Retreaten

Längtar du efter vila och tid med Gud?

Retreat betyder att dra sig tillbaka, att dra sig undan för att vila och hämta nya krafter.  Vi reser bort från vardagen till en plats där stillhet och tystnad råder. Här kan vi bara få vara och ta emot. Retreat innebär att man lever tillsammans i tystnad. Tystnaden blir förutsättningen för kravlösheten och friheten för var och en att vara ifred med sina tankar.

I retreaten inbjuds vi till vila, rekreation, stillhet, eftertanke, bön och inre samtal med livets Gud. Tystnaden skärper våra sinnen och hjälper oss att komma till oss själva. Att få stiga åt sidan en stund från de ständigt pågående tingen kan hjälpa oss till ro, att få syn på var vi befinner oss och hjälpa oss att möta det vi bär på djupast inuti.

I en enskild retreat bjuds du att på ett särskilt sätt vara i bön, stillhet och eftertanke inför bibelordet och Gud själv. Utgångspunkten är alltid att du är älskad av Gud.
Vi har olika vägar till andlig växt och mognad och den enskilda retreaten vill särskilt beakta detta genom personliga samtal.

Retreatdagen levs i en god och lugn rytm. Här finns bönestunder, tystnad, vila, måltider till musik och ledda meditationer. Tillfälle ges, för den som vill, att samtala enskilt med retreatledare.

Under 2017 – 2018 planeras flera olika tillfällen:

Retreat för Barn och Vuxna
Våren 2018 (datum kommer längre fram)
 
Retreat för barn och vuxna på gruppgården Kuvarp.
Vi möts fredag kväll till söndag lunch. 
Det blir tid att bara vara, lyssna inåt i tystnad, dela måltider och andakt,
njuta av naturen och lyssna till bibelberättelser.  
Leds av Andreas Sköldmark, pastor,
och Frida Hellsing, församlingspedagog. 
Kostnad: 500 kr för vuxna, 250 för barn 4-15 år, gratis för barn 0-3 år.

[
 

28 september – 2 oktober
“Var inte rädd!”

Enskild bön och meditation med utgångspunkt i bibeltexter samt dagliga samtal med vägledare/ medvandrare. Någon erfarenhet av retreat och bibelmeditation är en god förutsättning. Retreaten arrangeras i samband med Föreningen Kompass. Max 10 deltagare. Ledare: Andreas Sköldmark, pastor i Equmeniakyrkan Kaxholmen och Rosie Gard, pastor och föreståndare på Wettershus Retreatgård. Båda utbildade vägledare inom ignatiansk tradition genom Föreningen Kompass.
Avgift: 3 600 kr (privat), 4 000 kr (i tjänsten)
Retreaten börjar 19.00 och avslutas 15.00

Anmälan via Wettershus hemsida: www.wettershus.se
max 10 deltagare

 

lördag 11 november
En dags retreat
i Equmeniakyrkan Kaxholmen med pastorn, trubaduren, författaren och konstnären Tomas Boström samt Andreas Sköldmark och Frida Hellsing.
Kostnad 500 kr.
Mer information kommer.

Vill du söka andra tillfällen rekommenderar vi följande länkar:
http://wettershus.se.preview.citynetwork.se/event s/
http://www.foreningenkompass.se/retreater/

 

”Jesus sa: Kom och följ med mig till en öde trakt, så att vi får vara ensamma, och ni kan vila er lite.
(Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta!)”
Markusevangeliet 6:31f
.andreasFrågor? Kontakta oss!

Andreas Sköldmark
Pastor
Tel: 036 – 502 90
Mobil: 0722 – 13 27 00
andreas@equmeniakyrkankaxholmen.se