Fastan 2022 – MODET ATT AVSTÅ

Vi tror att fastan är ett viktigt bidrag till livet med Kristus, en möjlighet som många av oss tappat bort. Kanske är fastan viktigare än någonsin i våra ofta välfyllda liv och med en planet med Klimatfeber. Fastan ger oss möjlighet att urskilja vad som är riktigt viktigt, och hjälper oss att ge tid till bön och reflektion och att sträva mot ett mer rättfärdigt liv.

Välkommen att vara med i Equmeniakyrkans fasta 2 mars – 17 april.

Utskrivna blad med bibeltexter och övningar, fastelöfte och böner, garn till fastearmband finns att hämta i kyrkan onsdagkvällar 17.30 – 19.30 med start askonsdagen 2 mars, och i samband med gudstjänster därefter.

Du deltar självklart på ditt eget sätt. Vi erbjuder de här möjligheterna:

 • Fastelöfte och tid för bibelläsning och bön.
  Fasta har i kyrkans tradition alltid handlat om att avstå, att begränsa, att minska – för att ge mer tid och kraft till relationerna med Gud och människor. Därför tror vi det är bra att:
  • Du ger ett personligt fastelöfte om att avstå något under fastetiden
  • Att löftet på något sätt har med ett hållbart liv och klimat att göra. (Om du vill kan du hämta garn för att fläta ett fastearmband i kyrkan på vid Öppen kyrka eller Enskild nattvardsgång.)
  • Att du delar gemenskapen på onsdagskvällar så ofta du kan
  • Att du avsätter lite tid varje dag till bibelläsning och bön.
  • Till din hjälp finns möjlighet att fläta ett fastearmband: hämta garntrådar när kyrkan är öppen för enskild bön på onsdagar eller vid enskild nattvard

Längst ner på den här sidan finns bibeltexter, övningar och länk till reflektioner och böner.

Här finns häftet att ladda ner: Fastehäfte löfte

Här finns häftet med bibeltexter och övningar: Fastehäfte texter o övning

 • Klimatfasta – tiden, tallriken och transporten

Equmeniakyrkan nationellt inbjuder till klimatfasta. I år med fokus på tiden, tallriken och transporten.
Hur förvaltar vi vår tid?
Kan vi äta mer hållbart för vår jord?
Går det att minska avtrycken från våra transporter?
Här hittar du information och inspiration:
https://klimatfasta.nu/

Nedan finner du också, tillsammans med bibeltexter att läsa, en övning som handlar om klimat och hållbarhet.

 • Nattvard i fastetid
  Under fastetiden, varje onsdag kl 19.00 – ca 19.30 inbjuder vi till en nattvardsandakt kring fastetidens teman.
 • Här är Bibeltexter för varje dag och Övningar för fastan:

V 7 – Bön o fasta

Det är alltid lättare att lägga till än att avstå. Fastan är ett erbjudande om att minska ner och begränsa. Att skapa rum för det som är riktigt viktigt.
Jesus säger ”Sök först Guds rike – så ska ni får det andra också”. Till det sökandet är fastan och bönen en gåva.

Askonsdagen: Matt 6:16-18 
To: Ps 31:2-6
Fre:
1 Mos 16:1-13
Lö:  Hebr 4:14-16
Sö: Matt 4:1-11

Övning:
När du väljer ditt fastelöfte – fråga vad som för dig närmare Gud och vad som drar dig bort från Gud.
Hållbart: Rent vatten är på väg att bli en bristvara i vår värld. Försök spara på vatten när du borstar tänderna, duschar eller diskar.

V 8 – Den kämpande tron
På den smala vägen går du inte ensam. Bredvid dig går Han som älskar dig och som vill dig väl. Det betyder att Guds kraft, frid, glädje, förlåtelse alltid finns inom räckhåll. Finns det någon situation eller relation i ditt liv där du vill att Jesus ska kliva in den här veckan?

Må: Matt 12:20
Tis: 1 Tess 5:17-18
Ons: Matt 6:5-6
To:  Ps 130
Fre:  1 Mos 32:22-31
Lör:  2 Kor 6:1-10
Sö:  Matt 15:21-28

Övning: När du möter svårigheter, ta ett djupt andetag och föreställ dig att Jesus står vid din sida.
Hållbart: Låt bilen stå och ta bussen, gå eller cykla någon gång mer än vad du brukar.

