Välkommen till Equmeniakyrkan Kaxholmen

Vi vill vara en kyrka där du känner dig hemma och kan vara den du är. En kyrka där hela livet får rum.

I centrum finns tron på Jesus Kristus och en längtan att dela livet med honom. Därför firar vi gudstjänst varje söndag och tror att varje möte som för oss närmare varandra också för oss närmare Gud.

Vi vill vara en kyrka där relationerna till Gud och människor fördjupas och kärleken växer. Vi tror inte att vi har hela sanningen om Gud och världen, men när vi delar tro och liv med varandra kommer vi ett steg närmare. På den resan kan alla bidra efter sina förutsättningar och sin erfarenhet, såväl barn som vuxna.

Vi vill vara en kyrka där vi bryr oss om varandra och vår värld. Kärlek kan aldrig uttryckas i bara ord utan måste också bli synlig i våra handlingar. Det gäller både världen i stort och i vår närmiljö, det gäller både människor och natur.

Församlingen tillhör Equmeniakyrkan Sverige som bildades 2011 av Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan.

Hjälpa till

20 juni, 2018

Hej! Helgen den 17-19 aug har vi i församlingen vår ”servicehelg” på Strandgården.  Vi kommer att vara där för att ge god service åt en församling som har …

Läs vidare

Växandets tid

18 juni, 2018

De flesta av oss trivs med sommaren. Då vi njutit vårens skira grönska, vandrar vi genom mognadens mörkare nyanser och plockar frukter av buskar och träd. Sommaren är växand…

Läs vidare

Om du ändå fick höra!

13 juni, 2018

Jag vet att du finns. Du sitter där någonstans. Känner dig ensam. Existentiellt ensam. Livs-ensam. Mot sådan ensamhet hjälper inga arbetskamrater. Inte heller grannar som vink…

Läs vidare

Händer i veckan

  • söndag 22 juli
    Ekumenisk gudstjänst kl 10:00

    med kyrkorna i Kaxholmen och Skärstad. Denna gång på Solgläntan

  • söndag 29 juli
    Ekumenisk gudstjänst kl 10:00

    med kyrkorna i Kaxholmen och Skärstad. Denna gång i Skärstad kyrka