Vägar till fördjupning

Vi tror att det finns många vägar till en fördjupad tro och relation med Gud och människor. Olika vägar passar olika människor och i olika tider i livet. Några av dessa vägar vill vi gå – välkommen med!

Ekumeniskt bönedygn 15-16 januari

Fredag kl. 18.00 – lördag kl. 18.00 inbjuder vi till ett ekumeniskt bönedygn med kyrkorna i Kaxholmen, Skärstad och Ölmstad. Var gärna med och be! Du kan be hemma eller på annan valfri plats. Dessutom håller vi öppet i Pingstkyrkan i Kaxholmen där kyrkorna turas om att bemanna hela dygnet. Där finns det olika bönestationer som kan bli till hjälp och inspiration i din bön. Välkommen dit! Vi tänker på att hålla avstånd och hjälps åt att begränsa så att vi inte är fler än 8 personer i kyrkan samtidigt.

Dygnet inleds (18.00 på fredag) och avslutas (18.00 på lördag) med en halvtimmes bönesamling via zoom. Koppla gärna upp dig och vara med! Klicka bara på länken: https://zoom.us/j/91672015922?pwd=WlkwQ2sxZGQ4TEc1VXJMVzZLTU5DQT09

Dessutom har vi en telefon dit du kan ringa eller sms in dina böneämnen: 0726 66 81 90. Telefonen bemannas också hela dygnet.

Även i dessa tider kan vi dela bönens gemenskap.
Välkommen att vara med och be för våra medmänniskor, bygden, kyrkan och vår värld!

”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.” (Matt 18:20)

 

Ekumenisk gudstjänst 17 januari

Söndagen den 17 januari firar vi ekumenisk gudstjänst med temat Livets källa. Gudstjänsten sänds kl. 10.00 i de olika kyrkornas gudstjänstkanaler, men går att titta på också i efterhand.

Medverkande:
Texter, ord och böner: Tobias Karlhager, Krister Clifford, Jakob Winberg, Frida Hellsing och Fidde Martinsson.
Musik: Åsa Wass
Tekniker: Jesper Jacobsen och Emanuel Jacobsen

Läs gärna gudstjänstens texter:
Psaltaren 19:2-7
Johannesevangeliet 2:1-11
Jesaja 42:1-4

——————————————————————————————————————-

Gudstjänsten

Församlingslivets centrum är gudstjänsten med Guds ord, dopet och nattvarden. De allra flesta söndagar firar vi gudstjänst i kyrkan klockan 10, då vi också har söndagsskola. Nattvard firar vi som regel första söndagen i månaden men också vid andra tillfällen t ex onsdagar under fastetiden.

 

Retreat

Retreat betyder att dra sig tillbaka, att dra sig undan för att vila och hämta nya krafter.  Vi reser bort från vardagen till en plats där stillhet och tystnad råder. Här kan vi bara få vara och ta emot. 


Pilgrim

Att vandra är ett sätt att vårda kropp och själ och lusten väcks ofta av nyfikenhet. Vad möter vi bortom vägkröken och inom oss själva? Att vara pilgrim är att vara på väg och att ha ett inre och yttre mål med sin vandring. De inre målen kan vara ökad självkännedom, att känna frid och Gudsnärvaro. Det yttre målet är den fysiska plats där vandringen slutar.


Andlig vägledning 

Att regelbundet möta någon till samtal är det många som gör. Att få bli lyssnad till och spegla sig i en annans erfarenhet är välgörande i livets alla skiften. Andlig vägledning är att möta en medvandrare och dela erfarenheter och i allt det som är mitt liv söka Guds närvaro. Till hjälp används bibelns berättelser och bilder som dörrar in den värld som är både min och Guds.


 Fasta och tidebön 

Idag är det många som fastar. Av olika skäl och på olika sätt. Oftast har denna fasta sitt sikte på kroppen, att må bättre fysiskt. Eftersom vi hänger ihop som människor betyder det också att det gör gott för själ och ande. Kyrkans fasta går den andra vägen – genom sitt fokus på själ och ande gör den gott också för kroppen.

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 


Frågor? Kontakta oss!

Andreas Sköldmark
Pastor
Mobil: 0722 – 13 27 00
andreas@equmeniakyrkankaxholmen.se