Vårt engagemang för andra

Vårt uppdrag i världen

 
Vi är en del av en världsvid kyrka och att verka internationellt spelar en stor roll för vilka vi är som samfund. Equmeniakyrkan riks har en relation med kyrkor i flera delar av världen sedan många år tillbaka och arbetar idag i omkring 30 olika länder. 

Det internationella arbetet omfattar flera aspekter: det diakonala och det kyrkliga. Det diakonala arbetet handlar om fattigdomsbekämpning, att jobba med utveckling på olika sätt, skapa förutsättningar för utbildning och att ge sjukvård, för att ge några exempel. Det andra benet är det kyrkliga där vi arbetar med teologisk utbildning, att grunda församlingar och vara ett stöd till redan befintliga kyrkor. Vi arbetar främst genom lokala organisationer på plats i olika samarbetsländer eftersom det är effektivt och ger bra resultat. Equmeniakyrkan arbetar också med mission genom att sända och ta emot missionärer, vilket ger värdefulla utbyten över gränser.

I Equmeniakyrkan Kaxholmen vill vi också vara vända mot världen. Jesus kallar oss att älska vår nästa, inte bara i ord, utan också i handling.

INSAMLING TILL MISSION I ANDRA LÄNDER

KLÄDINSAMLING TILL RUMÄNIEN

FAIR TRADE

SYFÖRENINGENS BABYPAKET

TILL RUMÄNIEN MED METRO MINISTRIES

VÄNFÖRSAMLING I RYSSLAND

UGANDA CHILD CARE
Vårt ungdomsarbete – Equmenia stödjer Uganda Child Care genom att vi samlar in pengar på våra olika aktiviteter och skänker. Störst bidrag ger vi genom 10% av det vi får in på den årliga julmarknaden.

DIAKONIA!