Retreaten

Längtar du efter andrum och tid med Gud?

Retreat betyder att dra sig tillbaka, att dra sig undan för att vila och hämta nya krafter.  Vi reser bort från vardagen till en plats där stillhet och tystnad råder. Här kan vi bara få vara och ta emot. Retreat innebär att man lever tillsammans i tystnad. Tystnaden blir förutsättningen för kravlösheten och friheten för var och en att vara ifred med sina tankar.

I retreaten inbjuds vi till vila, rekreation, stillhet, eftertanke, bön och inre samtal med livets Gud. Tystnaden skärper våra sinnen och hjälper oss att komma till oss själva. Att få stiga åt sidan en stund från de ständigt pågående tingen kan hjälpa oss till ro, att få syn på var vi befinner oss och hjälpa oss att möta det vi bär på djupast inuti.

I en enskild retreat bjuds du att på ett särskilt sätt vara i bön, stillhet och eftertanke inför bibelordet och Gud själv. Utgångspunkten är alltid att du är älskad av Gud.
Vi har olika vägar till andlig växt och mognad och den enskilda retreaten vill särskilt beakta detta genom personliga samtal.

Retreatdagen levs i en god och lugn rytm. Här finns bönestunder, tystnad, vila, måltider till musik och ledda meditationer. Tillfälle ges, för den som vill, att samtala enskilt med retreatledare.

________________________________________________________
RETREAT FÖR BARN OCH VUXNA
KUVARP 6-8 MAJ 2022

Retreaten är en inbjudan att under ett par dagar dra sig tillbaka från vardagen för att få mer tid att bara vara – tillsammans med Gud, dig själv och de andra.

Det ges tillfälle att bara vara, lyssna inåt i tystnaden, att be, att reflektera kring bibeltexter och med kropp och sinne vara här och nu. 

Under måltiden fördjupas gemenskapen med varandra.

Till retreat för barn och vuxna är alla välkomna – liten som stor, ung eller gammal, ensam eller tillsammans med någon/några du känner!

OM UPPLÄGGET PÅ RETREATEN

Vi kommer att träffas på Kuvarp på fredagskvällen. Kvällsmat serveras från kl. 18.00 och därefter möts vi för kvällsandakt.

Under lördagen kommer vi att ha morgonbön, middagsbön och kvällsbön. Och däremellan blir det måltider samt ”retreatpass”. Ett retreatpass är på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Under dessa pass är det tänkt att halva gruppen av vuxna går in i tystnaden. Bibelmeditation, enskildhet, vandring.
Barnen + andra halvan av gruppen av vuxna har gemensamma aktiviteter så som upplevelsevandring, bibelberättelser, skapande och sinnesövningar. För dig som deltar i retreaten utan barn finns möjlighet att vara med på båda passen.

Söndagen innehåller bland annat en gudstjänst och vi kommer att avsluta efter lunch ca 13.00.

ANMÄLAN
senast 1 april 
direkt till Frida Hellsing eller via mejl frida@equmeniakyrkankaxholmen.se

Ange: Namn, antal vuxna, antal barn, samt ev. specialkost

OBS! Begränsat antal platser

Efter att du lämnat in anmälan får du ett brev med packlista och mer information inför retreaten.
Det är ganska enkelt boende på Kuvarp, men varje familj får var sitt rum. Sängar, täcken och kuddar finns men du ska ha med egna lakan. 

KOSTNADER för helgen inkl. boende och mat:
500 kronor för vuxna
250 kronor för barn mellan 4-15 år
Barn mellan 0-3 år deltar gratis.

(Hör av dig till Frida om kostnaden utgör ett hinder för ditt deltagande.)

_____________________________________________________________________________

13 – 17 OKTOBER 
på Wettershus retreatgård

”Var inte rädd – I sanden finns det spår” 
Retreat med personlig vägledning där vi tar utgångspunkt i våra rädslor, Guds närvaro och vår efterföljelse. Enskild bön och meditation med utgångspunkt i bibeltexter samt dagliga samtal med vägledare/ medvandrare. Retreaten arrangeras i samarbete med Föreningen Kompass. Max 10 deltagare. (OBS! tor-mån) Ledare: Andreas Sköldmark, pastor i Equmeniakyrkan Kaxholmen och Rosie Gard, pastor och föreståndare på Wettershus. Båda utbildade inom ignatiansk vägledningstradition och med lång erfarenhet av retreat och andlig vägledning. Avgift: 4 500 kr (privat), 5 000 kr (i tjänsten) Vi hoppas kunna erbjuda taktil massage som betalas direkt till massören

 

”Jesus sa: Kom och följ med mig till en öde trakt, så att vi får vara ensamma, och ni kan vila er lite.
(Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta!)”
Markusevangeliet 6:31f
.