Gudstjänsten

Välkommen att fira julhelgens gudstjänster med oss!

24 dec 11.00     Julbön  
Medverkan: Frida Hellsing, Roger Siverth m.fl.              
Sång & musik: Ellen o Ninna Siverth, Evelina o Gittan Rudenstam

26 dec 10.00     Annandagsgudstjänst                                   
Medverkan: Frida Hellsing, Hasse Lann, Rune Emanuelsson m.fl.
Sång av Rosie Gard                                   
Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete

31 dec 10.00     Nyårsgudstjänst med nattvard
Medverkan: Andreas Sköldmark, Cajsa och Pelle Tengbladh m.fl.

7 jan 10.00       Trettondagsgudstjänst följt av julfest                         
Medverkan: Musikutskottet, Andreas Sköldmark, Frida Hellsing m.fl.                                   
Efter gudstjänsten blir det julfest med grötlunch, hemlig gäst m.m.

OM GUDSTJÄNSTEN

Församlingslivets centrum är gudstjänsten med Guds ord, dopet och nattvarden, böner och sånger. De allra flesta söndagar firar vi gudstjänst i kyrkan klockan 10. Då har vi också söndagsskola. Minst en gång i månaden firar vi nattvard. Hos oss är alla som vill söka sig närmare den Gud som ger sig själv till oss välkommen till nattvarden – oavsett ålder eller om du själv tycker att din tro duger.

Några gånger om året, firar ekumenisk gudstjänst med andra kyrkor i bygden.

Sången och musiken har en viktig plats i gudstjänstlivet. Vi vill ge utrymme för en mångfald genom gemensamma sånger och församlingsmedlemmars musikaliska bidrag.

Runt gudstjänsten bjuder församlingen till olika mötesplatser för eftertanke och gemenskap, men också engagemang i att forma ett bättre samhälle.

Alla våra gudstjänster och andra samlingar är öppna för den som vill komma.