Retreaten

Längtar du efter andrum och tid med Gud?

Retreat betyder att dra sig tillbaka, att dra sig undan för att vila och hämta nya krafter.  Vi reser bort från vardagen till en plats där stillhet och tystnad råder. Här kan vi bara få vara och ta emot. Retreat innebär att man lever tillsammans i tystnad. Tystnaden blir förutsättningen för kravlösheten och friheten för var och en att vara ifred med sina tankar.

I retreaten inbjuds vi till vila, rekreation, stillhet, eftertanke, bön och inre samtal med livets Gud. Tystnaden skärper våra sinnen och hjälper oss att komma till oss själva. Att få stiga åt sidan en stund från de ständigt pågående tingen kan hjälpa oss till ro, att få syn på var vi befinner oss och hjälpa oss att möta det vi bär på djupast inuti.

I en enskild retreat bjuds du att på ett särskilt sätt vara i bön, stillhet och eftertanke inför bibelordet och Gud själv. Utgångspunkten är alltid att du är älskad av Gud.
Vi har olika vägar till andlig växt och mognad och den enskilda retreaten vill särskilt beakta detta genom personliga samtal.

Retreatdagen levs i en god och lugn rytm. Här finns bönestunder, tystnad, vila, måltider till musik och ledda meditationer. Tillfälle ges, för den som vill, att samtala enskilt med retreatledare.

 

 

30 augusti – 1 september

DEN SMALA VÄGEN – Retreat för män

om efterföljelse och att välja det som är riktigt viktigt

Retreaten innehåller enskilda vägledningssamtal, egen och gemensam bibelmeditation. En vandring till Röttle by och tillbaka längs de vackra Östra Vätterbranterna. Hela retreaten omges av tystnadens gåva och Wettershus goda ordningar med tidebön och måltider. 
Ledare: Andreas Sköldmark, pastor i Equmeniakyrkan Kaxholmen och Daniel Wramhult, pastor i Centrumkyrkan Forserum och lärare på Bibellinjen, Södra Vätterbygdens Folkhögskola. Båda har varit föreståndare på Wettershus retreatgård och arbetat under lång tid med retreat och andlig vägledning.
Avgift: 2100 kr
Retreaten börjar 16.00 och avslutas 16.00

Anmälan via Wettershus hemsida: 
https://www.wettershus.se/
max 10 deltagare

(bilder från Wettershus Retreatgård)

lördag 9 november
En dags retreat
i Equmeniakyrkan Kaxholmen 
Kostnad 550 kr.
Ledare: P-O Ängegärd, pastor, erfaren retreatledare och tidigare föreståndare på Wettershus.
Andreas Sköldmark och Frida Hellsing.

Mer information kommer.

Vill du söka andra tillfällen rekommenderar vi följande länkar:
https://www.wettershus.se/events/
http://www.foreningenkompass.se/retreater/

 

”Jesus sa: Kom och följ med mig till en öde trakt, så att vi får vara ensamma, och ni kan vila er lite.
(Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta!)”
Markusevangeliet 6:31f
.



andreasFrågor? Kontakta oss!

Andreas Sköldmark
Pastor
Tel: 036 – 502 90
Mobil: 0722 – 13 27 00
andreas@equmeniakyrkankaxholmen.se