• KONFA

  Klicka på bilden för att läsa mer

Välkommen till Equmeniakyrkan Kaxholmen

Vi vill vara en kyrka där du känner dig hemma och kan vara den du är. En kyrka där hela livet får rum.

I centrum finns tron på Jesus Kristus och en längtan att dela livet med honom. Därför firar vi gudstjänst varje söndag och tror att varje möte som för oss närmare varandra också för oss närmare Gud.

Vi vill vara en kyrka där relationerna till Gud och människor fördjupas och kärleken växer. Vi tror inte att vi har hela sanningen om Gud och världen, men när vi delar tro och liv med varandra kommer vi ett steg närmare. På den resan kan alla bidra efter sina förutsättningar och sin erfarenhet, såväl barn som vuxna.

Vi vill vara en kyrka där vi bryr oss om varandra och vår värld. Kärlek kan aldrig uttryckas i bara ord utan måste också bli synlig i våra handlingar. Det gäller både världen i stort och i vår närmiljö, det gäller både människor och natur.

Församlingen tillhör Equmeniakyrkan Sverige som bildades 2011 av Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan.

Sommarandakter från Växthuset

28 juni, 2021

Välkommen att se sommarens andakter från växthuset! Sommaren är växandets tid. Inte bara i naturen utan också i kyrkoåret. Därför har vi valt att spela in andakterna …

Läs vidare

Sommaräng

24 juni, 2021

Det är något med sommarängar.De där vackert betade.Så att blommorna blommaralla sorterhelst samtidigt.Och bina surrar vänligt.Där vi kan dansa barfotamed bruna beni en evig …

Läs vidare

Lite vilse?

16 juni, 2021

Varifrån.Och varthän.Livets stora frågor.Som följt mänskligheten.Format samhällenoch individer.Och aldrig har väl vi varit mer vilsna?(rätta mig gärnaom jag har fel!)…

Läs vidare

Händer i veckan

 • söndag 08 augusti
  Sommarandakt från Växthuset kl 10:00

  Välkommen till sommarandakt från Växthuset!

  Årets sommarandakter har Pilgrimens sju nyckelord som tema:
  Frihet, Enkelhet, Tystnad, Bekymmerslöshet, Långsamhet, Andlighet och Delande.

  Medverkande: Frida Hellsing, Andreas Sköldmark, Melina Tengblad, Rosie Gard, Martin Sturm, Pelle Tengblad, och Birgitta Ljungberg
  Sång och musik: Anders och Piah Sandberg, Dan Rosengren, Alicia Rosengren, Amanda Sparf, Oskar Kiland, Emil Johansson, Alma Udin

  Du hittar andakterna på kyrkans Youtube-kanal, länk finns på kyrkans hemsida (www.equmeniakyrkankaxholmen.se). Där finns de kvar under sommaren. Du kan också söka direkt på You-tube: Equmeniakyrkan Kaxholmen.