Smulans förskola

smulan_header 

Den lilla förskolan med det stora hjärtat

Vår förskola vill ge barnen en trygg och rolig förskoletid, med många upplevelser och erfarenheter. Varje barn är unikt och värdefullt. Vi vill respektera varje barn för dess unika egenskaper, tankar och uppfattningar.
I samarbete med barnens föräldrar vill vi ge barnen goda förutsättningar att växa och utvecklas i sin personlighet och i sitt lärande. 
Förskolans läroplan Lpfö 18 och våra kristna värderingar ligger till grund för vårt arbete på förskolan.
Vi vill ge barnen tro och hopp inför framtiden.

Städare sökes!

Från sommaren söker vi en ny städare av våra lokaler.
Tjänsten är på ca 20%.
När städningen utförs kan variera. Någon gång har tjänsten delats av två studenter, ibland av dagledig. 
Tillträde efter överenskommelse.

För information och frågor, kontakta:
Förskolechef Johanna Daréus
tel 036 506 06
johanna@smulansforskola.se

Ordförande Sören Rudenstam
tel: 0706 30 46 46
soren@rudenstam.se


Smulans Sommarfest 2021

Här kommer Smulans sommarfest att finnas från 2/6 18.00 

SMULANS SOMMARFEST 2021

SMULANS GRADUATION 2021