Gudstjänsten

Gudstjänsten är församlingens centrum. Vi kommer till gudstjänsten för att möta Gud och varandra. Tacka och lovsjunga, längta och be, lyssna och reflektera.
De allra flesta söndagar firar vi gudstjänst i kyrkan klockan 10. Då har vi också söndagsskola för barn från 4 år (mindre barn är välkomna med sällskap av en vuxen).
Ungefär varannan söndag är det klubb 10.12. för 10-12 åringar..
Minst en gång i månaden firar vi nattvard. Här är alla som vill söka sig närmare den Gud som ger sig själv till oss välkommen till nattvarden – oavsett ålder eller om du själv tycker att din tro duger.
Alla våra gudstjänster fortsätter med gemenskapen kring kyrkfikat.

Några gånger om året, firar ekumenisk gudstjänst med andra kyrkor i bygden.

Sången och musiken har en viktig plats i gudstjänstlivet. Vi vill ge utrymme för mångfald genom gemensamma sånger och församlingsmedlemmars musikaliska bidrag.

Runt gudstjänsten bjuder församlingen till olika mötesplatser för eftertanke och gemenskap, men också engagemang i att forma ett bättre samhälle.

Alla våra gudstjänster och andra samlingar är öppna för den som vill komma.

Lyssna på tidigare gudstjänster här (ljud) >>

Se inspelade videogudstjänster här (ljud/bild) >>

Se inspelade sommarandakter här (ljud/bild) >

Välkommen att fira
jul- och nyårshelgen med oss!

24 dec 11.00        Julbön  
Medverkan: Frida Hellsing m.fl.   
Sång & musik: Alice Hagström och Ronnie Jaldemark

26 dec 10.00        Annandagsgudstjänst
Medverkan: Missionsutskottet, Frida Hellsing m.fl.
Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete

2 jan 10.00           Nyårsgudstjänst med nattvard
Medverkan:  Andreas Sköldmark, Piah Sandberg m.fl.
Sång och musik: Niklas Hallman, Lisbeth Rubensson