V 9 – Kampen mot ondskan
Vi lever i en värld som är både god och ond. Våra liv levs i den världen. Vår kallelse är att följa Jesus och älska så som han har älskat. En kallelse som Jesus beskriver med orden: men med er är det annorlunda. På vilket sätt är ditt liv präglat av detta ”annorlundaskap”?

Må: Joh 13:34
Tis:
 Ef 4:23-24
Ons: Matt 5:43-44  
To: Ps 25:12-22
Fre:
  1 Sam 17:40-50
Lö:
  Ef 5:1-9
Sö: Luk 11:14-26

Övning: Under veckan. Gör de val som mer handlar om att älska som Jesus älskar.

Hållbart: Gå igenom din garderob. Finns där något som du inte använder som någon annan kan få glädje av – lämna till klädinsamlingen.

V 10 – Livets bröd

Några veckor in i fastan kan jag fundera på vad det är som ger mig näring för livet. Klarar jag mig utan det jag valt att avstå ifrån? Jesus uppmanar oss att leva av Honom. Han påstår frimodigt att han är det enda vi ytterst sätt behöver. Hur stämmer det överens med mitt liv och det jag fyller det med?

Må: Fil 4:6-7
Tis: Jer 29:12
Ons: Mark 11:25
To: Ps 107:1-9
Fre: 2 Kung 4:42-44
Lö: 2 Kor 9:8-10
Sö: Joh 6:1-15

Övning: Fundera över denna vecka, när hämtar du kraft från Jesus och låter honom ge dig näring för livet?
Hållbart: Ät lite mer vegetariskt och närproducerat. 

V 11 – Guds mäktiga verk
Marias Ja till ängeln är ett Ja utan förbehåll.
Det är ett Ja som inte ser något slut.
Ett Ja till en resa som hon inte vet något om.
Ett Ja i förtröstan på Guds närvaro och kraft. Att säga Ja till Gud är att överlämna sig själv i hans hand.
Hur ser ditt Ja, till Gud och människor, ut denna vecka?

Må: Matt 22:37-40
Tis:
 1 Joh 3:18
Ons:
1 Petr 4:8
To:
 Ps 147:7-15 
Fre: Jes 7:10-14 
Lö: Rom 8:1-4
Sö: Luk 1:26-38

Övning: Att under veckan tänka efter en extra gång innan du säger Ja eller Nej till något eller någon – att i allt försöka vara helhjärtad!
Hållbart: Tänk igenom hur du använder el i din bostad. Kan du släcka fler lampor? Stänga av Stand-by på TV mm? Sänka temperaturen?

V 12 – Vägen till korset
Att gå på kärlekens väg innebär att offra något av sitt eget, det gjorde Jesus då han gick till korset för att dö för mänskligheten. Kanske får jag avstå från min stolthet, min bekvämlighet eller min egendom för att leva i kärleken. Vad ser jag som möjliga kärlekshandlingar den här veckan?

Må: Matt 6:9-15
Tis: Rom 12:9-15
Ons: 1 Joh 5:14
To: Ps 118:19-29   
Fre: 2 Mos 13:6-10 
Lö: Heb 2:14-18
Palmsöndagen: Mark 11:1-11

Övning: Fundera denna vecka över, vad är jag villig att avstå ifrån för att någon annan ska få uppleva kärlek, vänlighet och barmhärtighet?
Hållbart: ”Buy what you need, want what you have.” Köp inte mer nya saker än vad som behövs.

V 13 – Stilla veckan
I stilla veckan följer vi Jesus på hans väg. Den är att blir sviken och förrådd, utlämnad och plågad, ensam och övergiven. Den är att lämna också sin hopplöshet och sitt liv i Guds hand. Den är att vila i mörkret i förtröstan. Den är att bli uppväckt, upprest, befriad. Att få liv på nytt.

Må: Mark 14:1-31
Tis: Mark 14:32-42
Ons: Mark 14:43-52
Skärtorsdag: Mark 14:53-15:20
Långfredag: Mark 15:21-47
Påskdagen: Mark 16:1-14

Övning: Att låta stilla veckan vara en vecka då relationen till Gud, bönen och bibeltexterna får mer tid.
Hållbart: Pröva att i allt sänka farten; resor, matlagning, jobbet, fritiden – låt allting ha sin goda tid.