• Välkommen till oss!

Välkommen till Equmeniakyrkan Kaxholmen

Vi vill vara en kyrka där du känner dig hemma och kan vara den du är. En kyrka där hela livet får rum.

I centrum finns tron på Jesus Kristus och en längtan att dela livet med honom. Därför firar vi gudstjänst varje söndag och tror att varje möte som för oss närmare varandra också för oss närmare Gud.

Vi vill vara en kyrka där relationerna till Gud och människor fördjupas och kärleken växer. Vi tror inte att vi har hela sanningen om Gud och världen, men när vi delar tro och liv med varandra kommer vi ett steg närmare. På den resan kan alla bidra efter sina förutsättningar och sin erfarenhet, såväl barn som vuxna.

Vi vill vara en kyrka där vi bryr oss om varandra och vår värld. Kärlek kan aldrig uttryckas i bara ord utan måste också bli synlig i våra handlingar. Det gäller både världen i stort och i vår närmiljö, det gäller både människor och natur.

Församlingen tillhör Equmeniakyrkan Sverige som bildades 2011 av Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan.

I FÖRSONINGENS TJÄNST

19 februari, 2020

Kanske skulle rubriken varit:”Med försoningens blick.”För den här texten frågar mig:Hur ser jag på dem jag möter idag? Men den rubrik som står kommer från en av…

Läs vidare

EN SÅNG

13 februari, 2020

Om jag ber dig sjunga en sång.Vad sjunger du då?Om jag ber dig berätta om en sång som är viktig för dig.Vilken berättar du om då? Sången har alltid levt med människan.Kan…

Läs vidare

MED LJUS BLICK

6 februari, 2020

Han hette Symeon.Han var gammal.Rättfärdig och from.Så mycket mer vet vi inte.Jo, en sak till; han väntade på Israels tröst. Lukas låter honom stiga fram i evangeliets rampl…

Läs vidare

Händer i veckan

 • onsdag 26 februari
  Askonsdagen – inledning på fastan kl 19:00

  med Modet att avstå och Nattvard i fastetid.

 • lördag 29 februari
  Gudstjänst på Skärstadal kl 14:30

  Välkommen att dela gemenskap och sjunga psalmerna.

 • söndag 01 mars
  SSK och Klubb 10 12 kl 10:00

 • söndag 01 mars
  Gudstjänst kl 10:00

  Andreas Sköldmark m.fl. Sång: Familjen Rosengren

 • tisdag 03 mars
  Stickcafé kl 14:30

  Kaffe, gemenskap och andakt. Varmt välkommen, med eller utan handarbete!

 • onsdag 04 mars
  Nattvard i fastetid, följt av enkelt fika. kl 18:30

  Ölmstad Allianskyrka