Åtta Dagar

ÅTTA DAGAR
med vägledning till tro och liv

3 – 10 november 2019

Välkommen till en novembervecka som ger möjlighet att söka sig lite under ytan. En vecka med chans att lära känna sig själv djupare men också upptäcka mer av tron på Jesus.
Equmeniakyrkan gästas av P-O Ängegerd, busschaufför och gyminstruktör men också pastor, retreatledare och andlig vägledare. 
Under veckan medverkar också Rosie Gard, Andreas Sköldmark och Frida Hellsing

Gudstjänster

3 nov 10.00 ”Evigheten i våra hjärtan”

Andreas Sköldmark, Göran och Birgitta Ljungberg m.fl.
Sång och musik: Per Bergström

10 nov 10.00 ”Samhällsansvar – tillsammans med den barmhärtige” 

P-O Ängegärd, Andreas Sköldmark m.fl. Sång av ungdomar

 

Vägledning i vardagen

Vägledning i vardagen är en möjlighet att under en vecka avskilja tid för att urskilja var jag är i mitt liv, vem jag är och vem Gud är. Vi möts till enskilda samtal om livet så som det är, tar med bibeltexter att spegla sig och reflektera över… Grunden till andliga vägledning i Ignatiansk anda är tron att Gud angår hela mitt liv och att hela mitt liv angår Gud. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet bara en smula nyfikenhet.  

3 nov 18.00 Introduktion för Vägledning i Vardagen, och nattvardsandakt.

4 – 8 nov Personliga samtal med Rosie Gard eller Andreas Sköldmark. Båda vägledare i Ignatiansk tradition.

(Anmälan nedan, senast 27 oktober)

https://forms.gle/XRpbcWYDujztSqpd7 

Temasamling

Barmhärtighetens Gud, evangeliernas Gud

8 nov 19.00 Fika, föredrag, reflektion, stillhet, samtal. Med P-O Ängegärd.
Ingen anmälan, fri entré, självkostnadspris för fika.

Endagsretreat  

Jag och Du, Du och jag – en dag för stilla gemenskap med Gud

9 nov kl 9.00-18.00.
En dag i tystnad. Utan mobil, tidningar och radio.
Med tid att tänka tankar färdigt.
Med möjlighet att lyssna till det som rör sig under ytan i ditt liv.
Det är endagsretreaten.
För 2000 år sedan valde Jesus regelbundet att dra sig undan, att söka ensamheten, för att samtala med Gud och urskilja sin väg.
I det postmoderna samhället är det än mer nödvändigt…

Dagen följer en god och enkel rytm med andakter, måltider och vägledningstillfällen.
Tid för promenad och vila. Möjlighet till enskilt samtal.
Retreatdagen leds av P-O Ängegerd, Andreas Sköldmark och Frida Hellsing.
Kostnad 550 kr (vill du boka massage tillkommer ca 350 kr)
OBS begränsat antal platser.
(Anmälan senast 27 okt enligt nedanstående)

 

Anmälan:
https://forms.gle/FB2nEioxVgRPLRiM8

 

Frågor
Kontakta Andreas Sköldmark, 0722-13 27 00
andreas@equmeniakyrkankaxholmen.se
eller Frida Hellsing, 0723-84 91 60
frida@equmeniakyrkankaxholmen.se

  ÅTTA DAGAR ÄR ETT ARRANGEMANG I SAMARBETE MED STUDIEFÖRBUNDET BILDA