Retreat för barn och vuxna

Ännu inget planerat för våren…Frågor? Kontakta oss!

Frida Hellsing
Pastor
0723-84 91 60
frida@equmeniakyrkankaxholmen.se


logo