Konkret innebär detta att allt vi gör, och alla våra beslut, ska genomsyras och bäras av hållbarhetstanken – miljömässigt, socialt, ekonomiskt och andligt.

Vi som kyrka uppmuntrar enskilda i församling, förskola och Equmenia att göra detsamma. Som kyrka arbetar vi för att relationerna till Gud, skapelsen och våra medmänniskor fördjupas. En kyrka där hela livet får rum.

Equmeniakyrkan Kaxholmen är delaktig i nätverket Grön Kyrka.

Grön kyrka

Grön kyrka ett nätverk för alla kyrkor och församlingar som vill ta några steg till mot en hållbar värld. Vill du veta mer om hur vi arbetar med dessa frågor, eller var med i gruppen som träffas några gånger per termin? Kontakta någon av medarbetarna i kyrkan så lotsar de dig vidare.

En utmaning kan vara att delta i fastetiden – och göra det med fokus på hållbarhet. Läs mer:
https://www.equmeniakyrkankaxholmen.se/vagar-till-fordjupning/fastan-2020/  

 

Länkar till:
Grön kyrka nationellt
God Jord – kristna för miljö och rättvisa
Brobygge – nätverk för hållbar miljö och andlighet

https://gronkyrka.se/

https://www.godjord.nu/start/

https://brobygge.se/