Grön Kyrka

EN GRÖN KYRKA – FÖR ETT HÅLLBART LIV

Vi befinner oss i en global kris – utöver Ukrainakrig, jordbävningskatastrof, energikris mm. En kris som våra barn kommer att bära konsekvensen av. Temperaturen stiger, isar smälter, havsnivån höjs och insekter och djurarter utrotas. Vårt förvaltarskap av den här sköna, blå planeten, måste ta en ny riktning.

Därför vill Equmeniakyrkan Kaxholmen vara med i omställningen till ett hållbart liv där vi värnar skapelsen och våra medmänniskor.
Ett hållbart liv förutsätter en hållbar utveckling som ställer oss inför vårt ansvar och utmanar hela vår tillvaro; som enskilda, som kyrka och som en del av samhället.

Vår utgångspunkt är förvaltaruppdraget (1 Mos 1:1:28, 2:15), kärleken till vår nästa (Joh 13:34) och omsorgen om de mest utsatta (Matt 25:34-36), men också i Agenda 2030 (FN:s globala utvecklingsmål). Konkret innebär detta att allt vi gör, och alla våra beslut, ska genomsyras och bäras av hållbarhetstanken – miljömässigt, socialt, ekonomiskt och andligt.

Vi som kyrka uppmuntrar enskilda i församling, förskola och Equmenia att göra detsamma. Som kyrka arbetar vi för att relationerna till Gud, skapelsen och våra medmänniskor fördjupas. En kyrka där hela livet får rum.

Equmeniakyrkan Kaxholmen är delaktig i nätverket Grön Kyrka.

DELA

För världens skull och ett hållbart liv behöver vi dela resurserna. Minska konsumtion och slit-och-släng-ekonomi. Ett sätt att göra det är att dela med sig av sina saker. Låna eller hyra ut så att alla inte behöver ha eget. Klicka på länken för att komma till vår Dela-sida. Där kan du erbjuda sådant du har men inte använder så ofta. För att få tillgång till erbjudanden och lägga in egna behöver du ha en kod att ansluta med. Den får du genom att skicka ett mejl till: info@equmeniakyrkankaxholmen.se

https://dela.gronkyrka.se/

Grön kyrka

Grön kyrka ett nätverk för alla kyrkor och församlingar som vill ta några steg till mot en hållbar värld. Vill du veta mer om hur vi arbetar med dessa frågor, eller var med i gruppen som träffas några gånger per termin? Kontakta någon av medarbetarna i kyrkan så lotsar de dig vidare.

Länkar

Grön kyrka nationellt
God Jord – kristna för miljö och rättvisa
Brobygge – nätverk för hållbar miljö och andlighet