• Välkommen till oss!

Välkommen till Equmeniakyrkan Kaxholmen

Vi vill vara en kyrka där du känner dig hemma och kan vara den du är. En kyrka där hela livet får rum.

I centrum finns tron på Jesus Kristus och en längtan att dela livet med honom. Därför firar vi gudstjänst varje söndag och tror att varje möte som för oss närmare varandra också för oss närmare Gud.

Vi vill vara en kyrka där relationerna till Gud och människor fördjupas och kärleken växer. Vi tror inte att vi har hela sanningen om Gud och världen, men när vi delar tro och liv med varandra kommer vi ett steg närmare. På den resan kan alla bidra efter sina förutsättningar och sin erfarenhet, såväl barn som vuxna.

Vi vill vara en kyrka där vi bryr oss om varandra och vår värld. Kärlek kan aldrig uttryckas i bara ord utan måste också bli synlig i våra handlingar. Det gäller både världen i stort och i vår närmiljö, det gäller både människor och natur.

Församlingen tillhör Equmeniakyrkan Sverige som bildades 2011 av Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan.

EN KORT TIMME

16 januari, 2020

Tiden är relativ.Det vet vi alla.En dag kan vara oändligt lång.Tio år rusa förbi.Ja, tänker du kanske, men det är väl upplevd tid?Inte den faktiska.Jo, det gäller också d…

Läs vidare

Hur mycket människa?

9 januari, 2020

Hur mycket människa var egentligen Jesus?Helt och hållet.Och helt och hållet Gud.Så säger teologin och traditionen. Men hur mycket människa tänker du att han var?Fick han on…

Läs vidare

EN LEDSTJÄRNA

3 januari, 2020

Vilka är dina ledstjärnor?Vad ger ditt liv och din dag riktning?Vart är du på väg? (såg när jag googlade på ledstjärna att Estrella har fem.Gemenskap. Initiativkraft. Kund…

Läs vidare

Händer i veckan

 • onsdag 22 januari
  Onsdagsbönen kl 18:30

  Välkommen att be för andra, varandra, kyrkan och vår värld.

 • onsdag 22 januari
  GRÖN KYRKA? kl 19:00

  Vill vi vara en grön kyrka?
  En kväll om klimat, miljö och vårt ansvar som enskilda och gemenskap.
  Samtal och enkelt fika.
  Välkommen!

 • söndag 26 januari
  Gudstjänst kl 10:00

  Frida Hellsing, equmeniastyrel- sen m.fl. Sång: Matilda Sandberg. Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete. Efter gudstjänsten och kyrkfikat hålls Equmenias årsmöte.

 • söndag 26 januari
  Equmenias årsmöte kl 11:30

 • onsdag 29 januari
  Onsdagsbönen kl 18:30

  Välkommen att be för andra, varandra, kyrkan och vår värld.