Grön Kyrka

PILGRIMSVANDRA FÖR KLIMATET PÅ KRISTI HIM!

Välkommen med att i enkelhet och gemenskap vandra på Kristi Himmelsfärds dag. Följ länken för information:
Vandra för klimatet

 

Tillsammans gör vi skillnad!

Vi hoppas du vill läsa det här – och vara med och dra ditt strå till stacken – vi behöver varandra!

Det brådskar!
IPCC:s rapport larmar: Nu måste vi vända utsläppstrenden om vi ska klara 1,5 gradersmålet. Vändningen måste ske inom 3 år, till 2025, annars får vi räkna med minst 2 graders höjning av jordens medeltemperatur. Ska det vända behöver vi både politiska, globala beslut och en förändring i vårt sätt att leva. Och i det behöver vi hjälpas åt. Mycket gott händer men det behövs mer och alla små steg i rätt riktning är viktiga. Ett sådant litet steg är vilken tandkräm vi väljer.
 
Från Arktis och ner i djuphaven, överallt finns de – plaster och olika kemikalier från industrier och hushåll. Utsläppen av kemiska substanser har nått sin gräns för vad som är hållbart för planeten, visar ny forskning från Stockholm Environment Institute (SEI).
”Det finns ingen plats på planeten längre där det inte finns främmande ämnen som vi människor har designat”, säger forskaren Linn Persson. Man har nu också kunnat mäta halter av mikroplaster i vårt blod. Det finns överallt och vi vet ännu inte vilka konsekvenser det kan få.

Länk till källa: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/ipcc-utan-stor-och-omedelbar-minskning-av-vaxthsgaser-kommer-vi-inte-klara-1-5-graders-malet   https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/planetens-grans-for-utslapp-av-kemikalier-har-passerats

Så här kan du bidra

Innan tandkrämerna fick man borsta tänderna med salt. Inte så gott men ett ämne som finns naturligt i vår natur. Vad borstar du tänderna med? En enkel sak för att minska utsläppen av microplaster är att välja en tandkräm som inte innehåller microplast – kolla om något med ”poly” förekommer i innehållsförteckningen – då finns där plast i. Allra enklast är förstås att välja en som har någon form av miljömärkning – då undviker du också antibakteriella medel som är giftiga för djur och natur. (Detta gäller också duschtvål, schampoo, peelingkrämer mm)  

Så här kan du bidra

Innan tandkrämerna fick man borsta tänderna med salt. Inte så gott men ett ämne som finns naturligt i vår natur. Vad borstar du tänderna med? En enkel sak för att minska utsläppen av microplaster är att välja en tandkräm som inte innehåller microplast – kolla om något med ”poly” förekommer i innehållsförteckningen – då finns där plast i. Allra enklast är förstås att välja en som har någon form av miljömärkning – då undviker du också antibakteriella medel som är giftiga för djur och natur. (Detta gäller också duschtvål, schampoo, peelingkrämer mm)  

Gud med oss!
Det är vår tro. Att Gud med oss i kampen för en hållbar värld.
Jesus säger i i Markus evangelium:
”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.”


Vi befinner oss i en global kris – utöver Coronapandemin. En kris som våra barn kommer att bära konsekvensen av. Temperaturen stiger, isar smälter, havsnivån höjs och insekter och djurarter utrotas. Vårt förvaltarskap av den här sköna, blå planeten, måste ta en ny riktning.

Svenska Naturskyddsföreningen sammanfattar IPCC:s rapport från augusti 2021 så här:
”Budskapet i FN:s senaste klimatrapport är kristallklart – läget för klimatet är akut och människan är ansvarig. Klimatpanelen konstaterar bland annat att vi riskerar att passera 1,5 graders-målet inom 10-20 år och att klimatförändringarna måste behandlas som ett direkt hot mot livet på jorden. Enorma utsläppsminskningar krävs och det fort.”

Därför vill Equmeniakyrkan Kaxholmen vara med i omställningen till ett hållbart liv där vi värnar skapelsen och våra medmänniskor.

Ett hållbart liv förutsätter en hållbar utveckling som ställer oss inför vårt ansvar och utmanar hela vår tillvaro; som enskilda, som kyrka och som en del av samhället.

Vår utgångspunkt är förvaltaruppdraget (1 Mos 1:1:28, 2:15), kärleken till vår nästa (Joh 13:34) och omsorgen om de mest utsatta (Matt 25:34-36), men också i Agenda 2030 (FN:s globala utvecklingsmål).

Konkret innebär detta att allt vi gör, och alla våra beslut, ska genomsyras och bäras av hållbarhetstanken – miljömässigt, socialt, ekonomiskt och andligt.

Vi som kyrka uppmuntrar enskilda i församling, förskola och Equmenia att göra detsamma. Som kyrka arbetar vi för att relationerna till Gud, skapelsen och våra medmänniskor fördjupas. En kyrka där hela livet får rum.

Equmeniakyrkan Kaxholmen är delaktig i nätverket Grön Kyrka.

Grön kyrka

Grön kyrka ett nätverk för alla kyrkor och församlingar som vill ta några steg till mot en hållbar värld. Vill du veta mer om hur vi arbetar med dessa frågor, eller var med i gruppen som träffas några gånger per termin? Kontakta någon av medarbetarna i kyrkan så lotsar de dig vidare.

Länkar

Grön kyrka nationellt
God Jord – kristna för miljö och rättvisa
Brobygge – nätverk för hållbar miljö och andlighet