Vårt engagemang för andra

Hjälp till Ukraina

Equmeniakyrkan kommer att använda sina kontakter och upparbetade kanaler för att hjälpa på det sätt som är möjligt. Vill du bidra kan du swisha en gåva till: 123 551 21 16 och märka den ”Ukraina” så förmedlas den via Equmeniakyrkans katastrofkonto. Just nu förmedlas hjälpen främst genom våra systerkyrkor i Moldavien men också i Ukraina.

VI BRYR OSS – FYRA VÄGAR TILL HANDLING

 1. Fortsätt ge pengar till Equmeniakyrkans katastroffond, enklast genom att swisha församlingen och märka din gåva ”Ukraina” (swish 123 551 21 16)
 2. Vi undersöker hur/om vi kan vara med och samla in kläder/mediciner. Vill du skänka nu; gå t ex via SAM-hjälpen
 3. Vi undersöker om behovet av att ge rum för flyktingar i kyrkan, du kan själv anmäla boende eller annan insats på kommunens hemsida: https://www.jonkoping.se/omsorghjalp/invandringochflyktingmottagande/rysslandsinvasionavukraina/ukrainasakanduhjalpatill.4.14bc49b517f465136801b98.html
 4. I orons tid – vi ber tillsammans!
  Vi uppmanar till tre minuters bön för Ukraina och skapelsen varje dag kl 12.00. Så här kan du göra:
 • Ställ dig gärna i ett fönster så att du ser ut över världen.
 • Tacka för att Gud, som är gränslös och nära, också är hos dig.
 • Lyft ena handen med bön för situationen i Ukraina
 • Lyft den andra handen med bön för Skapelsen
 • Var i tyst bön, eller formulera egna ord, i tre minuter (tre är Guds tal, heligt och helt)
 • Avsluta med orden: ”Herre, förbarma dig, låt ditt rike komma och din vilja ske. Amen.”

________________________________________________

BREV FRÅN MOLDAVIEN – DIT MYCKET AV EQUMENIAKYRKANS STÖD GÅR:

Tack för att du stannar i bön tillsammans med oss under den här perioden, som är väldigt svår för oss alla. Vi, Beginning of Life (BoL) och Light of the World church (Baptistförsamling i Moldavien), hjälper nu flyktingarna med boende, transporter och med en del andra basala saker. Än så länge har över 100 000 ukrainare som rest in i Moldavien, och för närvarande är det cirka 50 000 som fortfarande är kvar i landet. Flödet av människor är enormt. Jag kan säga att vi är så stolta över våra moldovier eftersom de så passionerat hjälper flyktingarna från Ukraina. Regeringen i Moldavien gör också så gott de kan.

Som BoL funderar vi på strategisk hjälp, som kommer att behövas i slutet av denna vecka-början av nästa vecka. Vid sidan av boende, transport och mat prioriterar vi:

– Arbete med barn under 7 år. De förstår inte vad som händer och de har många rädslor och det måste bearbetas

– Arbete med barn i skolåldern och tonåringar: psykologiskt stöd, fritidsaktiviteter, utomhuslek med mera.

– Psykologiskt stöd för vuxna.

Idag hade jag ett fantastiskt möte med chefen för socialdepartementet, som arbetar med flyktingkrisen. Hon var samarbetsvillig och vi skrev på ett långsiktigt avtal. Som ett resultat av detta har vi besökt två stora förläggningar. Vi diskuterade situationen också utifrån dessa förläggningar. Behovet där är mycket större än vi trodde. Tusentals ukrainare passerar genom dessa förläggningar och myndigheterna är redan överväldigade och utslitna av mängden människor. Vi har kommit överens om att ha ett gemensamt samarbete med kommunen och också med andra missionsorganisationer och kyrkor. Så nu har de flesta familjer någon flykting i sina hem. Imorgon startar vi särskilda aktiviteter för flyktingbarn och deras mammor men även för tonåringar i BoL. Vi har förberett tre mobila team för att tjänstgöra även i de kommunala förläggningarna.

Tillsammans med det, när vi ser fler och fler flyktingar, inser vi hur moldovierna blir mer och mer trötta; känslomässigt och fysiskt. Många av medhjälparna är lokala församlingar. Vi samarbetar med några församlingar i norr, i söder och på västra gränsen. Sammanlagt har vi ett 30-tal församlingar som vi ständig är i kontakt med i nätverket. Det visar också återigen dess effektivitet att den verkliga koalitionen av icke-statliga organisationer som samarbetar tillsammans med informationsutbyte och nu erbjuder varandra volontärer, hjälp och allt som kan delas.

