Sommarandakter

Under sommaren kommer vi att lägga upp andakter som spelats in i Tengblads växthus. De medverkande är från församlingen och bygden. Vi får fira de här sommarandakterna tillsammans – om än på olika platser och olika stunder.  

Sommarandakter 2021

Sommarandakt 1 2021-07-04
Sommarandakt 2 2021-07-11
Sommarandakt 3 2021-07-18

Sommarandakter 2020

Sommarandakt 8
Sommarandakt 7
Sommarandakt 6
Sommarandakt 5
Sommarandakt 4
Sommarandakt 3
Sommarandakt 2
Sommarandakt 1