Program

 • 17 januari
  fredag kl 18:30
  Ekumeniskt bönedygn 

  I Ölmstad Pingstkyrka.
  Bönedygnet inleds med en gemensam samling.
  Inledning, samtal och fika

 • 17 januari
  fredag kl 19:30
  Bönedygn 

  I Ölmstad Pingstkyrka.
  Välkommen med i den pågående bönen.
  Olika böneplatser/former finns i kyrkans rum.
  Equmeniakyrkan har särskilt ansvar för tiderna:

  kl 21-22,  03-04, 09-10,  15-16

 • 18 januari
  lördag kl 14:30
  Gudstjänst på Skärstadal 

  Välkommen att dela gemenskap och sjunga psalmerna.

 • 18 januari
  lördag kl 18:30
  BÖN OCH LOVSÅNGSKVÄLL 

  I Ölmstad Pingstkyrka.
  Bönedygnet avslutas med en gemensam bön- och lovsångskväll

 • 19 januari
  söndag kl 10:00
  Ekumenisk gudstjänst och söndagsskola 

  i Ölmstad Pingst.
  Medverkan från de olika kyrkorna i Skärstadalen.
  Kyrkfika

 • 22 januari
  onsdag kl 18:30
  Onsdagsbönen 

  Välkommen att be för andra, varandra, kyrkan och vår värld.

 • 22 januari
  onsdag kl 19:00
  GRÖN KYRKA? 

  Vill vi vara en grön kyrka?
  En kväll om klimat, miljö och vårt ansvar som enskilda och gemenskap.
  Samtal och enkelt fika.
  Välkommen!

 • 26 januari
  söndag kl 10:00
  Gudstjänst 

  Frida Hellsing, equmeniastyrel- sen m.fl. Sång: Matilda Sandberg. Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete. Efter gudstjänsten och kyrkfikat hålls Equmenias årsmöte.

 • 26 januari
  söndag kl 11:30
  Equmenias årsmöte 
 • 29 januari
  onsdag kl 18:30
  Onsdagsbönen 

  Välkommen att be för andra, varandra, kyrkan och vår värld.

 • 02 februari
  söndag kl 10:00
  Nattvardsgudstjänst och årshögtid 

  Församlingens anställda m.fl. Offerdag
  till församlingen. Församlingens årsmöte och sopplunch.

 • 04 februari
  tisdag kl 14:30
  Stickcafé 

  Kaffe, gemenskap och andakt. Varmt välkommen, med eller utan handarbete!

 • 05 februari
  onsdag kl 18:30
  Onsdagsbönen 

  Välkommen att be för andra, varandra, kyrkan och vår värld.

 • 06 februari
  torsdag kl 14:30
  Träffpunkten 

  Det lilla honungsbiets fan- tastiska värld. Bildspel med Maria och Lennart Erlandsson. Lokal: Pingstkyrkan, Kaxholmen

 • 09 februari
  söndag kl 10:00
  Gudstjänst 

  Andreas Sköldmark m.fl.

 • 12 februari
  onsdag kl 18:30
  Onsdagsbönen 

  Välkommen att be för andra, varandra, kyrkan och vår värld.

 • 16 februari
  söndag kl 10:00
  Gudstjänst 

  Gudstjänst med önskesånger Andreas Sköldmark m fl

 • 18 februari
  tisdag kl 14:30
  Stickcafé 

  Kaffe, gemenskap och andakt. Varmt välkommen, med eller utan handarbete!

 • 19 februari
  onsdag kl 18:30
  Onsdagsbönen 

  Välkommen att be för andra, varandra, kyrkan och vår värld.

 • 23 februari
  söndag kl 10:00
  Gudstjänst 

  med medverkan av barn och personal från Smulans förskola. Frida Hellsing

 • 26 februari
  onsdag kl 19:00
  Askonsdagen - inledning på fastan 

  med Modet att avstå och Nattvard i fastetid.

 • 29 februari
  lördag kl 14:30
  Gudstjänst på Skärstadal 

  Välkommen att dela gemenskap och sjunga psalmerna.

 • 01 mars
  söndag kl 10:00
  Gudstjänst 

  Andreas Sköldmark m.fl. Sång: Familjen Rosengren

 • 03 mars
  tisdag kl 14:30
  Stickcafé 

  Kaffe, gemenskap och andakt. Varmt välkommen, med eller utan handarbete!

 • 04 mars
  onsdag kl 18:30
  Nattvard i fastetid, följt av enkelt fika. 

  Ölmstad Allianskyrka

 • 05 mars
  torsdag kl 14:30
  Träffpunkten 

  Lennart Axelsson sjunger visor, country och dansband. Lokal: Equmenia- kyrkan, Kaxholmen

 • 07 mars
  lördag kl 09:00
  Frukost på Världsbönedagen 

  Allianskyrkan Skärstad.
  Föredrag, frukost och enkel gudstjänst med texter från Zimbabwe: ”Rise! Take Your mat.” Medverkan från kyrkorna i Skärstadalen

Prenumerera på kalendern

Så här gör du för att prenumerera på kalendern i några vanliga kalenderprogram:

iPhone och iPad

Gå in på den här sidan med din iPhone och klicka på länken till kalendern.
Klicka sedan på Prenumerera i den dialogruta som kommer upp.

Outlook
Har du Outlook installerat så klicka på länken till kalendern. I dialogrutan som kommer upp väljer du ”Skicka till Outlook” och trycker OK för att sedan inne i Outlook bekräfta att Du vill prenumerera på kalendern.

iCal (Mac)
Har du iCal på datorn så räcker det med att klicka länken En ruta kommer då upp där Du klickar på Prenumerera.

Klicka här för länken till kalendern