• Klicka här för mer info!

Välkommen till Equmeniakyrkan Kaxholmen

Vi vill vara en kyrka där du känner dig hemma och kan vara den du är. En kyrka där hela livet får rum.

I centrum finns tron på Jesus Kristus och en längtan att dela livet med honom. Därför firar vi gudstjänst varje söndag och tror att varje möte som för oss närmare varandra också för oss närmare Gud.

Vi vill vara en kyrka där relationerna till Gud och människor fördjupas och kärleken växer. Vi tror inte att vi har hela sanningen om Gud och världen, men när vi delar tro och liv med varandra kommer vi ett steg närmare. På den resan kan alla bidra efter sina förutsättningar och sin erfarenhet, såväl barn som vuxna.

Vi vill vara en kyrka där vi bryr oss om varandra och vår värld. Kärlek kan aldrig uttryckas i bara ord utan måste också bli synlig i våra handlingar. Det gäller både världen i stort och i vår närmiljö, det gäller både människor och natur.

Församlingen tillhör Equmeniakyrkan Sverige som bildades 2011 av Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan.

Hjälpsamt

26 maj, 2022

Ett ord som dykt uppmer och mer hos migoch andra.Hjälpsamt.”Det var hjälpsamt.””Hoppas det blir hjälpsamt.” Kanske dålig svenska.Men också vackert…

Läs vidare

Plaska mindre!

18 maj, 2022

ma-ma.skrattet.ögonen.gråten.Huden. Där börjar vi.Alla.Enstavigt.Kroppsligt. Så växer vioch språket.Äpple.Hungrig.Cykel.Förbandslåda. Tonårens svordomarfrågorvredesutbr…

Läs vidare

Fattas något i din glädje?

12 maj, 2022

Förbli.I mig.så förblir jag i er.Så att er glädjeblir fullkomlig.(säger Jesus i söndagens evangelium) Eller;så att ingentingfattas i er glädje. Tron är en dimensionsom gr…

Läs vidare

Händer i veckan

 • söndag 29 maj
  Gudstjänst kl 10:00

  Välkommen till gudstjänst!
  Medverkan av Andreas Sköldmark, Anders Sandberg och Dan Palmér. 
  Sång och musik av Rosie Gard och Tomas Udin.
  Efter gudstjänsten är du välkommen att stanna och dela gemenskapen runt fikaborden.
  Efter fikat: församlingsmöte med information om ekonomi, kyrkokonferensen mm

  Gudstjänsten går också att ta del av via vår youtubekanal.

 • onsdag 01 juni
  Inför söndag kl 18:00

  Vi samtalar om bibeltexter och tema inför söndagen nästa vecka.

 • onsdag 01 juni
  Andrum kl 18:00

  Andrum mitt i veckan, med en kort andakt kl. 19.00.
  Från kl. 18.00 är kyrkan är öppen för stillhet och bön. Här finns lugn musik och möjlighet att tända ljus.

 • fredag 03 juni
  Tonårskväll kl 19:30

  Varannan gång i Equmeniakyrkan varannan i Pingstkyrkan.
  Kolla ”tonårkax” på Instagram!

 • söndag 05 juni
  Gudstjänst kl 10:00

  Välkommen till gudstjänst!
  Medverkan av Andreas Sköldmark, Frida Hellsing m fl 
  Efter gudstjänsten är du välkommen att stanna och dela gemenskapen runt fikaborden.
  Denna söndag fortsätter våra politikerutfrågningar inför valet: Leif Andersson, Centerpartiet.

  Gudstjänsten går också att ta del av via vår youtubekanal.