• Klicka på bilden för mer information

Välkommen till Equmeniakyrkan Kaxholmen

Vi vill vara en kyrka där du känner dig hemma och kan vara den du är. En kyrka där hela livet får rum.

I centrum finns tron på Jesus Kristus och en längtan att dela livet med honom. Därför firar vi gudstjänst varje söndag och tror att varje möte som för oss närmare varandra också för oss närmare Gud.

Vi vill vara en kyrka där relationerna till Gud och människor fördjupas och kärleken växer. Vi tror inte att vi har hela sanningen om Gud och världen, men när vi delar tro och liv med varandra kommer vi ett steg närmare. På den resan kan alla bidra efter sina förutsättningar och sin erfarenhet, såväl barn som vuxna.

Vi vill vara en kyrka där vi bryr oss om varandra och vår värld. Kärlek kan aldrig uttryckas i bara ord utan måste också bli synlig i våra handlingar. Det gäller både världen i stort och i vår närmiljö, det gäller både människor och natur.

Församlingen tillhör Equmeniakyrkan Sverige som bildades 2011 av Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan.

Oväntat besök

23 september, 2021

Tänk tanken.Det ringer på dörren.Du väntar inte besök.Kanske blir du lite undrande.Vem kan det vara?Stökar undan lite i hallen.Rättar till håret.Och öppnar lite tveksamt. …

Läs vidare

Vacker och skör

16 september, 2021

En av de mest älskade bilderna.Den om skatten och lerkärlet.Tron en skatt.Jag ett lerkärl.Det vackra.Sköna.Och det sköra. Rörelsen från himmeltill jord.Från Gudtill männis…

Läs vidare

Balansgång?

14 september, 2021

Hur ska jag få balans i mitt liv? Frågan kom mitt i vardagen. Kom ur frustration. Allt som drar och vill. Allt som fyller på. Tiden verkar krympa. Rummet likaså. Kyrkan som hon…

Läs vidare

Händer i veckan

 • söndag 26 september
  Andakt + websänd gudstjänst från kyrkokonferensen kl 10:00

  Den här söndagen har vi en enkel andakt i kyrksalen kl 10-10.30 (Andreas Sköldmark, Lisbeth Rubensson). Sedan möts vi i församlingsvåningen, fikar det var och en tagit med sig och deltar i den websända gudstjänsten från Equmeniakyrkans kyrkokonferens.

 • onsdag 29 september
  Inför söndag kl 18:00

  Vi samtalar om bibeltexter och tema inför söndagen nästa vecka.

 • onsdag 29 september
  Andrum kl 18:00

  Andrum mitt i veckan, med en kort andakt kl. 19.00.
  Från kl. 18.00 är kyrkan är öppen för stillhet och bön. Här finns lugn musik och möjlighet att tända ljus.

 • söndag 03 oktober
  Temagudstjänst – Söka Jesus kl 10:00

  Nattvard och välkomnande av nya konfirmander.
  Medverkande: Andreas Sköldmark, Melina Tengblad m.fl.

  Efter gudstjänsten är du välkommen att stanna och dela gemenskapen runt fikaborden.

  Gudstjänsten går också att ta del av via vår youtubekanal.