Sommarandakter

Under sommaren kommer vi att lägga upp andakter som spelats in i Tengblads växthus. De medverkande är från församlingen och bygden. Vi får fira de här sommarandakterna tillsammans – om än på olika platser och olika stunder.  

Sommarandakt 8
Sommarandakt 7
Sommarandakt 6
Sommarandakt 5
Sommarandakt 4
Sommarandakt 3
Sommarandakt 2
Sommarandakt 1