Åtta Dagar

Åtta dagar är inställt pga nya restriktioner – vi hoppas kunna flytta det till våren 2021.

ÅTTA DAGAR
med vägledning till tro och liv

8 – 15 november 2020

Välkommen till en novembervecka som ger möjlighet att söka sig lite under ytan. En vecka med chans att lära känna sig själv djupare men också upptäcka mer av tron på Jesus.

Tyvärr kan inte vår gäst Lena Bergström delta pga nuvarande restriktioner.

Under veckan medverkar Rosie Gard, Andreas Sköldmark och Frida Hellsing

Gudstjänster – 8 nov och 15 nov

8 nov 10.00 Följare…
Rosie Gard, Andreas Sköldmark m.fl.
Sång: Dan Palmér

15 nov 10.00 Guds rike är inom er
Frida Hellsing, Andreas Sköldmark m.fl.

Vägledning i vardagen – FULLBOKAT!

Vägledning i vardagen är en möjlighet att under en vecka avskilja tid för att urskilja var jag är i mitt liv, vem jag är och vem Gud är. Vi möts till enskilda samtal om livet så som det är, tar med bibeltexter att spegla sig och reflektera över… Grunden till andliga vägledning i Ignatiansk anda är tron att Gud angår hela mitt liv och att hela mitt liv angår Gud. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet bara en smula nyfikenhet.  

8 nov 18.00 Introduktion för Vägledning i Vardagen, och nattvardsandakt.
Samlingen öppen även för dig som inte är anmäld till veckan.

9 – 13 nov Personliga samtal med Rosie Gard, Andreas Sköldmark eller Frida Hellsing. Alla vägleder i Ignatiansk tradition.

Temasamling – INSTÄLLD 

Fredag 13 november kl 19.00
Fika, föredrag, reflektion, stillhet, samtal. Med Lena Bergström
Fri entré, självkostnadspris för fika.

Endagsretreat  

14 nov kl 9.00-18.00.
En dag i tystnad. Utan mobil, tidningar och radio.
Med tid att tänka tankar färdigt.
Med möjlighet att lyssna till det som rör sig under ytan i ditt liv.
Det är endagsretreaten.
För 2000 år sedan valde Jesus regelbundet att dra sig undan, att söka ensamheten, för att samtala med Gud och urskilja sin väg.
I det postmoderna samhället är det än mer nödvändigt…

Dagen följer en god och enkel rytm med andakter, måltider och vägledningstillfällen.
Tid för promenad och vila. Möjlighet till enskilt samtal.
Retreatdagen leds av Lena Bergström, Andreas Sköldmark och Frida Hellsing.
Kostnad 550 kr 
OBS begränsat antal platser.

ANMÄLAN TILL ENDAGSRETREATEN – SNARAST
i dagsläget räknar vi med att kunna genomföra dagen
klicka här

Frågor
Kontakta Andreas Sköldmark, 0722-13 27 00
andreas@equmeniakyrkankaxholmen.se
eller Frida Hellsing, 0723-84 91 60
frida@equmeniakyrkankaxholmen.se

ÅTTA DAGAR ÄR ETT ARRANGEMANG I SAMARBETE MED STUDIEFÖRBUNDET BILDA