Prisa Gud för denna ovanliga enhet. De flesta av dessa organisationer tillhandahåller följande tjänster: Assistans med boende; Varma måltider; Hjälp med dokument (där det behövs); Assistans med att transportera människor i Moldavien från gränserna och till gränserna. Nu är det dags för strategier. Mest troligt kommer den andra vågen som kommer att vara mycket större och mer traumatiserad än den första.

Fortsätt att be för oss alla…

Gud är vår styrka och klippa som vi kan hålla fast vid under stormen

Hälsningar Serghei Mihailov
______________________________________________

 

Via olika kanaler har Equmeniakyrkan fördömt invasionen och uppmanat till bön för Ukraina, bl a genom kyrkornas världsråd, Reformerta Världsalliansen m fl. En bön att be finns längre ner.

Gemenskap och samtal i orostider

När oron blir stor är det alltid bra att söka gemenskap. Kyrkan är öppen varje onsdag – från 17.30 kan du dela gemenskap och äta soppa om du vill (50 kr vuxna, barn gratis). Kl 19.00 är nattvard i fastetid med bön för fred och försoning. Varje söndagsgudstjänst är också ett tillfälle att dela oro, och söka tröst och hopp, tillsammans med andra.

Hör gärna av dig till kyrkans personal om du vill prata; Andreas, Frida eller Melina. De har alla avgett tystnadslöften och är vana lyssnare.
https://www.equmeniakyrkankaxholmen.se/kontakta-oss/

Så här kan du prata med barn om krig

Barnen ser, hör och påverkas. Här finns några tips till dig som förälder hur du kan möta barnens frågor och oro:

https://equmenia.se/prataomkrig/

Bön i orons tid:

Kyrie Eleison, Herre förbarma dig;
Över din skapelse som redan bär så många sår och trauman från krig
Men nu leds in i ännu ett

Vi ber om beskydd över barn och unga;
Över de oroliga och de sörjande,
över dem som måste stanna hemma och dem som måste fly.

Vi ber för de medmänniskor som nu är soldater i fält;
För de rädda, de målmedvetna, de sårade, de sörjande
Och för deras anhöriga.

Vi ber för politiska ledare;
Vi ber om insikt och omvändelse för dem som beordrar krig
Och om uthållighet och mod för dem som sliter för att hitta fredliga lösningar.

Vi ber för naturen;
För jorden som riskerar rivas upp, träden som hotas av fällning, vattendragen som kan bli nedsmutsade.

Vi ber för kyrkorna i Ukraina.
Och vi ber för oss själva;
Du som kallat oss att dela ditt bröd och din fred
Visa oss hur vi kan bidra till fred och frid
Och vilken omsorg vi nu behöver visa medmänniskor i nöd
Nära och långt bort.

Herre förbarma dig.

_________________________________________________________________________

Vårt uppdrag i världen

 
Vi är en del av en världsvid kyrka och att verka internationellt spelar en stor roll för vilka vi är som samfund. Equmeniakyrkan riks har en relation med kyrkor i flera delar av världen sedan många år tillbaka och arbetar idag i omkring 30 olika länder. 

Det internationella arbetet omfattar flera aspekter: det diakonala och det kyrkliga. Det diakonala arbetet handlar om fattigdomsbekämpning, att jobba med utveckling på olika sätt, skapa förutsättningar för utbildning och att ge sjukvård, för att ge några exempel. Det andra benet är det kyrkliga där vi arbetar med teologisk utbildning, att grunda församlingar och vara ett stöd till redan befintliga kyrkor. Vi arbetar främst genom lokala organisationer på plats i olika samarbetsländer eftersom det är effektivt och ger bra resultat. Equmeniakyrkan arbetar också med mission genom att sända och ta emot missionärer, vilket ger värdefulla utbyten över gränser.

I Equmeniakyrkan Kaxholmen vill vi också vara vända mot världen. Jesus kallar oss att älska vår nästa, inte bara i ord, utan också i handling.

INSAMLING TILL MISSION I ANDRA LÄNDER

KLÄDINSAMLING TILL RUMÄNIEN

FAIR TRADE

SYFÖRENINGENS BABYPAKET

TILL RUMÄNIEN MED METRO MINISTRIES

VÄNFÖRSAMLING I RYSSLAND

UGANDA CHILD CARE
Vårt ungdomsarbete – Equmenia stödjer Uganda Child Care genom att vi samlar in pengar på våra olika aktiviteter och skänker. Störst bidrag ger vi genom 10% av det vi får in på den årliga julmarknaden.

DIAKONIA!