Åtta Dagar – med vägledning till tro och liv

MED GUD
4 – 11 november 2018

Välkommen till en novembervecka som ger möjlighet att söka sig lite under ytan. En vecka med chans att lära känna sig själv djupare men också upptäcka mer av tron på Jesus.
Equmeniakyrkan gästas av Ulla Käll – musiker, författare, diakon och retreatledare – som föreläser, predikar och vägleder under endagsretreaten. 
Under veckan medverkar också Rosie Gard, Andreas Sköldmark och Frida Hellsing

Gudstjänster
4
nov 10.00 I evigheters evighet
Andreas Sköldmark m.fl. 
ljuständning för under året hemgångna
Nattvard
sång av Gunvor och Kjell-Olof Hederos

11 nov 10.00 Tillbaka till Jesus
Ulla Käll, Andreas Sköldmark m.fl. 

Vägledning i Vardagen
4 nov 18.00
Introduktion till Vägledning i Vardagen, och enkel mässa. Också för dig som inte är anmäld men vill veta mer om vad Vägledning i Vardagen är.
5-9 nov. Enskilt samtal med Rosie Gard eller Andreas Sköldmark. Båda vägledare i Ignatiansk tradition. Samtalet sker en gång per dag (mån-fre, förmiddag, eftermiddag eller kväll)
och utgår från ditt liv och en bibeltext. (Anmälan senast 28 oktober)

Föredrag – Att komma till sig själv
9 nov 19.00
 
Ulla Käll, spelar och talar. Fika, samtal och aftonbön.
Fri entré. Fika till självkostnadspris. Ingen anmälan behövs.

Endagsretreat – Sänk skuldrorna, lyft blicken
10 nov 9.00-18.00
En dag i tystnad. Utan mobil, tidningar och radio. Med tid att tänka tankar färdigt. Med möjlighet att lyssna till det som rör sig under ytan i ditt liv. Det är endagsretreat.
För 2000 år sedan valde Jesus regelbundet att dra sig undan, att söka ensamheten, för att samtala med Gud och urskilja sin väg. I det postmoderna samhället är det än mer nödvändigt…

Dagen följer en god och enkel rytm med andakter, måltider och vägledningstillfällen. Tid för promenad och vila. Möjlighet till enskilt samtal.
Retreatdagen leds av Ulla Käll, Andreas Sköldmark och Frida Hellsing.
Kostnad 550 kr (vill du boka massage tillkommer ca 350 kr)
OBS begränsat antal platser. Anmälan senast 28 okt via mejl enligt nedanstående.

Anmälan:
mejla till info@equmeniakyrkankaxholmen.se

klipp ur och fyll i nedanstående:

VÄGLEDNING I VARDAGEN:

Namn: _____________________________________________

Adress/e-post: ______________________________________

Telefon: ____________________________________________

Önskar du samtal eftermiddagstid eller kvällstid?___________

MED GUD – ENDAGS RETREAT

Namn: _____________________________________________

Adress/e-post: ______________________________________

Telefon: ____________________________________________

Specialkost: ________________________________________

Önskar du massage? (350 kr): _________________________

Frågor
Kontakta Andreas Sköldmark, 0722-13 27 00
andreas@equmeniakyrkankaxholmen.se
eller Frida Hellsing, 0723-84 91 60
frida@equmeniakyrkankaxholmen.se