Åtta Dagar

ÅTTA DAGAR
med vägledning till tro och liv

Vi planerar för en liknande vecka i november 2022.
Mer info kommer!
Här nedan ser ni hur upplägget brukar vara.

7 – 14 november 2021

Välkommen till en novembervecka som ger möjlighet att söka sig lite under ytan. En vecka med chans att lära känna sig själv djupare men också upptäcka mer av tron på Jesus.

Vi gästas av Lena Bergström, pastor, evangelist, författare och retreatledare – som föreläser, predikar och vägleder under endagsretreaten.
Under veckan medverkar också Rosie Gard, Andreas Sköldmark och
Frida Hellsing.

 

Gudstjänster – 7 nov och 14 nov

7 nov 10.00 Evigheten i våra hjärtan
Andreas Sköldmark m.fl.
Sång: Niklas Hallman

14 nov 10.00 Guds rike är inom er
Lena Bergström, Andreas Sköldmark m.fl.
sång: Dan Palmér

Vägledning i vardagen 

Vägledning i vardagen är en möjlighet att under en vecka avskilja tid för att urskilja var jag är i mitt liv, vem jag är och vem Gud är. Vi möts till enskilda samtal om livet så som det är, tar med bibeltexter att spegla sig och reflektera över… Grunden till andliga vägledning i Ignatiansk anda är tron att Gud angår hela mitt liv och att hela mitt liv angår Gud. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet bara en smula nyfikenhet.  

7 nov 18.00 Introduktion för Vägledning i Vardagen, och nattvardsandakt.
Samlingen öppen även för dig som inte är anmäld till veckan.

8 – 12 nov Personliga samtal med Rosie Gard, Andreas Sköldmark eller Frida Hellsing. Alla vägleder i Ignatiansk tradition.

Anmälan till Vägledning i Vardagen gör du genom att mejla info@equmeniakyrkankaxholmen.se
Skriv namn och telefonnummer, samt om du önskar tid till samtal förmiddag, eftermiddag eller kväll.

Temasamling 

Fredag 12 november kl 19.00 Vila mitt i krisen
Fika, föredrag, reflektion, stillhet, samtal. Med Lena Bergström. 
Fri entré, självkostnadspris för fika. 

Endagsretreat  

14 nov kl 9.00-18.00. Vänd om och var stilla
En dag i tystnad. Utan mobil, tidningar och radio.
Med tid att tänka tankar färdigt.
Med möjlighet att lyssna till det som rör sig under ytan i ditt liv.
Det är endagsretreaten.
För 2000 år sedan valde Jesus regelbundet att dra sig undan, att söka ensamheten, för att samtala med Gud och urskilja sin väg.
I det postmoderna samhället är det än mer nödvändigt…

Dagen följer en god och enkel rytm med andakter, måltider och vägledningstillfällen.
Tid för promenad och vila. Möjlighet till enskilt samtal.
Retreatdagen leds av Lena Bergström, Andreas Sköldmark och Frida Hellsing.
Kostnad 600 kr 
OBS begränsat antal platser.

ANMÄLAN TILL ENDAGSRETREATEN 

Följ länken för att anmäla dig: https://tinyurl.com/endagsretreat

Frågor
Kontakta Andreas Sköldmark, 0722-13 27 00
andreas@equmeniakyrkankaxholmen.se
eller Frida Hellsing, 0723-84 91 60
frida@equmeniakyrkankaxholmen.se

ÅTTA DAGAR ÄR ETT ARRANGEMANG I SAMARBETE MED STUDIEFÖRBUNDET BILDA