Gudstjänsten

OM GUDSTJÄNSTEN

Församlingslivets centrum är gudstjänsten med Guds ord, dopet och nattvarden, böner och sånger. De allra flesta söndagar firar vi gudstjänst i kyrkan klockan 10. Då har vi också söndagsskola. Minst en gång i månaden firar vi nattvard. Hos oss är alla som vill söka sig närmare den Gud som ger sig själv till oss välkommen till nattvarden – oavsett ålder eller om du själv tycker att din tro duger.

Några gånger om året, firar ekumenisk gudstjänst med andra kyrkor i bygden.

Sången och musiken har en viktig plats i gudstjänstlivet. Vi vill ge utrymme för en mångfald genom gemensamma sånger och församlingsmedlemmars musikaliska bidrag.

Runt gudstjänsten bjuder församlingen till olika mötesplatser för eftertanke och gemenskap, men också engagemang i att forma ett bättre samhälle.

Alla våra gudstjänster och andra samlingar är öppna för den som vill komma.