Retreat för barn och vuxna

Ännu inget planerat för våren…hannaFrågor? Kontakta oss!

Frida Hellsing
Församlingspedagog
0723-84 91 60
frida@equmeniakyrkankaxholmen.se


logo