• Välkommen till oss!

Välkommen till Equmeniakyrkan Kaxholmen

Vi vill vara en kyrka där du känner dig hemma och kan vara den du är. En kyrka där hela livet får rum.

I centrum finns tron på Jesus Kristus och en längtan att dela livet med honom. Därför firar vi gudstjänst varje söndag och tror att varje möte som för oss närmare varandra också för oss närmare Gud.

Vi vill vara en kyrka där relationerna till Gud och människor fördjupas och kärleken växer. Vi tror inte att vi har hela sanningen om Gud och världen, men när vi delar tro och liv med varandra kommer vi ett steg närmare. På den resan kan alla bidra efter sina förutsättningar och sin erfarenhet, såväl barn som vuxna.

Vi vill vara en kyrka där vi bryr oss om varandra och vår värld. Kärlek kan aldrig uttryckas i bara ord utan måste också bli synlig i våra handlingar. Det gäller både världen i stort och i vår närmiljö, det gäller både människor och natur.

Församlingen tillhör Equmeniakyrkan Sverige som bildades 2011 av Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan.

Det som är bäst

13 oktober, 2021

Leva enklare.Den tredje vägvisarenav fyra.Leva enklare.Det bjuder in.Smakar längtan. I alla fall för mig.I alla fall för oss som upplever vår vardagkompliceradfragmentera…

Läs vidare

Generellt

8 oktober, 2021

Kanske har jag fel.Men tillåt migatt generalisera.(Ganska grovt.)Om den tidvi lever i. Vi har aldrighaft så många vänner– men så fåsom har tidatt mötas. Vi har aldrig …

Läs vidare

Vägvisare

30 september, 2021

De behövs än.Vägvisarna.Både de som står vid vägren och korsningar.Och de i mänsklig gestalt.De som pekar riktning.Och bekräftarjag är på rätt väg. (GPS i all ära…

Läs vidare

Händer i veckan

 • fredag 22 oktober
  Tonår! kl 19:30

  Varannan gång Equmeniakyrkan och Pingstkyrkan. För plats och program. Se instagram: tonår Kax

 • söndag 24 oktober
  Gudstjänst kl 10:00

  Efter gudstjänsten är du välkommen att stanna och dela gemenskapen runt fikaborden.

  Gudstjänsten går också att ta del av via vår youtubekanal.

 • onsdag 27 oktober
  Inför söndag kl 18:00

  Vi samtalar om bibeltexter och tema inför söndagen nästa vecka.

 • onsdag 27 oktober
  Allhelgonavandring för allmänheten kl 18:00

  Välkommen på allhelgonavandring i Ölmstads kyrka, på kyrkogård och i församlingshemmet.
  Lär dig mer om begravning, traditioner ochgravsätt! Anmälan senast 27 okt tfn 036-51530
  eller skarstad-olmstads.forsamling@svenskakyrkan.se

  Frågor: Karin Hagberg 036-51532.”

 • onsdag 27 oktober
  Andrum kl 18:00

  Andrum mitt i veckan, med en kort andakt kl. 19.00.
  Från kl. 18.00 är kyrkan är öppen för stillhet och bön. Här finns lugn musik och möjlighet att tända ljus.

 • torsdag 28 oktober
  Scouternas kväll kl 18:30

  För plats och program; se hemsida och instagram

 • torsdag 28 oktober
  Allhelgonavandring i Ölmstad kyrka kl 18:00

  kl 18-ca 20.30 Allhelgonavandring, Ölmstadkyrka, församlingshem och kyrkogård för allmänheten.
  Lär dig mer om begravning, traditioner ochgravsätt! 

  Anmälan senast 27 okt tfn 036-51530 eller skarstad-olmstads.forsamling@svenskakyrkan.se

  Tillsammans – kyrkorna i Kaxholmen, Skärstad och Ölmstad

 • fredag 29 oktober
  Tonår! kl 19:30

  Varannan gång Equmeniakyrkan och Pingstkyrkan. För plats och program. Se instagram: tonår Kax

 • söndag 31 oktober
  Gudstjänst kl 10:00

  Efter gudstjänsten är du välkommen att stanna och dela gemenskapen runt fikaborden.

  Gudstjänsten går också att ta del av via vår youtubekanal.