• KLICKA PÅ BILDEN

  för mer information

Välkommen till Equmeniakyrkan Kaxholmen

Vi vill vara en kyrka där du känner dig hemma och kan vara den du är. En kyrka där hela livet får rum.

I centrum finns tron på Jesus Kristus och en längtan att dela livet med honom. Därför firar vi gudstjänst varje söndag och tror att varje möte som för oss närmare varandra också för oss närmare Gud.

Vi vill vara en kyrka där relationerna till Gud och människor fördjupas och kärleken växer. Vi tror inte att vi har hela sanningen om Gud och världen, men när vi delar tro och liv med varandra kommer vi ett steg närmare. På den resan kan alla bidra efter sina förutsättningar och sin erfarenhet, såväl barn som vuxna.

Vi vill vara en kyrka där vi bryr oss om varandra och vår värld. Kärlek kan aldrig uttryckas i bara ord utan måste också bli synlig i våra handlingar. Det gäller både världen i stort och i vår närmiljö, det gäller både människor och natur.

Församlingen tillhör Equmeniakyrkan Sverige som bildades 2011 av Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan.

Ett frö

23 mars, 2023

IPCC.Rapport om klimatet.Den bär en tyngd.Vi vetfast vi inte vill.Föder kanskeviljan att inte höra.Förstå.Inse.Förändras.”En sista varning”Ödesmättat.Undergån…

Läs vidare

Vad blir det för mat?

16 mars, 2023

Frågan ställsvarje dag.Vid köksdörrenutanför mitt fönster.Ofta av två,eller tre,ganska små barn.De knackar på dörren till köket.”Vad blir det för m…

Läs vidare

Så småningom

9 mars, 2023

Det står en skyltvid Kalvens fot i Tandådalen.Den berättaratt härär en vattendelare. Om vattendropparna falleren centimeter åt ena eller andra hållet.Spelar roll.För …

Läs vidare

Händer i veckan

 • lördag 25 mars
  Barnkör kl 10:00

 • söndag 26 mars
  Gudstjänst kl 10:00

  Medverkan av barn och personal från Smulans förskola, Andreas Sköldmark, Sören Rudenstam m.fl. Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete.

 • onsdag 29 mars
  Inför söndag kl 18:00

  Bibelsamtal kring nästkommande söndags tema.
  Alla välkomna!

 • onsdag 29 mars
  Nattvard i fastetid kl 19:00

  Varje onsdag i fastan,
  enkelt nattvardsfirande.

 • lördag 01 april
  Barnkör kl 10:00

 • lördag 01 april
  Barnloppis/bytardag kl 10:00

  Stor barnloppis, allt från kläder och skor till böcker, leksaker, sportar- tiklar m.m. till barnen. Betalning med Swish.

 • söndag 02 april
  Nattvardsgudstjänst kl 10:00

  Medverkan: Andreas Sköldmark, Robert Burman m.fl. Sång: Karin Kiland